| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Ingebret Pedersen f. ca 1687 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Maren Aasoldsdatter f. ca 1680 og 2. gang med Marthe Larsdatter f. ca 1675)

 

 

 

 

Ingebret Pedersen, f. ca 1687,[1] d. 1735 i Brevik, gravlagt 25.03.1735 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Peder Andersen og Inger Larsdatter i Brevik.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Engebret Pedersen Hochsund", 37 aar, født paa Wigsiden og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704.

 

Han giftet seg 1. gang i Brevik i 1714.

 

Brevik 19.11.1713

trolovelse Ingebret Pedersen og Maren Ochilsdatter

Caut: Johannes Clausen og Christen Pedersen

 

Brevik 07.02.1714

brudefolk Ingebret Pedersen og Maren Aasolsdatter

 

Han og Christen Pedersen var gjensidig faddere for hverandre og var nok søsken. Det som nok var hans far, tømmermanne Peder Andersen og han selv var nok trolovere for Ingeborg Pedersdatter i Brevik i 1716. Det var da hans søster.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Engebret Pedersen Hachsund 38 aar", født paa Wigsiden og bosatt i Brevig, gift og innrullert 30. juni 1723.

 

Brevik i sjeleregisteret i Eidanger i 1725:

Ragnild Sal: Lars Hansøns gl. 76 aar, har en Søn Niels Larsøn gl. 27 aar enroullered, og 2de Sønner udj Kiøbenhafen udj aars tieniste, og En same Søn hos sig Lars Hansøn gl. 12 aar.

Engebret Pedersøn gl. 42 aar, Er Enchemand og har tient for Matros, har en datter, Anne Engebretsdatter gl. 10 aar, er hos ham, en Pige tilhuuse, Marte Larsdatter gl. 41 aar.

 

Han giftet seg 2. gang i 1726.

 

Brevik: Trolovet 26.12.1725, Viet 23.06.1726          

Engelbret Pedersen og Marthe Larsdatter     

Caut.: Søren Larsen, Hans Svensen Ringer.

 

 

Gravlagt som "Engelbret Pedersen 57 aar gl.".

 

 

(1) Forlovet 19.11.1713 i Brevik,[3] gift 07.02.1714 i Brevik kirke,3 med Maren Aasoldsdatter, f. ca 1680,[4] d. 1725 i Brevik, gravlagt 05.08.1725 på Brevik kirkegård.[5]

 

Maren:

Ei Mette Aasoldsdatter nevnes som trolover. Det var nok hun som ble gravlagt i Brevik 29.10.1719 som "Mette Aasulsdatter gamle 30 aar - 2 maaneder 3 dage". Dette var nok en søster.

 

Gravlagt som "Engelbret Pedersens k. 45 aar gl.".

 

 

(2) Forlovet 26.12.1725 i Brevik,[6] gift 23.06.1726 i Brevik kirke,[7] med Marthe Larsdatter, f. ca 1675,4 (datter av Lars Arentsen og Susanne Sørensdatter), d. 1761 i Brevik, gravlagt 04.01.1761 på Brevik kirkegård.[8]

 

Marthe:

Hun nevnes i skifte etter moren i 1695. Hennes bror Søren var trolover.

 

Hun var bosatt hos sin mann som pike i 1725. De giftet seg like etter dette.

 

 

Gravlagt som "Engebreth Persens Enke Marthe Larsdatter 86 aar".

 

 

 

I.    Zacharias Ingebretsen, (sønn av Ingebret Pedersen og Maren Ochelsdatter) f. 1714 i Brevik, døpt 14.10.1714 i Brevik kirke,3 d. 1715 i Brevik, gravlagt 10.06.1715 på Brevik kirkegård.3

      

       døpt Engelbrecht Pedersen og Karen Aasolsdatter deris ægtebarn N. Zacharias

       baaren af Birgitte Jensdatter, assist: Mette Aasolsdatter, Pernelle Robertsdatter, mandfaddere: Christen Pedersen paa berget, Nils Hansen i buchten, Hans Erichsen

      

       Brevik 04.11.1714: introdusert Engelbrecht Pedersens kone ved nafn Maren

      

       Gravlagt som "Ingebrecht Pedersen og Marie Asolsdatter deris barn N. Zacharis, gl. 8 maaneder 3 uger".

 

 

 

II.   Anne Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Pedersen og Maren Ochelsdatter) f. 1716 i Brevik,1 døpt 14.06.1716 i Brevik kirke,3 d. 1797 i Brevik, gravlagt 26.02.1797 på Brevik kirkegård.[9]

      

       døpt Engelbrecht Pedersen og Maren Aaselsdatter deris egtebarn N. Anne

       baaren af Monsr. Kiærulfs kiæriste Maren Panche?, assist: Katrine Iver Iversens, Appelone til Bonnevies, mandfaddere: Poul Villemsen, Christen Pedersen, Peter Fo...?

      

       Brevik 12.07.1716: introdusert Ingebrecht Pedersens kone Maren N.

      

      

       Forlovet 23.05.1743 i Brevik,[10] gift 28.07.1743 i Brevik kirke,[11] med Ole Tollefsen, f. 1720 i Brevik (sønn av Tollef Olsen og Marthe Knudsdatter), døpt 16.06.1720 i Brevik kirke,[12] d. ca 1752.

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 

III. Peder Ingebretsen, (sønn av Ingebret Pedersen og Maren Ochelsdatter) f. 1717 i Brevik, døpt 19.12.1717 i Brevik kirke,3 d. 1718 i Brevik, gravlagt 28.08.1718 på Brevik kirkegård.3

      

       døpt Engebret Pedersen og Mari Aasolsdatters ægtebarn Navnl. Peder

       baaren af Else Hechesdatter, Antonet Henrichs, Anders Erichsen, Ingeborg Pedersdatter, Alhet Mathisdatter

      

       Brevik 23.01.1718: introdusert Engebret Pedersens hustrue N. Marj Aasulsdatter

      

       Gravlagt som "Engebret Pedersen og Marj Aasulsdatter liden søn Navnl. Peder gammel 9 maaneder".

 

 

 

IV. Peder Ingebretsen, (sønn av Ingebret Pedersen og Maren Ochelsdatter) f. 1719 i Brevik, døpt 19.05.1719 i Brevik kirke.3

      

       døpt Engebret Pedersen og Mari Osulsdatter ægte barn Peder

       baaren af Else Villum Poulsens, assist: Anne Søren Laersens, Anne Raaskier, mandfaddere: Anders Mortensen, Christen Pedersen, Hans Mathisen

      

       Brevik 11.06.1719: introdusert Engebreth Pedersens hustrue Maren Aasulsdatter.

 

       Han nevnes ikke med faren i 1725.

 

 

 

V.   Axel Ingebretsen, (sønn av Ingebret Pedersen og Maren Ochelsdatter) f. 1720 i Brevik, døpt 24.10.1720 i Brevik kirke,12 d. 1720 i Brevik, gravlagt 08.12.1720 på Brevik kirkegård.[13]

      

       Engebret Pedersen og Mari Aasulsdatters barn Navnl. Axel

       baaren af Anne Blum, assist: Ellin Haldvordsdatter, Karen Larsdatter, mandfaddere: Johannes Larsen, Olle Vervogn, Lars Larsen

      

       Gravlagt som "Engebret Pedersen og Mari Aasulsdatters ægte barn navnlig Axel gl. 2 ½ uge".

 

 

 

VI. Mette Ingebretsdatter, (datter av Ingebret Pedersen og Maren Ochelsdatter) f. 1722 i Brevik, døpt 14.05.1722 i Brevik kirke,[14] d. 1724 i Brevik, gravlagt 05.04.1724 på Brevik kirkegård.[15]

      

       Engebret Persen og Mary Aasulsdatters ægtebarn Navnl. Mætte

       baaren af Anne Moys, assist: Kirstine Raakier, mandfaddere: Christen Pedersen, Abraham Hieronimusen

      

       Gravlagt som "Ingebret Pedersens P. B. Mette 2 aar gl.".

 

 

 

VII. Nils Ingebretsen, (sønn av Ingebret Pedersen og Maren Ochelsdatter) f. 1725 i Brevik, døpt 27.04.1725 i Brevik kirke,[16] d. 1725 i Brevik, gravlagt 29.07.1725 på Brevik kirkegård.5

      

       Ingebret Pedersens Dr.b. Niels

       baaren af Marthe Jørgen Erboes, Gunil Michel Tømmermds., Mari Larsdatter, mandfaddere: Ole Vervogen, Ole Rasmussen

      

       Gravlagt som "Engelbret Pedersens D.b. Niels 14 uger gl.".

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Alder ved død.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 50.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 2.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 13.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 16.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[13]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 27.

[15]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 49.

[16]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 30.