| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725


 

 

Jacob Hansen f. ca 1666 og Maren Larsdatter f. ca 1678 sin familie

 

 

 

Jacob Hansen, f. ca 1666 på Tjøme i Vestfold,[1] d. 1743 i Brevik, gravlagt 30.06.1743 på Brevik kirkegård.[2]

 

Han nevnes i skattemanntallet i Brevik i 1701 som ungkar:
117.
Jacob Hanssøn Mogerød
Skatt rdl 0-0-12

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jacob Hansen Mougerørød", 40 aar, født i Tiømøe, gift og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704. (Er skipper og fører Skib.)

 

Han nevnes blant borgerne i skattemanntallet for Brevik i 1715:
20.
Jacob Mogerøe udi slet tilstand

 

Jeg finner denne familien bosatt på Setre i Brevik i sjeleregisterert for Eidanger i 1725:

Jacob Hansøn Maagerøe gl. 59 aar, gift med Maren Larsdatter gl. 47 aar, har en Søn Hans Jacobsøn gl. 8 aar, 3de døttre, Esebelle Jacobsdatter gl. 19 aar, Elen Jacobsdatter gl. 10 aar, Ingeborg Jacobsdatter gl. 9 aar, alle hieme.

 

Gravlagt som "Jacob Mogerøes gl. 74 aar".

 

 

Gift1 med Maren Larsdatter, f. ca 1678,1 d. 1758 i Brevik, gravlagt 08.03.1758 på Brevik kirkegård.[3]

 

Maren:

Hennes søster, Else Larsdatter, var gift og bosatt i Brevik.

 

Gravlagt som "Maren Larsdatter Maagerød 78 aar".

 

 

 

I.    Hans Jacobsen, f. ca 1690, d. 1706 i Brevik, gravlagt 08.01.1706 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Han hører nok til i denne familien. Ut fra alder på Jacob Hansens kone så må hun være fra et tidligere ekteskap av Jacob Hansen.

      

       Gravlagt som "begravet Jacob Hansens barn ved nafn Hans Jacobsen, gl. 16 aar, 3 maaneder".

 

 

 

II.   Isabelle Jacobsdatter, f. 1706 i Brevik,1 døpt 07.11.1706 i Brevik kirke.4

      

       døpt eet pigebarn N. Isabelle, faders N. Jacob Maagerøe, moders N. Maren Larsdatter

       baaren af Dorthe Anders Nilsens, assist: Marthe Larsdatter, Annichen Fredrigsdatter, mandfaddere: Hans Nielsen den ældre, Christen Nielsen, Jacob Nielsen.

      

       Brevik 12.12.1706: Introdusert Jacob Maagerøds qv. N. Maren Larsdatter.

 

 

 

III. Ellen Jacobsdatter, f. 1709 i Brevik,4 døpt 17.11.1709 i Brevik kirke,4 d. 1710 i Brevik, gravlagt 12.02.1710 på Brevik kirkegård.4

      

       døpt Jacob Hansen Maagerøe og Maren Larsdatter deris pigebarn N. Elen

       baaren af Anne Marie Nilsdatter, assist: Boel Axelsdatter, Sophie Jensdatter Haurits, mandfaddere: Anders Nilsen, Lars Nilsen, Christen Pedersen Brandt

      

       Brevik 25.12.1709: introdusert Jacob Maagerøes qv. Maren Larsdatter

      

       Gravlagt som "Jacob Hansen Maagerøes barn N. Ellen Jacobsdatter gl. 11 uger 3 dage".

 

 

 

IV. Ellen Jacobsdatter, f. 1711 i Brevik, døpt 17.05.1711 på Brevik kirkegård.4

      

       døpt eet pigebarn N. Elen, fader N. Jacob Maagerøe moder N. Maren Larsdatter

       baaren af Dorthe Anders Niellsens, assist: Catharine Christen Niellsens, Else Larsdatter, mandfaddere: Henrich Kærull, Lucas Tønnissen, Peter Brun fra Aalborg

      

       Brevik 21.06.1711: introdusert Jacob Maagerøds kone N. Maren Larsdatter

 

       Hun giftet seg i 1734.

      

       Brevik 08.07.1734 copul.:

       Jens Søfrensen Kirckhof og Elen Jacobsdatter Mogerøe?

       Caut.: Jacob Mogerøe, Ole Smid.

       Merknad IK: Siste del av brudens farsnavn er nesten uleselig, men skal trolig være Mogerøe og forloveren Jacob Mogerøe hennes far.

 

      

       Gift 08.07.1734 i Brevik kirke,[5] med Jens Søfrensen Kirckhof, f. omkring 1710.[6]

 

      

       A.   Søren Jensen, f. 1737 i Brevik, døpt 03.04.1737 i Brevik kirke.[7]

            

             Elen Mogerøes Dr.B. Søren

             baaren af Anne Sl. Peter Kruses, Kirsti Nielsdatter, mandfaddere: Iver Doctor, Ole Smid.

 

      

      

V.   Ingeborg Jacobsdatter, f. 1714 i Brevik,4 døpt 05.08.1714 i Brevik kirke.4

      

       døpt Jacob Hansen Maagerød og Maren Larsdatter deris pigebarn N. Ingeborg

       baaren af Mad: Dorothe Anders Nilsen, assist: Gunild Axelsdatter, Katrine Petersdatter, mandfaddere: Henrich Kierulf, Jacob Nilsen, Peder Simensen

      

       Brevik 09.09.1714: introdusert Jacob Hansen Maagerøds kone N. Maren Larsdatter Berg.

 

 

 

VI. Hans Jacobsen, f. 1717 i Brevik,1 døpt 31.07.1717 i Brevik kirke,4 d. før 1743.

      

       døpt Jacob Hansen Maagerøds og Maren Larsdatter deris ægtebarn N. Hans

       baaren af frue Justitsraad Nobels, assist: Boel Bonnevies, Anne Valdemarsdatter, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Nils Hansen, Vilhelm Schuts

      

       Brevik 14.09.1718: introdusert Marie Laursdatter Jacob Hansen Maagerøes

      

      

       Forlovet 03.02.1740 i Brevik,[8] gift 05.07.1740 i Brevik kirke,[9] med Aaste Maria Pettersdatter, f. 1720 i Brevik,1 (datter av Petter Clausen og Gunhild Olsdatter), døpt 23.06.1720 i Brevik kirke,[10] d. 1744 i Brevik, gravlagt 11.07.1744 på Brevik kirkegård.2

      

       Se Brevik 1762

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58e.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34g.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.