| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| BJØRNTVET |


 

 

Lars Bowmann f. 1725 og Hedvig Sivertsdatter f. 1723 sin familie

 

 

 

Lars Bowman, f. 1725 i Eidanger,[1],[2] døpt 17.07.1725 i Eidanger kirke,2 d. 1764 i Eidanger,1 gravlagt 03.02.1764 på Eidanger kirkegård.[3] 

Han var sønn av James Bowman og Else Sørensdatter Brinch.

 

Jems Bowmand og Else Brinch - Laers

Faddere: baaren af Kine Holm Bøes, Memoedeselle Margrette Josten, Fogden Joachim Sueder, Tolder Hans Koefodt, Mons. Søfren Kiærull.

 

De var bosatt under Bjørntvet i 1762.

 

Bjørntvedt i 1762:

Gaardsnavn: Biørntved øfre og østre

Eier: Proprietair gods, Justicerd. Ankers

Mand og hustru: Lars Bovman og kone

Tjenestekarl: Lars Fuglesang Informator, Jens Kiil Arvescoug Skriverkarl

Drenger over 12 aar: Anun Sørensen, Even Nielsen

Piiger over 12 aar: Helvig Jacoba Jørgensdatter, Dorte Jacobsdatter,

Malene Erlandsdatter, Ragnil Gulbrandsdatter, Margith Halvorsdatter.

 

Borgerskap i Skien:

Laers Bowman av Porsgrunn. B. som skipper og kjøpmann 2/4 1751.

 

 

F. C. Knudsen - Porsgrund-Eidanger

Storgaden 127 L.matr.no. 32. Hammondgaarden

Gaarden er antagelig fra før 1700, og det er efter alt at dømme den oprindelige gaard, som endnu staar paa tomten, selv om den har undergaaet nogen forandringer. Den har oprindelig havt valm-tag og midt paa fasaden en rundbuet indgangsportal, som det fremgaar af Linaaes maleri af 1823, og er saaledes bygget i samme stil som Toldbodgaarden og Prestegaarden, som skriver sig fra før 1700-tallet. De afvalmede gavlspidse skriver sig saaledes fra tiden efter 1823. Mod gaardsrummet er der en aaben svalegang.

 

I 1720 fik Jens Hansen Aalborg grundbrev paa tomt, hvorpaa hans hus er beliggende. Til denne gaard hørte meget store løkker, som strakte sig helt op til og med Høegheløkken, som blev fraskildt i 1843 til fergemand Jens Johnsen. Isak Andersen er eier af gaarden i nogen aar, og sælger den ca.

 

I 1740 til kaptein Lars Bowmann, der i aarene efter ogsaa kjøbte til Ole Wigværings hauge og Jens Andersen Mørchs hauge og pladsen Toldskaugen, hvoraf særskildt svares 6 Rdl. i aarlig leie. (Jens Andersen Mørch var fuldmægtig hos Løvenskiold). Enken sælger gaarden

 

Lars var skipsfører. Han var søn af James Bowmann og Else Brinch, førte i 1740-aarene «Margrete Benedicta», 151 c.l., tilh. Løvenskiold og Niels Aall, og i 1749 «Patientia», bestyrte Bjørntvedt gaard baade under Severin v. Løvenskiold og Chr. Ankers eie af gaarden. Hans navn træffes ofte i 60-aarene paa grundbreve udstedte for disse eiere. I 1761 paategner han det kart, som da blev optaget over cancelliraad Schnells eiendom, og som nu er opbevaret paa Borgermesterens kontor. han leiede gaarden Toldskaugen. som enken fortsatte at leie til 1779. Hun solgte gaarden i 1793.

 

I 1793 til Søren Rasch, samtidig leier han pladsen Toldskaugen, som Ditlef Rasch havde leiet fra 1779.

 

 

Torkil Lier skriver:

Lars Bowman var i 1748 kaptein på Løvenskiold & Aalls skip "Margrethe Benedicta" (151 kl.), og

 fikk 2. Apr.1751 borgerskap til Skien som skipper og kjøpmann i Porsgrunn. Sistn. år var han fører

 av "Patientia"(190 kl.) for sin fetter, kanselliråd Løvenskiold.

I anledning Langesund kirkes oppførelse (ferdigstillet 1755) skjenket ekteparet Lars Bowman/Helvig

 Siewers kirken to store messinglysestaker, med årstallet 1756 og små navneskjold med givernes navn

 inngravert.

Hvordan det forholdt seg med Bowmans sjø- og handelsvirksomhet vites det lite om. I 1762 er fam.

 bosatt på Bjørntvedt; han er da bestyrer for justisråd Christian Ancker.

Som enke ble Helvig Siewers sittende i uskiftet bo, inntil hun 2.juni 1792 lot samfrendeskifte holde.

 Av sønnene var James, Johan og Jan fraværende og ingen kunne si om de fremdeles var i live.

 Deres arveparter av den beholdne formue på 453 rdlr. ble derfor reservert dem inntil videre. Samme år solgte

 hun sin bygård til kjøpmann Søren Rasch, som året etter lot huset delvis eller nesten helt nedrive.

 Her ble da oppført den gård som gikk under navn av "Hammondgården", Storgaten 127.

 Ved folketellingen 1801 finner vi Helvig Siewers i Larvik hos sin svigersønn Johannes Franck:

 "logerende Hedevig Bowman, 76 aar, moder til husbondens første kone, nyder ophold". Som nevnt

 døde hun i Porsgrunn 4 år senere.

 

 

Gravlagt som "Lars Bovmand paa Biørntvedt 40 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 15b

Skifte 2. juni 1792 i Østre Porsgrund

Lars Bovmann, død - Enke Madam Hedevig salige Bovmann

Barn:

1. James Bovmann 40 aar, reist herfra udenlands til søes for omtr. 19 aar siden

2. Johan Ditlev Bovmann 39 aar, bortreist til Holand for omtr. 17 aar siden

3. Jan Bovmann 36 aar, bortreist som søefarende til England og været borte omtr. 14 aar

4. Hans Bovmann myndig, bokbinder af profesion og fortiden opholder sig hos moderen

5. Jomfue Else Bovmann 41 aar, hiemmeværende hos moderen

6. Maren Bovmann 34 aar, tiener hos Oberst Bull i Fredrichsværn

7. Kirsten Brinch Bovmann gift med skipper Lars Eschildsen boende i Kragerøe

8. Karen Brinch Bovmann gift med Procurator Franch i Laurvigen

9. Laurentze Bovmann gift med Hans Henrich Riis ved Fredrichsværn

Laugværge for enken hendes sviger søn Procurator Franch

 

 

Gift 22.10.1750 i Gjerpen,1,[4] med Hedvig Sivertsdatter, f. 1723 i Skien,1 (datter av Hans Hansen Siwers og Maren Nilsdatter Munch), døpt 14.04.1723 i Skien,4 d. 1805 i Vestre Porsgrunn,1 gravlagt 31.01.1805 på Vestre Porsgrunn kirkegård.4 

 

Hedvig:

Faddere: Tvedts k.,Giertrud Mathisd., Smith, Nicolaj Jørgens., Jan Cappelen.

 

 

 

I.    Else Larsdatter Bowman, f. 1751 i Eidanger,[5] døpt 08.07.1751 i Eidanger kirke.5 

 

       Mons. Lars Bovmans og Helvig Siversdtr. barn Else.

       Faddere: baaren af Jomfru Karen Bovman, Jomfru Jacobine Bovman, mandfaddere: Mesh. Søren Bovman, Tommes Bovman, Jørgen Petter Siversen.

      

       Under skifte etter faren i 1792 "Jomfue Else Bovmann 41 aar, hiemmeværende hos moderen".

 

       Hun giftet seg i 1793.

      

       Porsgrunn, Trol. 21/12-1793.

       Sr. Svend Holst med Jomfr. Else (?) Bowman.

       Cav: Hans Bowman, Lars Glose.

      

       Østre Porsgrunn 22.12.1793:

       Cop. hiæmme i huuset Sr. Svend Holst med jomf. Else Bowman.

 

       Østre Porsgrunn 1801:

       Svend                    Holst                            Mand, logerende        57        Begge i 1ste ægteskab                      Regnskabsfører og opseer ved skibs kranen

       Else                       Larsdatter Bowman    Hans kone                   48        Begge i 1ste ægteskab

       Aase Maria           Olsdtr                          Tienestepige                17        Ugivt  

       Peder                    Andersen                     Logerende                   64        Enkemand efter 1ste ægteskab       Tømmermand

 

       Torkil Lier skriver:

       Ekteparet bodde 1801 til leie på Østsiden, hvor Holst virket som regnskapsfører og oppseer ved

       Skipskraner. Skiftet etter Mad. Else Bowman Holst ble sluttet 14.okt.1821. Boets effekter ble ved

       Auksjon solgt for 28 spdlr.-2-12, som derved nøyaktig balanserte utgiftene.

       Uten barn.

      

      

       Gift 22.12.1793 i Østre Porsgrunn,[6],[7] med Svend Holst, f. 1742 i Bragernes,[8] (sønn av Peder Svendsen Holst og Karen Juulsdatter), døpt 22.01.1742 i Bragernes,4 d. 1810 i Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.02.1810 i Gjerpen.4 

 

        Se Østre Porsgrunn 1801

 

      

 

II.   James Larsen Bowman, f. 1752 i Eidanger,[9] døpt 20.09.1752 i Eidanger kirke.9 

 

       Lars Bovmans barn navnl. James                                                

       Faddere: baaren af Cancellie. R. Løvenskiolds frue, frøken Deichman, mandfaddere: Cancellie. raad Deichmand, Major Schubarth, Capit. Rask.

      

       Under skifte etter faren i 1792 "James Bovmann 40 aar, reist herfra udenlands til søes for omtr. 19 aar siden".

      

       Torkil Lier skriver:

       Konfirmert 1772 i Skien. Reiste 1773 til sjøs utenriks, og lot senere ikke høre fra seg.

 

 

 

III. Hans Larsen Bowman, f. 1754 i Eidanger,[10] døpt 22.07.1754 i Eidanger kirke,10 d. 1797 i Østre Porsgrunn,[11] gravlagt 08.06.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[12] 

 

       Mons. Lars Bovmans barn navnl. Hans                                                  

       Faddere: baaren af Mons. Søren Bovmans kone ved Ullefos, Jomfru Jacobine Bovman, mandfaddere: Capitain Ferman, Mesh. Henrik Ybervasher, Thomas Bovman.

      

       Gravlagt som "Hans Bowman 48 aar".

      

       Under skifte etter faren i 1792 nevnes "Hans Bovmann myndig, bokbinder af profesion og fortiden opholder sig hos moderen".

      

       10/6/1797      HANS BAUMANN                          Skifte 818

       Ø.Porsgrunn    - bokbinder -                         Pro.k. 12, s. 307a

       u/Gjerpen?     Arvinger:

                      Hans søstre:

                      1. Else Boumann g.m. Holst på Rolighed.

                      2. Maren Boumann g.m. skoleholder Wilsbech i Porsgrunn.

       Brt: 33 - 1 - 2

       Gjeld: 79 - 3 - 22 (insolvent).

 

 

 

IV. Johan Ditlev Larsen Bowman, f. 1755 i Eidanger,[13] døpt 27.09.1755 i Eidanger kirke.13 

 

       Mons. Lars Bovmans barn navnl. Johan Ditlev                                      

       Faddere: baaren af Obertinde Deichman, frøken Anne Barbara Løvenskiold, mandfaddere: CancellieRaad Schnell, Cammeraad Deichman, Niels Aal Senior.

      

       Under skifte etter faren i 1792 "Johan Ditlev Bovmann 39 aar, bortreist til Holand for omtr. 17 aar siden".

      

       Torkil Lier skriver:

       Reiste 1773 til Holland og man hørte heller ikke mer til ham.

 

 

 

V.   Maren Larsdatter Bowman, f. 1758 i Eidanger,[14] døpt 17.03.1758 i Eidanger kirke,14 konfirmert 16.10.1774 i Østre Porsgrunn,[15] d. 1810 i Langesund i Bamble, gravlagt 11.07.1810 i Langesund i Bamble.4 

 

       Lars Bovmans barn navnl. Maren                                               

       Faddere: baaren af Capit. Ryes frue, Jomfru Kisten Aal, mandfaddere: Capt. Hamburig, Lars Vright og Giert Lange.

      

       Konfirmert som "9. Maren Bowman 16 aar".

      

       Under skifte etter faren i 1792 "Maren Bovmann 34 aar, tiener hos Oberst Bull i Fredrichsværn".

      

       Hun giftet seg i 1795.

      

       Porsgrunn, Cop. 17/12-1795 hiemme i Huuset.

       Skoleholder i Gierpen Sogn, uk. Sr. Hans Ottesen Nilsbeck, Jomfr. Maren Bowman.

       Cav: Bogbinder Bowman og Svend Holst.

 

      

       Gift 17.12.1795 i Østre Porsgrunn,6,[16] med Hans Ottesen Wilsbeck, f. 1762 i Vrejlev,4 (sønn av Otte Hansen Wilsbech og Anne Nilsdatter Friis), gravlagt 1816 i Langesund i Bamble.4 

 

       Hans:

       Torkil Lier skriver:

       Han var sønn av degn til Vrejlev og Hæstrup Otte Hansen Wilsbech og hustru Anne Nielsdatter Friis.

      

       Hans Wilsbech ble i 1782 ansatt som lærer for 0sebakkens innbyggere, med en lønn på 40 rdlr. årlig + 20 daler for bruk til husleie og brensel. I 1801 finner vi ham med hustru og datter på Borgestads grunn, og året etter ble han ansatt som klokker og skoleholder i Langesund, i hvilken stilling han døde.

      

      

 

VI. Kirsten Brinch Bowman, f. 1759 i Eidanger,[17] døpt 28.06.1759 i Eidanger kirke.17 

 

       Lars Bovmans barn navnl. Kisten Brink                         

       Faddere: baaren af Major Fermans frue, Anne Barbara Lange, mandfaddere: Sorenskriver Tyrholm, Søren Nielsen, Herman Løvenskiold Junior.

      

       Under skifte etter faren i 1792 nevnes "Kirsten Brinch Bovmann gift med skipper Lars Eschildsen boende i Kragerøe".

      

       Torkil Lier skriver:

       Han var sønn av sogneprest til Gjerstad Hr. Lars Larsen Eschildsen og hustru Christine Busch.

      

       Lars Eschildsen var fører av galiot "Providentia" (58 ½ kl.), senere ombygget til brigantin på 89 ½ Kl. Reder var postmester i Kragerø Daniel Barth med flere. Eschildsen døde under en sjøreise til England. I 1801 bor Madame Kirsten Bowman Eschildsen som enke i Øens kvarter, nr.177, uten noen næring og med barna Christine og Lars hjemmeværende. I ekteskapet 4 barn.

      

      

       Gift 03.12.1784 i Kragerø,4 med Lars Eschild Eschildsen, f. 1746 i Sigdal,4 (sønn av Lars Larsen Eschildsen og Christine Busch), d. 1796.4

 

      

 

VII. Karen Brinch Bowman, f. 1761 i Eidanger,[18] døpt 04.10.1761 i Eidanger kirke,4 d. 1796 i Larvik i Vestfold, gravlagt 18.07.1796 i Larvik i Vestfold.4 

 

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 21. september 1760 finnes blant introduserte kvinner "Mad. Bovmans kone" etter å ha fått et barn.

      

       Under skifte etter faren i 1792 "Karen Brinch Bovmann gift med Procurator Franch i Laurvigen".

      

       Torkil Lier skriver:

       Hun døde en måneds tid etter sin ellevte barnefødsel.

      

       Johannes sønn av Jens Nielsen Franck og hustru Hedevig Christine Thott. Johannes Franck var overrettsprokurator , og fra 12. Jan.1785 ansatt som forvalter på Jarlsberg Hovedgård. Visstnok kom han ikke overens med amtsforvalter F.C. Flor ; han sluttet som godsforvalter allerede i 1789 og bosatte seg i Larvik.

      

       Skiftet etter Karen Bowman 4.des.1798 utviste en netto formue på 3600 rdlr.

 

      

       Gift 23.07.1782 på Moen i Kvitseid,[19],4 med Johannes Franck, f. 07.05.1742 i Haderslev i Danmark,4 (sønn av Jens Nielsen Franck og Hedevig Christine Thott), d. 18.12.1832 i Larvik i Vestfold.4

 

      Johannes:

       Kilde: Norges Prokuratorer, Sakførere og Advokater 1660-1905, bind 1, de embedsmæssig utnævnte prokuratorer 1660-1814, ved S. H. Finne-Grønn:

 

       Johannes Franck. Overretsprokurator. Født 7. mai 1742 i Haderslev, søn av Jens Nielsen Franck og Hedvig Christine Thott, kom som yngste søn ved foreldrenes tidlige død til en greve Thott, som var en slektning av hans mor og som bekostet hans utdannelse. 

Han blev 26- oktbr. 1778 examinatus juris med bekvem og kom til Norge som fuldmægtig hos sorenskriver Ramshart i Øvre Telemarken, efter hvis død i 1782 han i to aar var konstituert i embedet. 

Under 13. mai 1786 fik Franck kgl. bevilling som prokurator for alle Retter Søndenfjelds, Overhofretten undtat. Han var da bosat i Tønsberg og vilde foreløbig bli her ved hensyn til agentinde Bøckmanns bo, som stod under skiftebehandling, da "han paa uskyldig maate hadde disponert hele sin velfærd, 1200 rdl., i dette bo". 

I 1789 flyttet han til Larvik, hvor han oparbeidet sig en meget god praxis og blev særdeles avholdt som et i høi grad elskværdig og rettænkende menneske. I 1791 kjøpte han gaarden Hegdal i Tjølling for 410 rdl., og i 1793, gik han igang med store rydningsarbeider paa et av grev Ahlefeldt-Laurvig forpagtet areal paa Torstrandmoen: han lot grave 900 favner grøfter over et moradsig jordsmon og indvandt derved 75000 kvadratalen kornland, anla 100 favner god kjørevei, renset op skogen og plantet frugttrær. Eiendommen fiknavnet Franckendal. 

Gift 1. gang med Karen Brinck Bowman, f. 1761 i Eidanger og død 18. juli 1796 i Larvik, datter av skibsfører Lauritz Bowman paa Bjørntvet og Hedvig Siverts. 

Gift 2. gang 5. decbr. 1798 i Larvik med Erik Nordbyes 26-aarige enke Cathrine Elisabeth Cordtsen. - Av barnene blev Lauritz Bowman Franck overretsprokurator og senere sorenskriver.
 


 

VIII. Laurentia Bowman, f. 1764 i Porsgrund, døpt 24.03.1764 i Østre Porsgrunn kirke,[20] konfirmert 11.04.1779 i Østre Porsgrunn kirke,[21] d. 1794 i Fredriksvern, gravlagt 31.10.1794 i Fredriksvern.4 

 

       Døbt Hr. Lars Bowmands datter Laurentia.

       Test: Mons. Henrich Berggreen, Mons. Nicolai Aaøø, Mons. Jens Kiil Arveschoug, Madame Sohnvald, Jomf. Andrea Bøll.

      

       Konfirmert som "9. Laurense Bowmand 16 aar".

      

       Under skifte etter faren i 1792 "Laurentze Bovmann gift med Hans Henrich Riis ved Fredrichsværn".

 

      

       Gift 02.12.1788 i Fredriksvern,19,4 med Hans Henrich Reys, f. ca 1749,4 d. 16.03.1826 i Fredriksvern.4 

 

       Hans:

       Torkil Lier skriver:

       Reys ble ansatt som skipsbygmester på prøve høsten 1797, og fast ansatt fra 29.juni 1798. Han ble imidlertid avskjediget 1.des.1807 pga. sykdom og mislig oppførsel(?)

      

       Ved folketellingen 1801 er Reys oppført under Braquen nr.1, 3.familie; han er enkemann etter 3. gifte med 4 hjemmeværende barn: tømmermannsdrengene Hans Fredrik og Fredrik Christian, og døtrene Anne Sophie og Hedevig Christine Reys.

      

 

 

 

 [1]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764, skannet av digitalarkivet, side 286.

[4]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 154.

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 188-189.

[8]  1801 tellingen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 158.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[11]  Skifte etter han.

[12]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 58-59.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 206-207.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[18]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[19]  Skifte etter hennes far.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 1.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 80-81.