| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1762-1801 |      


 

 

Peder Andreasen Colling f. ca 1755 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Pernille Jensdatter Aabye f. 1750 og 2. gang med Maren Olsdatter f. 1762)

 

 

 

Peder Andreasen Colling, f. ca 1755, d. 1798 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.01.1798 på Østre Porsgrunn kirkegård.[1]

 

Han giftet seg i 1778 i Østre Porsgrunn.

 

Østre Porsgrunn Trol. 25/6-1778 hiemme i Huuset.

Uk. og Paruquemager, Peder Andreasen Calling med p. Maren Peternille Aabye.

Cav: Peder Jensøn Aabye(sign.), Halvor Christensen(sign.)

 

Han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1785.

 

Gjerpen viet 20.10.1785:

em. Peder Collin og p. Maren Olsdatter.

Han var peruquemager.

 

Se WikiTree (Leif Biberg Kristensen)

 

F.C. Knudsen:

Tordenskioldsgade 9, L.matr.no. 50 a og c. Gunda Rønnings hus

Han kan være sønnesøn af commissær Colling, som i 1723 var fadder hos Job Christensen Arweschoug, og Kirsten Marie Colling, f. 1688 d. 1759 paa Vestsiden.

Hugger Andreas Colding, f. 1780 d. 1838 paa Vestsiden, g. m. Andrea Asdal, f. 1767 d. 1844, er formodentlig en søn af parykmageren.

 

Gravlagt som "Peruqvemager Peder Colling 43 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 351a

Skifte 6. februar 1798 i Østre Porsgrund

Enkemann Paruqmager Petter Collin, død

Barn fra 2'de egteskab:

1. Andreas Collin 20 aar

2. Ole Collin 5 aar

3. Nils Jørgen Collin 2 aar

4. Datteren Anne Margrete Collin 16 aar

5. Ester Giesgine 7 aar

Formyndere/Curatore: Skipper Jens Jansen, Ole Johannsen, Ole Andersen paa Hougene ved Schien.

 

 

(1) Forlovet 25.06.1778 i Østre Porsgrunn,[2] gift 25.07.1778 i Østre Porsgrunn kirke,[3] med Maren Pernille Jensdatter Aabye, født 1750 i Hørte i Bø i Telemark,[4] (datter av Jens Aabye og Anne Pedersdatter), døpt 10.05.1750 i Bø i Telemark,[5] død 1784 i Østre Porsgrunn, gravlagt 29.10.1784 på Østre Porsgrunn kirkegård.[6]

 

Maren:

Døbt Monsr. Aabyes daatter Maren Pernille.

Test: Grete Kleyn, Niels Jensens Enche, Lieutenant Kleyn, mine Sønner Petter Muus og Christian Barth.

 

Hun var datter av Jens Aaby (ca 1705 - 1751) og Anne Pedersdatter (f.1710). Moren kom fra Berberg i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Her er skifte etter morens far (Fra gamlegjerpen.no):

 

10-1752      PEDER CHRISTENSSEN BERBERG      Bamble Skifteprot. nr. 4, side 416a.
Berberg        Arvinger: Enka Maren Haraldsdatter og barna:

               1. Christen Pederssen, myndig, ”nærværende”.

               2. Harald Pederssen 22 år,      ----”----.

               3. Anne Pedersdtr. ”fraværende” g.m. avd. Jens Aabye.

               4. Karen Pedersdtr. ”nærværende” g.m. Gunder Gulset.

               5. Elen Pedersdtr. ”fraværende” g.m. løytnant Aamodt.

               6. Dorthe Pedersdtr. ----”----   g.m. Jon Jenssen møller.

               7. Karen Pedersdtr. g.m. Solve Gulset, nærværende.

Enka tok til laugverge Seignr. Jens Severin Schweder.

For Harald ble broren Christen Pederssen curator.

Ellen Pedersdtr. var g.m. hr. lieutnant Aamoth (”Hamock”) hvis kommisjon her i stervboet byskriver Engelbret Hanssen skal ha påtatt seg.

Brt: 723 - 2 - 20

Net: 395 - 3 -  5

Jordegods:

a. I nordre Limi 2 huder m.b. og herl. (med hus etc.) ifølge skjøte fra Hans Christenssen i Hagsteens fahret (Hakasteinsfaret), dat. 8.3.1735, tingl. 24.4.1735. Verdi 150 rdlr.

b. I Lund 2 1/2 hud med bygsel og herlighed over samme, samt 1/2 hud som Kvelle kirke skal være tilhørende, med sine påstående husebygninger. Verdi 270 rdlr.

    Auktionsskjøte dat. 4.5.1737, tingl. 25.7.1737.

 

Gravlagt som "Peder Collings kone Maren Jensdatter Aabye 38 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 25b

Skifte 10 Marti 1785 i Porsgrund. Avsluttet 15. April 1785.

Maren Petronelle Aabye, død - enkemand Mons. Peder Kolling

Barn:

1. Andreas Pedersen Colling, 6½ aar.

2. Anne Magrethe Pedersdatter, 3 aar.

Enkemanden Paruquemager Colling formynder for sine børn.

Sum boets inntekt: 20-0-14

Sum gjeld og utgift: 150-1-11

Gjelden overstiger formuen med 130-0-21.

 

 

(2) Gift 20.10.1785 i Gjerpen,[7] med Maren Olsdatter, født 1762 på Hytten u/Fossum i Gjerpen,4 (datter av Ole Nilsen og Anne Margrete Jensdatter), døpt 02.02.1762 i Gjerpen,[8] død 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 03.02.1766 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

 

Maren:

Ole Nielsens pigebarn Maren fra Hytten.

Test: Jon Halvorsens kone, Pernille Jansdatter, Jon Pedersen, Søren Aabye, Gunder Nielsen.

 

Gravlagt som "Peder Collings kone Maren Olsdatter 36 aar".

 

Maren var niese av Peters første kone.

 

Hennes mor var datter av Jens Aaby (ca 1705 - 1751) og Anne Pedersdatter (f.1710). Denne Anne Pedersdatter kom fra Berberg i Gjerpen.

 

Maren nevnes i skifte etter søsteren, Ester Jessine Olsdatter, som var 23. desember 1789 på Fjærestrand i Solum. (Nedre Telemark Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 16 (1785-1792) side 671b.)

 

Gravlagt som "Peder Collings kone Maren Olsdatter 36 aar"

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr.12 (1792-1803) side 246b

Skifte 12. april 1796 i Østre Porsgrund

Maren Olsdatter, død - Enkemand Paruqmager Peder Colling

Barn:

1. Ole Andreas Colling 4 aar

2. Nils Jørgen Colling ¼ aar

3. Marie Pernille Colling 8 aar

4. Ester Giesgine Colling 6 aar.

 

 

 

I.    Andreas Pedersen Colling, (sønn av Peder Andreasen Colling og Maren Pernille Jensdatter Aabye) født 1778 i Østre Porsgrunn, døpt 25.09.1778 i Østre Porsgrunn kirke,2 konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[10] død 11.08.1838 i Porsgrunn, gravlagt 26.08.1838 i Porsgrunn.[11]

      

       Døbt Peter Andreas Colding og Maren Peternille Aabyes barn Andreas.

       Test: Min kone Fransischa Margrethe Aall, Jomf. Ane Dorthea Rasch, Mons. Jacob Aall, Skip. Henrich Bruun, Jacob Larsen paa Nicolai Aalls vegne.

      

       Konfirmert som "2. Andreas Colling 16 aar".

 

       Han giftet seg i 1803.

      

       Porsgrunn Cop. 11/9-1803.

       Uk. Andreas Colling og p. Anne Isaachsd.

       Forl: Jens Ulrich Bøyesen, Knud Halvorsen.

 

       Gravlagt som "Hugger Andreas Colding, han druknede ved at falde fra en Bordflaade?, 58 aar, vestre Porsgrund."

 

 

       Gift 11.09.1803 i Porsgrunn,[12] med Anne Isachsdatter, f. 1774 i Langesund i Bamble (datter av Isach Hansen og Berthe Isachsdatter), døpt 30.10.1774 i Bamble.[13]

      

       Anne:

       Isach Hansen i Langesund og Berthe Isachdatters barn Anne.

       Faddere: Isach Sørensen kone i Sæteret ved Brevig Anne Andersdatter, Owed Madsdatter Asdahl, Isach Sørensen i Brewig, Ole Andersen ibid, Hans Madsen Asdahl.

      

       Folketelling 1801 på Vestsida, Porsgrunn: Her er den 27 år gamle Anne ført hos sine foreldre Isach Asdahl og Birthe Isachsdatter.

      

 

       Barn:

      

        A.    Maren Pernille Andreasdatter, født 1804 i Vestre Porsgrunn, døpt 27.04.1804 i Vestre Porsgrunn,[14] død 1809 i Vestre Porsgrunn, gravlagt 30.09.1809 i Vestre Porsgrunn.[15] .

              

               Andreas Collings og Anne Isaachsdatters barn Maren Pernille.

               Faddere: Anders Johannesens k. Anne Kirstine Morthensdatter, pigen Gunild Isaachsdatter, Isaach Asdahl, Morten Hendrich Andersen, Lorentz Olsen.

              

               Gravlagt som "Andreas Collings barn Maren Petronelle 5½ aar.".

 

      

 

II.   Anne Margrethe Pedersdatter Colling, (datter av Peder Andreasen Colling og Maren Pernille Jensdatter Aabye) f. 1781 i Østre Porsgrunn, døpt 28.01.1781 i Østre Porsgrunn kirke,[16] d. 1781 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.07.1781 i Østre Porsgrunn kirkegård.[17]

      

       Døbt Peruqvemager Peder Andersen Colling og Maren Pernille Aabyes barn Ane Margrethe.

       Test: Rasmus Nielsens kone Kirstine Boe, pigen Margrethe Halvorsdatter, Hans Christian Arvescoug, Hasle Nilsen, Berthel Knudsen, Lars Hansen Glose, Arne Thomesen.

      

       Gravlagt som "Peder Andreas Collings barn Anne Margrethe 6 maaneder 8 dage".

 

 

 

III. Anne Margrethe Pedersdatter Colling, (datter av Peder Andreasen Colling og Maren Pernille Jensdatter Aabye) f. 1782 i Østre Porsgrunn, døpt 07.06.1782 i Østre Porsgrunn kirke,[18] konfirmert 01.10.1797 i Østre Porsgrunn kirke.[19]

      

       Døbt Peder Collings og Maren Aabyes barn Ane Margrethe.

       Test: Jacob Aals kieriste Margrethe Løvenskiold, Jomfr. Constance Rasch, Kammerherre Søren v. Løvenskiold, Justiceraad og Tolder Rasch, Sr. Peder Wulf, Jeppe Kaaberkald.

      

       Konfirmert som "Anne Margrethe Colling 15 aar".

 

 

 

IV. Maren Pernille Pedersdatter Colling, (datter av Peder Andreasen Colling og Maren Olsdatter) f. 1786 i Østre Porsgrunn, døpt 02.01.1786 i Østre Porsgrunn kirke,[20] d. 1786 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.10.1786 på Østre Porsgrunn kirkegård.[21]

      

       Døbt Peruqvemager Peder Colling og Maren Olsdatters barn Maren Pernille.

       Test: Peter Schwarches kone Anichen Aalborg, jomfr. Maren Jynge, Jeppe Andersen, Stud. Rasmus Winther, Halvor Wiborg, Søren Rasch, Giert Jynge.

      

       Gravlagt som "Peruqvemager Collings barn Maren Pernille Pedersdatter 1¼ aar".

 

 

 

V.   Jens Pedersen Colling, (sønn av Peder Andreasen Colling og Maren Olsdatter) f. 1787 i Østre Porsgrunn, døpt 11.06.1787 i Østre Porsgrunn kirke,[22] d. 1790 i Østre Porsgrunn, gravlagt 30.12.1790 i Østre Porsgrunn kirkegård.[23]

      

       Døbt Peder Collings og Maren Olsdatters barn Jens.

       Test: Henrich Weidenauers kone Maria Hansdatter, pigen Ane Dorthea Olsdatter, Loue Knudsen, Wilhelm Weidenauer, Rasmus Nielsen, Halvor Michelsen, Joen Omholdt.

      

       Gravlagt som "Peder Collings søn Jens 4 aar".

 

 

 

VI. Maren Pernille Pedersdatter Colling, (datter av Peder Andreasen Colling og Maren Olsdatter) f. 1788 i Østre Porsgrunn, døpt 19.11.1788 i Østre Porsgrunn kirke,[24] d. 1796 i Østre Porsgrunn, gravlagt 22.04.1796 i Østre Porsgrunn kirkegård.[25]

      

       Døbt Peder Colling og Maren Olsdatters barn Maren Pernille.

       Test: mad. Nicol. Aalls kone Ambor Jørgensdatter, frøken Charlotte Løvenskiold, Ditlev Rasch, Michel Kruuse, Jørgen Jochumsen, Simen Jochumsen

      

       Gravlagt som "Peder Coldings barn Maren 8 aar".

 

 

 

VII. Ester Giesgine Pedersdatter Colling, (datter av Peder Andreasen Colling og Maren Olsdatter) f. 1791 i Østre Porsgrunn, døpt 06.01.1791 i Østre Porsgrunn kirke.18

      

       Døbt Peder Colling og Maren Olsdatters barn Effve Jessine.

       Test: madame Martha Tobiesen Vauverts, jomfr. Inger Aall, Jacob Aall, Simon Jørgensen junior, Hans Christie.

      

       Nevnes i skifte etter moren i 1796 som "Ester Giesgine Colling 6 aar".

 

 

 

VIII. Ole Pedersen Colling, (sønn av Peder Andreasen Colling og Maren Olsdatter) f. 1793 i Østre Porsgrunn, døpt 11.04.1793 i Østre Porsgrunn kirke.[26]

      

       Døbt Peder Colling og Maren Olsdatters barn Ole.

       Test: kammerherrinde S. Løvenskiold Benedicta Aall, mad. Iversen Inger Wright, Niels Aall, Jørgen Aall, Jacob Aall.

 

 

 

IX. Nils Jørgen Pedersen Colling, (sønn av Peder Andreasen Colling og Maren Olsdatter) født 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 06.01.1796 i Østre Porsgrunn kirke,9 død 1798 på Dambroen ved Gjemsø kloster i Solum, gravlagt 05.06.1798 i Solum.[27] .

      

       Døbt Peder Colling og Maren Olsdatters barn Niels Jørgen

       Fadd: pigen Maria Eliasdatter, pigen Kristine Rasmusdatter, Jens Jansen, Wilhelm Weidenhauer, Niels Lund, Andreas Colling.

      

       Gravlagt som "Niels Jørgen Collin Dambroen 3 aar".

      

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 76-77.

[3]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 78-79.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Bø. Ministerialbok nr. 4, 1748-1785, skannet av digitalarkivet, side 21.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[7]  Solumslekt,

[8]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 2 (1747-1795), skannet av digitalarkivet, side 37.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 206-207.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 192-193.

[11]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 188.

[12]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 524.

[14]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 226-227.

[15]  Kirkebok for Vestre Porsgrunn Mini. 1 1764-1814, side 296-297.

[16]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 90-91.

[17]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[18]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 98-99.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 265.

[20]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 120-121.

[21]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 126-127.

[22]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 132-133.

[23]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 160-161.

[24]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 144-145.

[25]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 208-209.

[26]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 184-185.

[27]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 244-245.