| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Tollef Olsen f. ca 1680 og Marthe Knudsdatter f. ca 1682 sin familie

 

 

 

Tollef Olsen, f. ca 1680,[1] d. 1728 i Brevik, gravlagt 26.12.1728 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han giftet seg i 1708.

 

Brevik 28.05.1708

Trolovelse Tollef Olsen og Marthe Knudsdatter

 

Brevik 18.11.1708

trolovelse 1. Thollef Ollsen og Marthe Knudsdatter, 2. Fredrig Gudbrandsen og Aase Nielsdatter, (begge par JO) Copulations seddel fra Søfren Rasmusen (Disse trolovelsene er notert tidligere så det gjelder nok bare at de har levert disse sedlene. JO)

 

Eidanger kirkebok:

29/5-1708 - Den. 2. Pintzedag blef i Brevig trolofvede Effterskrefne 2de Par, nemlig:.

Tollef Olesøn med hands Kieriste Marthe Knudsdaatter

Cav: Jacob Hansøn Maagerøe, Falmarr (Valdemar) Jørgensøn, begge af Brevig.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Tollef Olsen Westen 45 aar", født paa Wigsiden og bosatt i Brevig, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Finner familien i Brevik i 1725 selv om det står Marte Olsdatter:

Tollef Olsøn gl. 45 aar, har tient for Matros, gift med Marte Olsdatter gl. 43 aar, har en Søn Olle Tollefsøn gl. 6 aar, En datter Kirstine Tollefsdatter gl. 9 aar.

 

Han hadde nok to brødre i Brevik, Hans Olsen og Ole Olsen.

 

 

Gravlagt som "Tollef Olsen". 

 

 

Forlovet 18.05.1708 i Brevik,[3] gift 1708,[4] med Marthe Knudsdatter, f. ca 1682,1 d. 1762 i Brevik, gravlagt 11.01.1762 på Brevik kirkegård.[5]

 

Marthe:

Gravlagt som "Tolli Olsens Enke Marthe Knudsdatter 85 aar gl.".

 

 

 

I.    Ole Tollefsen, f. 1709 i Brevik, døpt 26.10.1709 på Brevik kirke,3 d. 1709 i Brevik, gravlagt 17.11.1709 på Brevik kirkegård.3

      

       døpt Tollf Olsen og Marthe Knudsdatter drengebarn N. Olle

       blef baaren af Anne Marie Hans Nilsens, assist: Boels Axelsdatter, Inger Knudsdatter, mandfaddere: Lucas Tønniesen, Keje Hendrichsen

      

       Gravlagt som "Tollef Olsen og Marthe Knudsdatters drengebarn N. Olle, gl. 2 uger 3 dage"

      

       Brevik 01.12.1709: introdusert Tollef Olsens kone N. Marthe Knudsdatter.

 

 

 

II.   Kirsten Tollefsdatter, f. 1716 i Brevik, dåp 19.07.1716 i Brevik kirke, d. 1750 i Brevik, gravlagt 29.01.1750 på Brevik kirkegård.[6]

      

       døpt Tollef Olsen og Marthe Knudsdatter deris ægtebarn N. Kirsten

       baaren af Gunild Lauridtz Nilsens, assist: Cathrine Iver Iversens, Appelone til Bonnevies, mandfaddere: Jacob Nilsen, Isaach Moy, Peder Hansen

       Brevik 23.08.1716: introdusert Marthe Knudsdatter, Tollef Olsens

 

       Hun giftet seg i Brevik i 1749.

 

       Brevik: trolovet 17.09.1748, veiet 27.01.1749

       Giert Amunsen og Kisten Tollisdatter

       Caut.: Simon Johansen, Ole Tollisen.

 

       Gravlagt som "Giert Amunsens Enke".

 

      

       Forlovet 17.09.1748 i Brevik,[7] gift 27.01.1749 i Brevik kirke,[8] med Gjert Amundsen, f. 1714 på Sortebogen i Bamble (sønn av Amund Gjertsen og Anne Olsdatter), døpt 24.06.1714 i Brevik kirke,3 d. 1750 i Brevik, gravlagt 19.01.1750 på Brevik kirkegård.6

      

       Gjert:

       døpt Amund Giertsen paa Sortebogen i Bamble og Anne Olsdatter deris egtebarn N. Giert

       baaren af Jøran Tvetten, assist: Inger Tostensdatter, mandfaddere: Povel Villumsen, Lars Lyse?, Barthelomeus Gertsen

 

       Hun døde etter å ha født deres første barn.

 

       Gravlagt som "Giert Amundsen".

 

      

       A.   NN Gjertsdatter, f. 1750 i Brevik, d. 1750 i Brevik, gravlagt 22.01.1750 på Brevik kirkegård.6

            

             Gravlagt som "Giert Amunsens Pigebarn".

 

 

 

III. Ole Tollefsen, f. 1720 i Brevik, døpt 16.06.1720 i Brevik kirke,[9] d. ca 1752.

      

       Tollej Olsen og Marthe Knudsdatter ægte barn Navnl. Ole

       baaren af Bodel Jacob Nielsens, assist: Anne Moyes, Anne Folmersdatter, mandfaddere: Hinrich Kierulf, Peder Hansen, Peder Isaachsen

      

      

       Forlovet 23.05.1743 i Brevik,[10] gift 28.07.1743 i Brevik kirke,8 med Anne Ingebretsdatter, f. 1716 i Brevik,1 (datter av Ingebret Pedersen og Maren Aasoldsdatter), døpt 14.06.1716 i Brevik kirke,3 d. 1797 i Brevik, gravlagt 26.02.1797 på Brevik kirkegård.[11]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

 

IV. Anne Mari Tollefsdatter, f. 1722 i Brevik, døpt 29.03.1722 i Brevik kirke,[12] d. 1722 i Brevik, gravlagt 07.06.1722 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Tollej Olsen og Marthe Knudsdatters ægte barn Navnl. Anne Marj

       baaren af Boddel Jacob Nielsens, assist: Anne Malene (Ingen etternavn. JO), mandfaddere: Lars Nielsen, Anders Mortensen, Lars Andersen Hus? (Kluss. JO)

      

       Gravlagt som "liigpredichen over Tollei Olsen og Marthe Knudsdatters barn navnl. Anne Marj gl. 10 uger 3 dage".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58b.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 5.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.