| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1701-1725 |      


 

 

Villum Paulsen født ca 1689 og Else Larsdatter født omkring 1690 sin familie

 

 

Villum Paulsen, født ca 1689,[1] død 1732 i Brevik, gravlagt 10.02.1732 på Brevik kirkegård.[2]

Han var sønn av Paul Villumsen i Brevik.

 

Han nevnes med foreldrene i 1712.

 

Han giftet seg i 1718.

 

Brevik 01.11.1718

trolovelse Villum Poulsen og Else Laursdatter holt i Præstegaard.,

Caut: Poul Villemssen og Jacob Hansen Maagerøe

 

Brevik 30.11.1718

brudevielse Villum Poulsen og Else Laurtsdatter

 

Han fikk sitt borgerskap i 1721.

 

Borgerskap i Skien:

Willem Poulsen. F. i Brevik. Skulle ernære seg «ved Siøen og annen borgerlig Næring». B. 20/12 1721.

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Willum Povelsen 35 aar", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 14. juni 1724.

 

 

Gravlagt som "Willum Povlsen".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

5277 - 21.6.1742 - 1740-1748 - Skifteprotokoller 6a - 83a

Skiftet sluttet 18.05.1743

arvelater avdød ektefelle Willum Pouelsen Brevig borger til Schien han døde før kona. Ingen oversikt over hans arvinger

arvelater avdød ektefelle Else Larsdtr. Brevig hun døde etter mannen. uvisst om alle arvingene hennes er nevnt

Arvinger:

konas søster Maren Larsdtr. Brevig g.m. Jacob Maagerøe. 'tilholt i Sterfboehuuset'

Hans Christian ? Brevig smed myndig. Var den avdøde konas arving, men relasjonen mellom ham og arvelateren er ikke nevnt

Ole Olsen Langesund myndig. Var den avdøde konas arving, men relasjonen mellom ham og arvelateren er ikke nevnt

andre konas svoger Jacob Maagerøe g.m. Maren Larsdtr.

 

 

Forlovet 01.11.1718 i Brevik,[3] gift 30.11.1718 i Brevik kirke,3 med Else Larsdatter, født omkring 1690,[4] død 1730 i Brevik, gravlagt 18.11.1730 på Brevik kirkegård.[5]

 

Else:

Hennes søster, Maren Larsdatter, var gift og bosatt i Brevik. (Svogeren ble nevnt i skifte etter Else)

 

Gravlagt i 1730 feilskrevet som "Mette Larsdatter til Willum Povls.".

 

 

 

I.    Elin Villumsdatter, født 1720 i Brevik, døpt 23.09.1720 i Brevik kirke,[6] død 1720 i Brevik, gravlagt 24.11.1720 på Brevik kirkegård.[7]

      

       Villum Poulsen og Else Larsdatters ægte barn Navnl. Ellin

       baaren af Madame Henrich Kierulfs, assist: Gunnild Lars Nielsens, Mademoysselle Karen Jensdatter Aerendahl, mandfaddere: Mons. Jamis Bouman, Jacob Nielsen, Mons. Svend Hage

      

       Gravlagt som "Villum Poulsen og Else Larsdatters ægte barn Navnlig Ellin gammel 8 uger".

 

 

 

 

 [1]  Innrullerede matroser i Bragernes amt.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 53.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 51.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 25.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 48.