| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1725-1762 |      


 

 

Gregers Bentsen Winter født ca 1703 og Anne Clausdatter født 1716 sin familie

 

 

 

Gregers Bentsen Winter, født ca 1703 i Skien,[1] død 1775 i Brevik, gravlagt 06.12.1775 på Brevik kirkegård.[2]

Han var slnn av Bent Gregersen Winter og Marthe Gjertsdatter.

 

Gregers nevnes i skifte etter sin far i 1725.

 

Han giftet seg i 1736.

 

Brevik: viet 27.03.1736         

Gregers Bentzen Vinter og Anne Clausdatter           

Caut.: Saegn. Jacob Nielsen, Visit. Schiøtt?

 

Han var skipper og reder. (Se Schilbreds "En Winter-slekt i Skienfjord-distriktet")

 

Borgerskap i Skien (Schilbred):

Gregers Bentz(en) Vinter (Winter) og Anne Clausdtr. ble viet i Brevik tirsdag etter Dom. Palm. (28. mars) 1736. Han opplyste i et skriv av 27/2 1726 til Skiens magistrat at han var født i Bamble og myndig. I skattemanntallet for 1743 føres han opp som Skiensborger, bosatt i Brevik (eg. Stathelle, som den gang ble regnet sammen med Brevik).

 

 

Gravlagt som "Gregers Bentson 72 aar".

 

Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

30.1.1776 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 128b

Skiftet sluttet 29.07.1777. Se også skifteforandlingsprotokollen, fol. 15a ff, 77b, 110b ff, 194b og 199b

arvelater Gregers Bentsen Winther Stathellet ved Brewig borger, samt kjøp- og handelsmann død. Han hadde sittet i uskiftebo etter kona, ifølge kongel. bev. dat. 13.07.1742

Arvinger og andre:

avdød ektefelle Anne Clausdtr død før 16.10.1761

datter Karen Gregersdtr Winther 23 år ugift

datter Bodil Gregersdtr Winther 20 år ugift

datter Anna Gregersdtr Winther 27 år ugift

sønn Hans Gregersen Winther 22 år

sønn Eilert Gregersen Winther 26 år

sønn Claus Gregersen Winther død uten livsarvinger. Var i live 28.08.1772

andre Samuel FøyenTønsberg borger Thomas Føyens bror (muligens halvbror). Nevnt 24.02.1759

andre Elias Føyen Tønsberg borger Thomas Føyens bror (muligens halvbror). Nevnt 24.02.1759

andre søstersønn Thomas Føyen sønn av Mathias Foien og Karen Maria Winther. Nevnt 24.02.1759

andre svoger Mathias Foien død før 10.12.1756. vært g.m. Karen Maria Winther. Også nevnt som Føjen

andre svoger Claus Pedersen Hejding Tønsberg borger nevnt 30.09.1757

andre søster Karen Maria Winther Tønsberg enke etter Mathias Foien. Nevnt 10.12.1756.

 

 

Gift 27.03.1736 i Brevik kirke,[3],[4] med Anne Clausdatter, født 1716 i Brevik (datter av Claus Nilsen og Else Larsdatter), døpt 01.01.1717 i Brevik kirke,[5] død 1761 på Stathelle i Bamble, gravlagt 01.07.1761 på Brevik kirkegård.[6]

 

Anne:

Gravlagt som "Gregers Bentsens k. fra Statelle Anne Vinther 44 aar 5 maaneder".

 

 

 

I.    Else Gregersdatter Winter, født 1737 i Bamble, døpt 24.01.1737 i Bamble.4

      

       Gregers Bentzens og Anne Pedersdatters barn Else Maria.

       Faddere: Karen Marie, Margarete Bentzdatter, Peder Hansen, Giert Bentsen, Iver Bentsen

      

       Død trolig som barn.

 

 

 

II.   Bent Gregersen Winter, født 1738 i Bamble, døpt 10.08.1738 i Bamble,4 død 1761 på Stathelle i Bamble, gravlagt 22.05.1761 på Brevik kirkegård.6

      

       Gregers Bentzens og Anne Clausdatters barn Bent.

       Faddere: Marthe Giertsdatter, Grete Alstrup, Visiteur Schiødt, Hans Alstrup, Hans Davidsen Christi.

      

       Gravlagt som "Gregers Bentsens søn fra Statelle Bent 22 ar og 9 maaneder".

 

 

 

III. Claus Gregersen Winter, født 1740 i Bamble, døpt 14.02.1740 i Bamble,4 død 1740 i Bamble, gravlagt 19.04.1740 i Bamble.4

      

       Gregers Bentsens og Anne Clausdatters søn Claus.

       Faddere: Else Peder Hansens, Cathrine Iversdatter, Giert Bentsøn, Niels Alstrup, Hans Bentsen

      

       Gravlagt som "Gregers Bentsens barn Claus 11 uger".

 

 

 

IV. Else Marie Gregersdatter Winter, født 1741 i Bamble, døpt 04.06.1741 i Bamble,4 død 1767 i Bamble, gravlagt 27.03.1767 i Brevik.[7]

      

       Gregers Bentsens og Anne Clausdatters barn Else Maria.

       Faddere: Else Peder Hansens i Brevig, Alet Davidsdatter, Detlev Bucha, Lars Winter?, Frederic Schøt alle fra Brevig.

      

       Gravlagt som "Else Maria Gregersdatter Winter, i kirken".

 

 

 

V.   Claus Gregersen Winter, født 1743 i Bamble, døpt 07.06.1743 i Bamble,4 død 1773 i Brevik, gravlagt 14.09.1773 på Brevik kirkegård.[8]

      

       Gregers Bentsens og Anne Clausdatters barn Claus.

       Faddere: Marthe Sal. Bent Gregersens, Bodil Pedersdatter, Peder Hansen, Amdi Kielsen, Claus Pedersen

      

       Han fikk borgerskap som skipper i 1770.

 

       Borgerskap i Skien:

       Claus Gregersen Winther av Brevik.

       B. som skipper 18/6 1770.

      

       Plassen Ørviken u/Lerstang ble i 1665 året festet bort til Claus Gregersen bosatt i Brevik:

       Anno 24.01.1766 - Hr. Provsten Mullers fæstebrev til Mr. Claus Gregersen paa Pls. Ørevigen (dat. 26.12.1765)

      

       Gravlagt som "Claus Gregerson Winter 30 aar".

 

 

 

VI. Marthe Margrethe Gregersdatter Winter, født 1745 i Bamble, døpt 26.11.1745 i Bamble,4 død 1746 i Bamble, gravlagt 13.02.1746 i Bamble.4

      

       Gregers Bentzens og Anna Clausdatters datter Martha Margretha.

       Faddere: Martha Giertsdatter, Ambor Davidsdatter, Hans Bentzen, Claus Pedersen, Niels Larsen

      

       Gravlagt som "Gregers Bentzens datter Marta Margrete".

 

 

 

VII. Marthe Margrethe Gregersdatter Winter, født 1746 i Bamble, døpt 27.12.1746 i Bamble,4 død før 1776.4

      

       Gregers Bentsen Statellet og Anna Clausdatters datter Marthe Margrethe.

       Faddere: Anna Maria Nielsdatter, Elen Magrethe Pedersdatter, Claus Pedersen, Christopher Larsen, Christen Larsen.)

      

       Ikke nevnt i skifte etter faren.

 

 

 

VIII. Anne Gregersdatter Winter, født 1749 i Bamble, døpt 07.09.1749 i Bamble,4 konfirmert 27.01.1765 i Brevik kirke,[9] død 1832 i Brevik, gravlagt 14.08.1832 på Brevik kirkegård.4

      

       Gregers Bentsen i Sthatelle og Anna Clausdatters datter Anna.

       Faddere: Marthe Christensdatter Stathelle, Alhed Davidsdatter Chrystie i Brevig, Wisiteer Friderich Schiøt i Brevig, Fendrick Georg Friderich von Krogh, Studiosus Peder Saxtorph.

      

       Konfirmert som "Anne Greggersdatter fra Stathelle 15 aar".

 

 

 

IX. Eilert Gregersen Winter, født 1751 i Bamble, døpt 01.12.1751 i Bamble,4 konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke,[10] død 20.02.1815 på Stathelle i Bamble,4 gravlagt 27.02.1815 på Brevik kirkegård.4

      

       Gregers Bentzen i Stathelle og Anne Clausdatters søn Eilert.

       Faddere: Anne Maria Nielsdatter paa Schiærche, Else Mathiasdatter Foyen fra Tønsberg, Peder Clausen Schierche, Jørgen Schiøth i Brevig, Søren Ring i Brevig.

      

       Han fikk borgerskap som sjømann i 1776.

 

       Borgerskap i Skien:

       Eylert Gregersen Winther, Stathelle.

       B. som kjøpmann 2/3 1776

      

        Eiendomsforhold:

       Anno 19.01.1786 - Et auctionsskiøde fra Ole Grubbe paa en Søebod i Brevig, kjøbt i opbuds efter Hr. Eilert Winther for 252 rd. (dat. 05.12.1785).

 

 

 

X.   Karen Gregersdatter Winter, født 1753 på Stathelle, døpt 06.07.1753 i Brevik kirke,[11] konfirmert 12.04.1769 i Brevik kirke,10 død 1779 i Brevik, gravlagt 13.04.1779 på Brevik kirkegård.[12]

      

       Gregers Bentsens barn fra Statelle navnl. Karen? (Klussete. JO)

       baaren af Peder Rasmusens k., assist: Elen Magrethe Persdatter, mandfaddere: Visiteur Rasmus Schiøt, Per Hansen, Søren Ring.

      

       Konfirmert som "Karen Gregersdatter Winther 16".

      

       Gravlagt som "Karen Gregersd. Winther 25 aar 37 uger".

      

       Digitalarkivet Skifteregister for Skien 1666-1808

       11.5.1779 - 1777-1779 - Skifteprotokoller 8a - 390a

       Skiftet sluttet 18.05.1779. se også skifteforhandlingsprotokollen, fol. 307a ff

       arvelater Karen Gregersdtr Winther Stathellet ved Brevig død. ugift. Etterlot ingen livsarvinger

       Arvinger:

       bror Eilert G. Winther fullmyndig

       bror Hans Winter fullmyndig

       søster Anne Gregersdtr Winther 30 år ugift

       søster Bodild Gregersdtr Winter 23 år ugift

       far Gregers Bentsen Winter død. Skiftebrevet påbegynt 30.01.1776 og avsluttet 29.07.1777

 

 

 

XI. Hans Gregersen Winter, født 1755 i Bamble,[13] døpt 17.06.1755 i Bamble,4 konfirmert 01.03.1772 i Brevik kirke,10 død 26.04.1816 i Bamble, gravlagt 03.05.1816 i Bamble.4

      

       Sr. Gregers Bendtsen i Stattelle og Madammes Søn Hans.

       Faddere: Claus Pedersens kone i Brevig Anne Maria Nielsdatter, Ellen Maria Pedersdatter, Claus Pedersen, Peder Hansen alle fra Brevig, Hans Høich hos Gregers Bendtsen.

      

       Konfirmert som "Hans Gregerson Winther 16 aar".

      

       Han hadde borgerskap som kjøpmann i Skien og drev foretning på Stathelle.

      

       Borgerskap i Skien:

       Hans Winther av Stathelle. Sønn av forrige kjøpmann og trelasthandler i tolldistriktet Gregers Bentsen Winther. Var opplært av faren.

       B. som kjøpmann 29/3 1785

 

       Eiendomsforhold:

       Anno 18.01.1793 - Sorenskr. Norss og Hans Winthers salg og kjøb af huuse og grunde Nr. 100, 101 paa Øen i Brevig.

 

 

 

XII. Boel Gregersdatter Winter, født 1756 i Bamble,13 døpt 05.10.1756 i Bamble,4 konfirmert 26.04.1772 i Brevik kirke,10 død 1795 i Brevik, gravlagt 27.03.1795 på Brevik kirkegård.4,[14]

      

       Grægers Bentzen og Anna Clausdatters Barn Bold.

       Faddere: Erich Andersens kone i Brevig Grethe Bentzdatter, Jomfrue Berthe Magrethe Jerstdatter i Brevig, Peder Hansen i Brevig, Bent Grægersen, Peder Bang Skipper fra Grinoe i Dannemark.

      

       Konfirmert som "Boel Gregersdatter Winther 16 aar".

      

       Hun var ugift.

      

       Gravlagt som "Bodil Gregersd. Winter 38 aar".

 

 

 

XIII. Live Helene Gregersdatter Winter, født 1758 i Bamble, døpt 26.01.1758 i Bamble,4 død 1758 i Bamble, gravlagt 17.04.1758 i Bamble.4

      

       Grægers Bentzen og Anne Clausdatter i Statelles Datter Live Hellene.

       Faddere: Hans Bentzens kone i Brevig, Jomfr. Ellen Magrethe Pedersdatter Heyding i Tønsberg, Lars Larsen i Brevig, Jens Bentzen i Brevig, Albreth Bentzen i Brevig.

      

       Gravlagt som "Gregers Bentzen og Anne Clausdatter i Statelle deres datter Live Hellene 11 uger".

 

 

 

XIV. Karen Maria Gregersdatter, født 1760 på Stathelle i Bamble, døpt 24.07.1760 i Bamble,[15] død 1760 på Stahelle i Bamble, gravlagt 21.08.1760 i Bamble.[16]

      

       Grægers Bentzen i Stattælle og Anne Clausdatters datter kaldet Karen Maria.

       Faddere: Jens Bentzens kone Maria Margreta, Ellen Margrethe Pedersdatter, Hans Bentxen, Ole Hansen Holm, Daniel Erichsen Bache alle i fra Brevig.

      

       Gravlagt som "Gregers Bentzen i Stattælle og Anne Clausdatters datter Karen Maria 4 uger".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[3]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 14.

[4]  C: S. Schilbred, En Winter-slekt i Skienfjord-distriktet  (Utgitt av han selv).

[5]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 1 (1706-1719), skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 58f.

[7]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 136.

[8]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 138.

[9]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[10]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[11]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35b.

[12]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[13]  Alder ved konfirmasjonen.

[14]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 308-309.

[16]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 476-477.