| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |     


 

 

Tyge Aslaksen f. 1732 og Gro Torstensen f. ca 1733 sin familie

 

 

 

Tyge Aslaksen, f. 1732 på Hoseid Lille i Drangedal, døpt 29.06.1732 i Drangedal,[1],[2] d. 1800 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 18.01.1800 i Bamble.[3]

Han var sønn av Aslak Rolfsen og Tore Knutsdatter på Hoseid i Drangedal.

 

Han kom fra Drangedal ifølge mannskapsrullene i 1770. Der finner jeg en Aslak Rolfsen som døpte en sønn Tyge i 1730 og en i 1732. Denne som ble døpt i 1732 levde opp og nevnes i skifte etter faren på Hoseid Lille i Drangedal 16.01.1743 som Tyge Aslaksen 13 år. Dette er nok den samme Tyge som dukket opp i Porsgrunn og giftet seg i 1761.

 

Han giftet seg i 1761.

 

Trol. 1/10-1761 ved Porsgrund.

Soldat, Tyge Aslaksen og Pigen Groe Tostensd.

Caut: Niels Grønlie og Søren Saavesen.

 

Østre Porsgrunn 1770:

27.

Tyge Aslachsen, født i Drangedahl, 1 sønn, soldat og borstabler

Tosten Tygesen, 2 aar, født i Porsgrund

 

Gravlagt som "Gift mand Tyche Aslachsen Ombosnæs død 10de Jan. 67 aar".

 

 

Gift 1761 i Porsgrund,[4] forlovet 01.10.1761,3 med Gro Torstensdatter, f. ca 1733,1 d. 1810 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 01.02.1810 i Bamble.2

 

Gro:

Trolig søster av Tyri Torstensdatter i Brevik.

 

Gravlagt som "Enken Groe Tostensdatter fra Ombosnæs død 25de Jan. 76 aar".

 

 

 

I.    Torsten Tygesen, f. 1762 i Porsgrund,[5] d. 1765 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.05.1765 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Tyge Aslacsens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Tosten Tyggesen 3 aar".

 

 

 

II.   Ingeborg Tygesdatter, født 1764 i Østre Porsgrunn, døpt 14.11.1764 i Østre Porsgrunn kirke.[7]

      

       Døbt Tyge Aslagsen og Gro Tostensdatters barn Ingeborg.

       Test: Lars Olsen Valler, Christen Hansen, Torbiørn Taralsen, pige Tyri Tostensdatter, Torber Tostensdatter.

      

       Bamble - Trolovet 25.03.1784:

       Ungkarl og matros Aslak Danielsen med pigen Ingebor Tygesdatter begge fra Ombosnæss.

       Caut: Thyge Aslaksen og Tellef Toresen.

      

       Bosatt på Omborgsnes i Bamble.

 

      

       Gift 24.07.1784 i Bamble,3 med Aslak Danielsen, født 1756 på Bratsbergkleiva i Gjerpen (sønn av Daniel Aslaksen og Barbro Simensdatter), døpt 12.12.1756 i Gjerpen.[8]

      

       Aslak:

       Daniel Aslaksens db. Aslak fra BradsbergKleven

       Faddere: Berthe Knudsdtr., Marthe Isaksdtr., Ole Isaksen, Erik Simensen, Gunder Halvorsen.

 

       Hans mor giftet seg på nytt med Ellev Tronsen og kom til Brevik. De bodde også en tid på Omborgsnes.

 

 

       Barn:

        A.    Anne Barbara Aslachsdatter, født ca 1793,[9] konfirmert 24.04.1808 i Brevik kirke.[10]

              

               Boende hos sin farmors nye mann, Ellev Tronsen, i Brevik i 1801 "Anna Aslachsdtr, Hans søns datter, 8 aar".        

              

               Konfirmert som "Anne Barbara Aslachsdatter 15 aar".

 

 

      

III. Torsten Tygesen, f. 1766 i Østre Porsgrunn, døpt 09.11.1766 i Østre Porsgrunn kirke.[11]

      

       Døbt ved vestre side Tyche Aslachsen og Graae Tostensdatters barn Tosten.

       Test: Svend Jansen, Halvor Asbiørnsen, Lars Lorentsen, Lars Olsens kone Kari Olsdatter, Maren Tostensdatter.

      

       Bosatt på Brekkeeie i Bamble.

 

      

       Gift 02.05.1792 i Bamble,2 med Inger Anundsdatter, f. ca 1753.2

 

       Inger:

       Hun var enke da hun giftet seg med Torsten.

 

 

      

IV. Aslach Tygesen, f. 1768 i Østre Porsgrunn,[12] døpt 10.12.1768 i Østre Porsgrunn kirke,[13] konfirmert 03.04.1785 i Brevik kirke.[14]

      

       Døbt Tyge Aslagsen og Gro Tostensdatters barn Aslach.

       Test: Jørgen Gotfridsens kone Torber Tostensdatter, pigen Ane Larsdatter, Lars Olsen Valler, Ole Andersen Vigværing, Søren Knudsen.

      

       Konfirmert i Brevik som "Aslac Tygeson 16 aar".

 

      

 

V.   Peder Tygesen, f. 1771 i Brevik, døpt 19.03.1771 i Brevik kirke,[15] d. 1775 på Omborsnes i Bamble, gravlagt 05.04.1775 i Bamble.2

      

       Tyge Isachson og Groe Torstensdatter - Peder, Hjemmedøp af Christen Clodebergs kone Tyri Tostensd.

       Faddere: Anders Hansons kone Maren Tostensd, Anna Tostensd, Ewen Strømtangen, Christen Clodeberg

      

       Gravlagt som "Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jensdatters barn Peder 4 aar".

 

 

 

VI. Jørgen Tygesen, f. 1773 på Omborsnes i Bamble, døpt 20.06.1773 i Bamble.2

      

       Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jonsdatters barn kaldet Jørgen.

       Faddere: Tellef Thorsens kone Mari Davidsdatter, Anne Torstensdatter, Kittil Olsen, Mads Larsen, Jens Sørensen alle i Ombosness.

 

      

       Gift 15.02.1797 i Bamble,2 med Inger Margrethe Nicolaisdatter, f. 1775 på Stathelle i Bamble (datter av Nicolai Hansen og Johanne Pedersdatter), døpt 18.06.1775 i Bamble.2

      

       Inger:

       Nicolai Hansen i Stathellet og Johanne Pedersdatters barn Inger Magrethe.

       Faddere: Jon Jacobsen Krabberøds kone Kirsti Gundersdatter, Kari Jørgensdatter Giømble, Peder Sørensen Swinland, Knud Laersen i Stathellet, Niels Giertsen Kiellestad.

 

 

      

VII. Peder Tygesen, f. 1775 på Omborsnes i Bamble, døpt 24.12.1775 i Bamble.2

      

       Tyge Aslachsen i Ombosness og Groe Jonsdatters barn Peder.

       Faddere: Sergeant Ole Gunuldsens kone Berthe Amundsdatter, Anne Gregersdatter Høen, Tellef Thorsen, Ole Anundsen, Knud Pedersen alle i Ombosness.

 

 

 

 

 [1]  Slektsregister for Drangedal bind 1 av Bjørn Edvin Holte, side 167.

[2]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 1 (1697-1767), skannet av digitalarkivet, side 57.

[3]  Solumslekt, Solumslekt.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 10-11.

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 6-7.

[8]  gamlegjerpen.no.

[9]  1801 tellingen.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 18-19.

[12]  Alder ved konfirmasjonen.

[13]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 28-29.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.