| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BASSEBO |

 


 

 

 

Halvor Andersen f. ca 1689 sin familie. (Han giftet seg 1. gang med Ingeborg Olsdatter f. ca 1672 og 2. gang med Elisabeth Henriksdatter, også kjent som Lisbeth, f. 1723.)

 

 

 

 

Halvor Andersen, f. ca 1689,[1] d. 1753 på Bassebo i Eidanger,[2] gravlagt 08.12.1753 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Anders Christensen Vrangsund.

 

I 1721 fikk Halvor Andersen stedemålseddel (festebrev) på 9 skinn i Bassebo, halve gården, og i matrikkelen av 1723 oppføres Halvor og Lars Pedersen som oppsittere på hver sin halvpart. Det ble innlagt protest fra Lars Pedersen på at Halvor Andersen fikk stedemålseddel på halve Bassebo, men protesten førte ikke frem, grunnet gjeld som Lars Pedersen hadde i sitt leieforhold.

 

De trolovet seg i Brevik.

Brevik 26.12.1713: trolovelse Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter

Caut: Peder Jacobsen Auen og Olle Christensen Schyer

 

Copul. 18/2-1714 i Eidanger:

Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter.

 

Hans kone var fadder for Nils Andersen Vrangsund i 1717. Denne Nils Andersen var nok hans bror.

 

10.03.1717: døpt Nils Andersen Vrangsund og Anne Nilsdatter deris ægtebarn Navnl. Anne, baaren af Bodel Bonnevies, assist: Ingeborg Haldvord Andersens, Anne Arnesdatter, mandfaddere: Isaach Moy, Petter (Ikke noe mer skrevet. JO)

 

Han fikk bygsel på en del av Bassebo i 1721:

Anno 24.07.1721 – Halfvor Andersen lod lyse Hr. Assessor Laugmand Langes ham gifne stedmaal sedel paa 9 schund i Basseboe dessen videre (dat. 09.04.1721)

 

Lars Pedersen Bassebo protesterte på dette, men dette førte ikke frem.

 

Bassebo 1725:

Skylder 1 ½ Hud, udreeder ½ Soldat, bruges af Halvor Andersøn gl. 34 aar, har tient for Tømer ved Værfven udi Fridrichstad, 2 a 3 aar, er frisk, gift med Ingeborg Olsdatter gl. 40 aar, har ingen Børn, En Tienistepige Anne Svendsdatter gl. 16 aar tiener for aarsløn. Holder til huuse, Svend Simensøn gl. 60 aar, har iche tient, gift med Lisbet Corneliusdatter gl. 61 aar, har ingen Børn. Paa Pladsen kand fødes 4 Saver.

Til gaarden er temmelig smaa voxterskov til smaa Bielcher og anden smaalast, samt til brendeved og gierdefang.

 

Han fikk i 1726 bygsel på resten av Bassebo:

Anno 16.07.1726 – Blef læst Hr. Assessor og Laugmand Langes Bøxel seddel til Halvor Andersen paa ¾ hud skyld i gaarden Basseboe samme dato i Gjerpen og Scheen. (dat. 10.01.1726)

 

Han giftet seg 2. gang i 1746.

 

Trol.  18/10-1745 i Eid. Copul. 11/1-1746.

Enkemand Halvor Andersøn Basseboe og Pigen Lisbeth Henrichsd.

 

Matrikulen 1747

Bassebo

Eiere: Scheens laugstoel

Oppsittere: Halvor

 

Gravlagt som "Halvor Barseboe 64 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 445          

16.3.1754 - Bassebu i Edanger          

       Halvor Andersen død, e. Elisabeth Hendrichsdtr.

       Barn:

1.    Maren Halvorsdtr., 5 ½ år.

Brutto 136-1-8.

Netto 127-2-2.

 

 

(1) Gift 18.02.1714 i Eidanger kirke,[4] med[5] Ingeborg Olsdatter, f. ca 1672,[6] d. 1744 på Bassebo i Eidanger,[7] gravlagt 19.04.1744 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Ingeborg:

Gravlagt som "Halvor Barseboes kone Ingeborg Olsdatter 72 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 4, side 355b        

4.9.1744 - Bassebu i Eidanger           

       Ingeborg Olsdtr. død, e.m. Halvor Andersen.

       Ingen barn.

Brutto 98-3-19.

Gjeld: 118-2-16.

 

 

(2) Gift 11.01.1746 i Eidanger kirke,[9] med Elisabeth Henriksdatter, også kjent som Lisbeth, f. 1723,[10] (datter av Henrik Ditlevsen og Anna Iversdatter), d. 1805 på Bassebo i Eidanger,[11] gravlagt 10.06.1805 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Elisabeth:

Hun ble nevnt i skifte etter faren i Langestrand i 1744. Hun er da 21 år gammel og tjente på en plass under Solum i Brunlanes.

 

Det var skifte etter Henrich Detlefsen på Langestrand i Larvik i 1744. Han står da som oppgiver ved Fritze jernværk

 

Skifteregister for Larvik 1743-1764, forretning nr 588, 22.08.1744, protokollref. 9 side 63a. Skifte avsluttet 14.11.1744

arving datter Lisbet Henrichsdtr Brundlaugness jenende på en plass under Solum 21 år   

arvelater Henrich Detlefsen Langestrand oppgiver ved Fritze Iern Værck død 

arving ektefelle Anna Iversdtr     

arving sønn Niels Henrichsen kulleherker ved Fritze Iern Værck 22   

arving datter Boel Henrichsdtr 24 år 

 

Hun var pike da hun forlovet seg med enkemannen Halvor Bassebo.

 

 

Hun giftet seg 2. gang som enke i 1754 med Ole Olsen f. 1728. Se Bassebo denne gården

 

Hennes mor, Anne Iversdatter, bodde på Bassebo under ekstraskatten i 1762 som enke etter Henrik Ditlevsen. (Det står ikke noe navn, bare enke etter Henrik Ditlevsen.) Hun ble også nevnt i skifte etter sin sønn, Niels Henrichsen, i 1749 som døde ugift i Langestrand. Hun bodde da i Langestrand. Der bodde hun også under skifte etter hennes mann i 1744. Begge plasser står hun som Anne Iversdatter.

 

Det er nok hun som døde på Bassebo i Eidanger i 1765. Hun er da 85 år gammel, men gravlegges som "Maren Iversd. Barseboe 85 aar". Ettersom hun bodde der i 1762 er nok dette feilskrevet. Det skulle stått Anne.

 

 

 

I.    Abraham Halvorsen, (sønn av Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter) f. 1714 i Brevik, d. 1714 i Brevik, gravlagt 02.12.1714 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Gravlagt som "Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter deris ægtebarn, var hiemmedøbt, N. Abraham, gl. ½ time".

 

 

 

II.   Maren Halvorsdatter, (datter av Halvor Andersen og Ingeborg Olsdatter) f. 1717 i Brevik,[14] døpt 26.09.1717 i Brevik kirke,[15] d. 1721 på Bassebo i Eidanger,[16] gravlagt 14.05.1721 i Eidanger kirke.[17]

      

       døpt Haldvord Andersen og Ingeborg Olsdatter deris ægte barn N. Maren

       baaren af Maren Henrich Kierulf, assist: Birgethe Hans Smids, Alhet Marcusdatter, mandfaddere: Anders Vrangesund, Søren Skreder, Peder Isaachsen

       Brevik 24.10.1717: intodusert Haldvord Andersen Vrangsunds hustru Ingeborg Olsdatter

      

       Gravlagt som "Halfvor Andersøn Basseboes og Ingeborg Olsdatters lille datter Maren 3 aar 6 maaneder 5 uger".

 

 

 

III. Maren Halvorsdatter, (datter av Halvor Andersen og Elisabeth Henriksdatter) f. 1748 på Bassebo i Eidanger,[18] døpt 06.10.1748 i Eidanger kirke,[19] d. 1755 på Bassebo i Eidanger,[20] gravlagt 02.02.1755 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Halvor Barseboe og Lisbeth Henrichsdatters datter Maren                                            

       Faddere: baaren af Laers Nøglegaards kone, Margrete Olsdatter Nøglegaard, mandfaddere: Ole Nøglegaard, Joen Laersen Nøglegaard.

      

       Gravlagt som "avg. Halvor Barseboes Datter Maren 6 aar".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 97.

[6]  Alder ved død.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[10]  Skifteregister for Larvik 1672-1812 Digitalarkivet.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Alder ved død.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 134.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 134.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 97.

[21]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen