| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1762  


 

 

Maren Franzdatter Cudrio f. ca 1701 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Johan Krøger f. omkring 1700 og 2. gang med Peder Pedersen Heuch f. omkring 1700)

 

 

 

Maren Franzdatter Cudrio, f. ca 1701,[1] d. 1785 på Sylterøya i Brevik, gravlagt 21.02.1785 på Brevik kirkegård.[2]

Hun var datter av Frantz Frantzen Cudrio og Gjertrud Johanne Simonsdatter Hyll i Skien.

 

Gravlagt som "Madme. Maren Cudrio - Peder Peders. Heuchs enke 84 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

26.2.1785 - 1785-1789 - Skifteprotokoller 9a - 92b

Skiftet sluttet 08.06.1787. (også nevnt at skiftet ble påbegynt 26.01.1785, men det er feil). se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 168b og 264a

arvelater Maren ? Ole Jørgensens Enkes huus paa Sylterøen ved Brevig nevnt 16.02.1785, at hun døde 'i forgaars Aften'

Arvinger og andre:

avdød ektefelle Peder Pedersen Heugh arvelaterens 2. mann

avdød ektefelle Johan Krøger arvelaterens 1. mann

datter Fransischa Krøger Laurvigen enke etter en Holm

sønn Jørgen Krøger borger til Scheen død. Etterlot ingen livsarvinger

sønn Frantz Krøger Plejmoth i Engeland visekonsul

sønn Johan Krøger død. avdødes sønn av 2. ekteskap med Peder Pedersen Heugh, men altså ikke nevnt med Heugh-navnet. enken levde i Laurvig. etterlot en sønn og to døtre, som bodde hos moren

sønn Peder Pedersen Heugh død. Etterlot ingen livsarvinger

andre datterdatter Anne Bugge Sylterøen i Brevig ugift. Datter av Fransischa Krøger

andre svigersønn ? Holm død. vært g.m. Fransischa Krøger.

 

 

(1) Hun giftet seg med Johan Krøger, f. omkring 1700.[3]

 

 

(2) Hun giftet seg med Peder Pedersen Heuch, f. omkring 1700, d. før 1785.

 

 

 

I.    Fransiska Georgina Krøger, (datter av Johan Krøger og Maren Franzdatter Cudrio) f. omkring 1725.3

      

 

       (1) Gift 01.05.1748 i Skien kirke, med Christian Nilsen Bugge, f. ca 1725,1 d. 1762 i Brevik, gravlagt 20.09.1762 på Brevik kirkegård.[4]

      

       Se Brevik 1762

 

       (2) Gift 27.05.1767 i Brevik kirke, med Ole Hansen Holm, født 1730 i Holmestrand, døpt 21.12.1730 i Holmestrand, (sønn av Hans Fredriksen Holm og Chatarine Elisabeth Scherven), d. 1773 i Brevik, gravlagt 13.03.1773 i Brevik kirkegård.[5]

      

       Se Brevik 1762

 

 

      

II.   Hans Jørgen Krøger, (sønn av Johan Krøger og Maren Franzdatter Cudrio) f. omkring 1730,3 d. ca 1777 i Skien.[6]

      

       Han giftet seg i Brevik i 1761.

 

       Brevik: viet 31.10.1761

       Hans Jørgen Krøger fra Scheen og Maren Kirstine Manal

       Caut.: Christopher Manal, Christian Bugge. - Kongebrev.

 

 

       Det var skifte etter han i Skien i 1779

 

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5824 - 1.3.1777 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 444b

       Skiftet sluttet 13.07.1779. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 148b, 153a, 170b, 257a og 320b

       arvelater Hans Jørgen Krøger Scheen borger og tollvisitør død. Bodde i et leiehus. han hadde tidligere vært kjøp- og handelsmann. etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       ektefelle Maren Kirstine Christophersdtr

       søster Fransischa Krøger Brevig enke etter Ole Holm. Etternavnet er ikke nevnt, men utledet av søsknenes navn

       bror Johan Krøger Jarlsberg Grevskab

       bror Frantz Krøger Engeland eller Irland

       mor Maren ?  Scheen

       svigerfar Christopher Manahll

       svoger Ole Holm seilmaker død. vært g.m. Fransischa Krøger.

 

      

       Gift 31.10.1761 i Brevik kirke,[7] med Maren Christine Christophersdatter Mannal, f. 1736 i Brevik,[8] (datter av Christopher Gregersen Mannal og Inger Engebrethsdatter Bomhoff), døpt 12.02.1736 i Brevik kirke,[9] d. 03.11.1777 i Skien.[10]

      

       Maren:

       Christopher Manals P.B. Maren Kirstine

       baaren af Mad'me Boel Jacob Nielsens, Demoi'selle Grete, mandfaddere: Mons. Schaaning, Geert Bentzen, Zuur

      

       Konfirmert som "6. Maren Kistine Manal".

      

       Det var skifte etter henne 1779.

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       5823 - 3.11.1777 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 440b

       Skiftet sluttet 13.07.1779. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 214a og 320a

       arvelater Maren Manahll Scheen død 03.11.1777. Hun losjerte. etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger og andre:

       avdød ektefelle Hans Jørgen Krøger visitør

       bror Jacob Manahll Engeland

       halvsøster Inger Manahll Porsgrund ugift. Bodde hos halvsøsteren Marie og hennes mann

       søster Birthe Manahll ugift

       søster Marie Manahll Porsgrund g.m. Jens Kiill

       andre svoger Jens Kiill Porsgrund g.m. Marie Manahll

       halvbror Johan Manahll ca. 18 år 'Farer til Søes'

       halvbror Gaven Wrigth Manahll ca. 14 år 'Farer til Søes'.

 

 

 

III. Johan Krøger, (sønn av Johan Krøger og Maren Franzdatter Cudrio) f. omkring 1730.3

      

       Det kan ha vært han som nevnes i Brevik i 1762.

 

        Brevik 1762.

        Nr 115

        Mand og hustru: Johan Krøger.

 

       Trolig han som nevnes som bosatt i Jarlsberg Grevskap i skifte etter sin bror Hans Jørgen i Skien i 1777.

 

 

 

IV. Frans Krøger, (sønn av Johan Krøger og Maren Franzdatter Cudrio) f. omkring 1730.3

      

       Han nevnes som bosatt i England eller Irland i skifte etter sin bror Hans Jørgen i Skien i 1777.

      

       Nevnes i skifte etter moren i 1785 som "visekonsul - Plejmoth i Engeland".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[6]  Skifte etter han.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 18.

[8]  Eidanger - Porsgrund av F.C. Knudsen, lokalhistorsk arkiv Porsgrunn Bibliotek på internett.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 34f.

[10]  Skifte etter henne.