| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Hans Olsen f. ca 1685 og Berte Andersdatter f. ca 1665 sin familie

 

 

 

Hans Olsen, f. ca 1685.[1]

 

Han kom fra "vigsiden" (grenseområdet/Bohuslen i Sverige) 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Hans Olsen Saltkellen", 24 aar, født paa Wigsiden og bosatt i Brevig, innrullert 6. mars 1709.

 

Han hadde nok to brødre i Brevik, Tollef Olsen og Ole Olsen.

 

 

Han giftet seg med Berte Andersdatter, f. ca 1665.[2]

 

Berte:

Hun var også fra "vigsiden" ifølge døpen til sønnen i 1706.

 

Hun var enke og bosatt på Sylterøya i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Børte Andersdatter, Enche, gl. 60 aar. Ingen Børn eller huusfolch.

 

Hun stod som Olsdatter ved sønnen Lars sin begravelse i 1707 og i undernevnte skriftemål. Dette er nok da feil.

 

Brevik 01.05.1707: Absolut. Publicha Børthe Ollsen qvinde, haft ligget sit barn i hiell

 

 

Gravlagt i Brevik 17.01.1727: Berthe Andersdatter 61 aar gl.

 

 

 

I.    Lauritz Hansen, f. 1706 i Brevik, døpt 24.10.1706 i Brevik kirke,[3] d. 1707 i Brevik, gravlagt 13.02.1707 på Brevik kirkegård.3

      

       døpt et uegte barn N. Laurits, faderens navn Hans Olsen, kommet fra Vijgen, moderens nafn Birthe Andersdatter, ogsaa hidkommen fra Vijgsiden, og hafuet een Barsel med samme Karl føren de kom her

       Blef baaren af Mari Jordmoder, assist: Anne Nilsdatter, Marthe Knudsdatter, mandfaddere: Jon Haagensen Smed, Isach Hansen.

      

       Gravlagt som "Lars Hansen, et uæchte barn, fød af Hans Olsen og Berte Olsdatter ....? gl. 13 uger og 9 dage".

 

 

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[2]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.