| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

 

Hustuft Gnr. 109

 

På vestsiden av Farrisvannet i det som i dag kalles Oklungen finner vi også gården Hustuft. Gården ligger i viken inn til Bakke og gården grenser i nordøst til gården Bjønnes.

 

 

Hustuft nevnes 1. gang i 1398. Navnet, som betyr hustomt, tyder jo på at den er skilt ut fra en større gård.

 

Hustuft var nok selveiergods omkring 1400. I biskop Eysteins jordbok oppgis Livord Halvardsson Hustuft som giver av gods til kirken.

 

En Olaf Hustuft skatten for gården i 1528. I 1593 og 1600 het ødegårdsmannen Laurits. I 1604 nevnes en Johan som nevnes frem til 1644.

 

I 1623 nevnes Hustuft blant jordgodset som lensherren i Tønsberg, Gunder Lange, overtok etter Jernskjeggene på Fresje.

 

Etter Langene var det grev Gyldenløve som overtok gården. Dette var i 1670 og gården var grevgods frem til 1835 da Treschow overtok godset fra grevskapet.

 

Brukeren fra 1645 til 1660 var Rennert (Rønnert) og det nevnes en sønn av han, Jens Rømmertsen, som skulle ha tjent på Bakke.

 

Som bruker fra 1661 til 1680 årene nevnes Mathias Kristoffersen. Han var 43 år i 1665 og hans sønn Anders var 12 år i 1666.

 

I 1701 satt en Anders Sørensen som bruker, 56 år gammel. Hans sønn Søren Andersen overtok etter faren i 1720 og var bruker til 1745. Søren nevnes som 8 år i 1701 og han var bruker til 1745.

 

 

 

Hustuft i 1801

 

 

Bosatt her fra 1720 til ca 1745

 

Søren Andersen f. ca 1693 var som nevnt sønn av Anders Sørensen Hustuft. Søren fikk bygselen på Hustuft i 1720 og hadde den til ca 1745. Dette året giftet han seg med enken på Oklungen, Else Olsdatter f. 1715. I 1747 nevnes han som en av to oppsittere på Oklungen.

 

Se Oklungen i Eidanger

 

 

 

Bosatt her fra 1745 til 1766

 

Sønnen Anders Sørensen f. 1722 hadde bygselen etter sin far i 1745 frem til 1766. Han var gift med Elen Torsdatter f. omkring 1725.

 

Se under hans far på Oklungen

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra 1766 til 1769 (Enken og hennes nye mann til 1774)

 

Søren Davidsen f. ca 1726 kom til Hustuft fra Fossene. Søren var gift med Dorthea Jonsdatter f. omkring 1725. Søren var bruker på Hustuft fra 1766 til 1769. Dorthe giftet seg i 1771 med Even Olsen omkring 1720. De ble boende på Hustuft frem til 1774.

 

Barn:

Davina Sørensdatter f. 1760

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1774 til 1780

 

Hans Jacobsen fra Hustuft var bruker her fra 1774 til 1780. Da flyttet han tilbake til Hustuft.

 

Se Bygdeboken i Hedrum

 

 

 

Bosatt her fra 1780 til 1800

 

Ole Larsen f. ca 1745 var sønn av Lars Ellefsen som kom til Oklungen. Ole var gift med Karen Christensdatter f. 1742 fra Studsrød u/Prestegården i Eidanger. Ole Larsen var først bruker på Oklungen for han kom til Hustuft og var der frem til han døde her i 1800.

 

Se Oklungen

 

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1800 til 1839 (Enken til 1851)

 

Anund Olsen f. 1767 var sønn av Ole Larsen Bakke. Han giftet seg 1. gang i 1791 med Larene Sørensdatter f. 1767 fra Viersdalen i Eidanger. Anund ble bruker på Hustuft etter sin far fra 1800. Larene døde på Hustuft i 1822 og Anund giftet seg 2. gang i 1823 med Gunild Larsdatter f. 1782 fra Torsholtsaga i Siljan. Anund døde på Hustuft i 1839 og Gunild i 1851.

Familieark