| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

 Hans Jacobsen f. 1717 og Aaste Maria Pettersdatter, f. 1720

 

 

 

Hans Jacobsen, f. 1717 i Brevik,[1] døpt 31.07.1717 i Brevik kirke,[2] d. før 1743.

Han var sønn av Jacob Hansen og Maren Larsdatter i Brevik.

 

døpt Jacob Hansen Maagerøds og Maren Larsdatter deris ægtebarn N. Hans

baaren af frue Justitsraad Nobels, assist: Boel Bonnevies, Anne Valdemarsdatter, mandfaddere: Hendrich Kierulf, Nils Hansen, Vilhelm Schuts

Brevik 14.09.1718: introdusert Marie Laursdatter Jacob Hansen Maagerøes

 

Han giftet seg i Brevik i 1740.

 

Brevik: trolovet 03.02.1740, viet 15.07.1740

Hans Jacobsen (Mogerøe) og Aase Maria Pettersdatter        

Caut.: Jacob Jacobsen, Anders Høst.

 

 

Forlovet 03.02.1740 i Brevik,[3] gift 05.07.1740 i Brevik kirke,[4] med Aaste Maria Pettersdatter, f. 1720 i Brevik,1 (datter av Petter Clausen og Gunhild Olsdatter), døpt 23.06.1720 i Brevik kirke,[5] d. 1744 i Brevik, gravlagt 11.07.1744 på Brevik kirkegård.[6]

 

Aaste Maria:

Petter Clasen Skom. og Gunnild Olsdatters ægtebarn Navnl. Aase Maria

baaren af Maren Mons. Henrich Kierulfs, assist: Karen Arentzdatter, mandfaddere: Rasmus Olsen Skreder, Hans Jansen Smid, Clas Pedersen

 

Hun må ha blitt tidlig enke tidlig for hun giftet seg 2. gang i 1743 med Ole Nilsen i Brevik.

 

 

 

I.    Jacob Hansen, f. 1741 i Brevik, døpt 01.01.1741 i Brevik kirke.[7]

      

       Hans Mogerøes Drengebr. Jacob

       baaren af Hans Christians kone fra Porsgrunden, Anna Engelbretzdatter, mandfaddere: Christopher Manal, Peder Rasmusen, Mons. Rasmus Hassing een dansk kiøbmand

      

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 4.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 15.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58a.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34l.