| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

 

 

Maria Jørgensdatter f. ca 1722 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Anders Vetlesen f. 1725 og 2. gang med Hans Alexandersen f. ca 1728)

 

 

 

Maria Jørgensdatter, f. ca 1722,[1] d. 1775 i Brevik, gravlagt 19.05.1775 på Brevik kirkegård.[2]

Hun var datter av Jørgen Christensen og Mari Berntsdatter på Amundrød i Brunlanes.

 

Hun kom fra Amundrød i Brunlanes og nevnes i skifte etter sin far der i 1750.

 

Larvik Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 10 (1742-1752) side 377b

Skifte 22. may 1750 paa Amundrøed i Berg Annex og Brunlaugnæs præstegield.

Jørgen Christensen, død - enke Mallene Nielsdatter

1. Barn i 1. ægteskab med Maren Olsdatter:

     1) Karen Jørgensdatter, g.m. Reier Nielsen, boende i Brevig.

     2) Aase Jørgensdatter, g.m. Svend Nielsen, boende paa Amundrøeds Eie.

2. Barn i 2. ægteskab med Maren Berentsdatter:

     1) Berent Jørgensen, 17 aar, tiener paa gaarden Berg hos Søren Sørensen.

     2) Maria Jørgensdatter, ugift, tiener hos Sr. Peter Boyesen i Scheen.

     3) Karen Jørgensdatter, ugift, tiener hos Zascharias? Simonsen i Scheen.

     4) Maren Jørgensdatter, ugift, tiener hos Hans Langer paa Langestrand.

     5) Sara Jørgensdatter, boende hos sin halvsøsters mand Reier Nielsen i Brevig.

     6) Anne Jørgensdatter, boende hiemme hos sin stifmoder Malene Nielsdatter paa Amundrøed.

Formynder? Niels Christensen Eneren.

Boets formue: 28-0-1

Boets gield og udgift: 62-1-2

 

Hun giftet seg 1. gang i Brevik i 1755.

 

Brevik: trolovet 24.10.1755, viet 13.11.1755

Enroullered matros Anders Vetlesen og pigen Maria Jørgensdatter

Caut.: Jacob Lunde, Per Rasmusen.

 

Hun giftet seg 2. gang som enke i Brevik i 1759.

 

Brevik: trolovet 30.10.1759, viet 20.11.1759

Enroullered matros Hans Alexandersen fra Helleroen og enken Marie Jørgensdatter

Caut.: Lars Hendrichsen, Søren Alexandersen fra Helleroen

 

Bosatt i på Øya i Brevik.

 

Brevik 1762:

Nr 119

Mand og hustru: Hans Alexandersen og kone, manden ude med 2 brødre

Huusfolk: Halvor Holter guldsmed og kone

De uformuende: Gunder Tellebonde og kone, syge og fattige

 

 

Gravlagt som "Hans Sandersons enke Maria Jørgensdatter 53 aar".

 

1775 13/5, 81 26/4   Protokoll 10a fol. 278b

enke Marie Jørgensdtr. +

Brevik, Øen

            Datteren:

            1.  Karen Maria Hansdtr., 11 år

Den avdødes søster, Karen Jørgensdatters mann Ole Olsen i Brevik.

(Han nevnes som formynder som " Ole Olsen Ulsmoen af Brevig". JO)

Brt. 359 - 2 - 20

Net. 202 - 2 - 1

Heri medregnet: Huusebygninger for 80 rdr.

 

Hennes barn nevnes i skifte etter Nils Reiersen i Brevik i 1790 som søskenbarn:

Søskendbarn: Karen Marie Hansdtr. g.m. Gulbrand Andersen

 

Hun er søster til hans mor.

 

 

(1) Forlovet 24.10.1755 i Brevik,[3] gift 13.11.1755 i Brevik kirke,[4] med Anders Vetlesen, f. 1725 i Brevik,[5] (sønn av Vetle Amundsen og Sissel Andersdatter), døpt 29.09.1725 i Brevik kirke.[6]

 

Anders:

Vetlev Amundsens Dr.br. Anders

baaren af Mad'me Else Peder Hansen, Giertrud Hans Eekes, Birthe Sandøe, mandfaddere: Annon Vervogen, Eggert Sandøe, Jacob t. Eggert Sandøe

 

Nevnt som umyndig i skifte etter farfaren på Skaveraager i 1736.

 

 

(2) Forlovet 30.10.1759 i Brevik,[7] gift 20.11.1759 i Brevik kirke,[8] med Hans Alexandersen, f. ca 1728,1 d. 1774 på Brevik, gravlagt 11.06.1774 på Brevik kirkegård.[9]

 

Hans:

Han kom fra Helgeroa da han giftet seg med Maria som da var enke.

 

 

Han gravlagges som "Hans Sanderson 46 aar".

 

1775 23/2    Protokoll 9 fol. 100

Hans Allexandersen +  g. Marie Jørgensdatter (Hadde vært i ægteskab med Anders Wetlesen.)

Brevik, Øen

            Barn:

             1.  Karen Maria Hansdtr. 10 aar

Brt. 109 - 0 - 14

Net. 101 -1 - 6

Heri medregnet: Husebygninger m.v. for 80 rdl.

 

 

 

I.    Sissel Andersdatter, (datter av Anders Vetlesen og Maria Jørgensdatter) f. 1757 i Brevik, døpt 12.10.1757 i Brevik kirke,[10] d. 1757 i Brevik, gravlagt 21.11.1757 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Anders Vetlesens barn navnl. Zidsell

       baaren af Per Rasmusens k., assist: Guri Levordsdatter, mandfaddere: Isak Leerstang, Christopher Schielderup

      

       Gravlagt som "Anders Vetlesens barn Zidsel, 5 uger".

      

 

 

II.   Anne Hansdatter, (datter av Hans Alexandersen og Maria Jørgensdatter) f. 1760 i Brevik, døpt 07.09.1760 i Brevik kirke,[12] d. 1760 i Brevik, gravlagt 06.11.1760 på Brevik kirkegård.11

      

       Hans Alexandersens barn navnl. Anne

       baaren af Søren Hendrichsens k., assist: Inger Christophersdatter, mandfaddere: Anders Sørensen, Rejer Nielsen, Ole Erichsen

      

       Gravlagt som "Hans Alexandersens barn navnl. Anne, 10 uger".

      

 

 

III. Alexander Hansen, (sønn av Hans Alexandersen og Maria Jørgensdatter) f. 1761 i Brevik, døpt 29.09.1761 i Brevik kirke,[13] d. 1763 i Brevik, gravlagt 10.02.1763 på Brevik kirkegård.[14]

      

       Hans Alexandersens barn navnl. Alexander

       baaren af Per Jensens k., assist: Berthe Jensdatter, mandfaddere: Søren Hendrichsen, Niels Jacobsen

      

       Gravlagt som "Hans Alexandersens b. Alexander 1 aar 12 uger".

      

 

 

IV. Karen Maria Hansdatter, (datter av Hans Alexandersen og Maria Jørgensdatter) f. 1764 i Brevik, døpt 19.04.1764 i Brevik kirke,[15] d. 1814 i Brevik, gravlagt 22.05.1814 på Brevik kirkegård,[16] konfirmert 01.10.1780 i Brevik kirke.[17]

      

       Hans Alexandersens Pbr. Karen Maria

       baaren af Inger Christophersdatter Bruun, assist: Karen Laersdatter, mandfaddere: Søren Hendrichsen, Rasmus Jonsen

      

       Konfirmert som "Karen Marie Hansdatter 17 aar".

      

 

       Gift 03.07.1786 i Brevik kirke,[18] med Gulbrand Andersen, f. 1752 på Gata i Eidanger,[19] (sønn av Anders Larsen og Karen Jonsdatter), døpt 17.12.1752 i Eidanger kirke,19 konfirmert 17.04.1774 i Brevik kirke,[20] d. 1801 i Brevik, gravlagt 11.07.1801 på Brevik kirkegård.[21]

      

       Se Brevik 1801

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 6.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 17.

[5]  Skifte etter Abraham Hansen Bjønnes i 1734.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 7.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35g.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35h.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35j.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[17]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[18]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 90.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 159.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[21]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.