| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | VANEBU |

 


 

 

 

Samuel Pedersen f. ca 1684 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Nilsdatter f. 1692, fikk et uekte barn med Marta Olsdatter f. omkring 1700 og gift 3. gang med Anne Larsdatter f. ca 1720.

 

 

 

Samuel Pedersen, født ca 1684,[1],[2] død 1764 på Island i Siljan,[3] gravlagt 15.07.1764 på Siljan kirkegård.3

 

Jeg finner denne dåpen i Gjerpen:

 

11.02.1694. Peder Soldats barn Samuel.

Test: Jahan Høst, Anders Evertsen, Corporal Peder Salemager, Marthe Johan Fentes, Sitze Jochum Fintes, Jahanne Samuelsdatter hos ass. Clausen

 

Dette kan jo ha vært han?

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1714.

 

Gjerpen - viet 17.06.1714

Samuel Pederssøn og Anne Nielsdatter Aamot.

Caut: Rolf og Jacob Rising.

 

Han fikk en uekte datter i 1724. Han var da gift.

 

Eet uægte barn ved nafn Anna, moderen Martha Olsdatter              

og een gift mand Samuel Pedersen

 

1. okt 1724: Publiche Absolution: End gift mand Samuel Pedersen med Martha Olsdatter

 

Hans første kone døde på Vanebu i 1741.

 

Han giftet seg 2. gang i 1742.

 

Trol. 5/11-1741 i Slemdal. Copul. 18/3-1742.

Enkem. Samuel Pedersøn Vanneboe med pigen Anne Larsd.

Caut: Gunder Tormosrød og Michel Søland.

 

De bodde videre på Vanebu.

 

Gravlagt som "Samuel Pedersøn Island 80 aar".

 

 

(1) Gift 17.06.1714 Gjerpen,1,[4] med Anne Nilsdatter, født 1692 på Åmot i Gjerpen (datter av Nils Olsen og Anne Andersdatter), døpt 07.08.1692 i Gjerpen,[5] død 1741 på Vanebu i Siljan,1 gravlagt 23.05.1741 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Anne:

Nils Aamots datter Anne

Faddere: Halvor Sem, Henning Torsen, Dorthe Anders Nilssens, Turi Tveten, Signe Jonsdatter.

 

Gravlagt som "Samuel Vanneboens kone Anne Nielsdatter 57 aar".

 

 

(2) Han giftet seg med Marta Olsdatter, født omkring 1700.[7]

 

Marta:

En av fadderene var Isach Hogstad. Det døde ei Marthe Olsdatter på Hogstad i 1727, 27 år gammel.?

 

(3) Gift 18.03.1742 i Siljan kirke,1,[8] med Anne Larsdatter, født ca 1720,1,2,7 død 1799 på Vanebu i Siljan,1 gravlagt 17.11.1799 på Siljan kirkegård.[9]

 

Anne:

Gravlagt som "Anna Larsdatter Waneboe 90 aar". 

 

Ut fra at hun fikk barn i 1762 kan hun ikke ha vært så gammel da hun døde. Jeg stipulerer henne født ca 1720.

 

 

 

 

I.    Anna Samuelsdatter, (datter av Samuel Pedersen og Anne Nilsdatter) født 1715 i Gjerpen, døpt 03.02.1715 i Gjerpen.5

      

       Samuel Pederssøns datter Anne.

       Test: Søren Grinj, Tor i Præstegaarden, Tore Svendsdatter, Torier Svendssøns qde., Aaste Aamot.

 

      

       Gift 30.01.1735 i Siljan kirke,8 med Torger Torgersen, født omkring 1710,7

      

       Se Vanebu denne gården

 

 

      

II.   Anna Samuelsdatter, (datter av Samuel Pedersen og Marta Olsdatter) født 1724 i Siljan,[10] døpt 17.12.1724 i Siljan kirke.10

      

       Eet uægte barn ved nafn Anna, moderen Martha Olsdatter og een gift mand Samuel Pedersen

       Faddere: baaren af Kirsten Nielsdatter Jisseland, Kirsten Povelsdatter Pallen, Ingebredt Laersdatter Jissland, Isaach Olsdatter Hochstad.

      

      

 

III. Ole Samuelsen, (sønn av Samuel Pedersen og Anne Larsdatter) født 1746 på Vanebu i Siljan,[11] døpt 31.05.1746 i Siljan kirke,11 konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,[12] død 1805 i Siljan,[13] gravlagt 30.06.1805 på Siljan kirkegård.13

      

       Samuel Vanneboens og Anna Larsdatters ægte søn, som af Lars Vanneboen var hiemmedøbt i den hellige Trefoldigheds naufn, og kaldet Ole        

       Faddere: baaren af Jon Grorøds kone Anne Rejersdatter, Margrete Olsdatter Cloverød, mandfaddere: Jon Grorød, Michel Hovolsen fra Valders Sougn.

      

       Konfirmert i 1771 som "Ole Samelsen Toa 20".

      

      

       (1) Gift 11.07.1779 i Siljan kirke,8 med Anne Kittilsdatter, født 1754 i Sauherad,[14] (datter av Kittil Torsen og Margith Ellefsdatter), døpt 04.06.1754 i Sauherad,14 død 1793 i Siljan,[15] gravlagt 24.11.1793 på Siljan kirkegård.15

      

 

       (2) Gift 09.02.1797 i Gjerpen,4 med Astrid Halvorsdatter, født ca 1757,[16] død 12.04.1829 i Siljan, gravlagt 28.05.1829 i Siljan.[17]

      

       Se Grønnkollen u/Grorud

 

 

 

IV. Thore Samuelsdatter, (datter av Samuel Pedersen og Anne Larsdatter) født 1749 på Vanebu i Siljan,[18] døpt 27.05.1749 i Siljan kirke.18

      

       Samuel Vanneboens og Anna Laersdatters ægte Datter N. Thore                                                         

       Faddere: baaren af Peder Tvetens kone Maren Nielsdatter, Margrete Olsdatter Cløverød, mandfaddere: Gunder Tormosrød, Rasmus Olsen Cløverød.

      

      

 

V.   Nils Samuelsen, (sønn av Samuel Pedersen og Anne Larsdatter) født 1752 på Vanebu i Siljan,[19] døpt 14.05.1752 i Siljan kirke.19

      

       Samuel Vanneboens barn navnl. Niels                                                    

       Faddere: baaren af Jacob Hogstads kone, Birthe Christensdatter Iisland, mandfaddere: Jacob Iisland.

      

      

 

VI. Isak Samuelsen, (sønn av Samuel Pedersen og Anne Larsdatter) født 1755 på Vanebu i Siljan,[20] døpt 19.10.1755 i Siljan kirke,20 død 19.07.1833 på Sneltvedt i Gjerpen

      

       Samuel Vanneboens barn navnl. Isak                                                     

       Faddere: baaren af Abraham Sølands kone, Birthe Christensdatter Island, mandfaddere: Ingevold Søland, Hovol Michelsen.

 

      

       Gift 03.12.1785 i Gjerpen, med Siri Erichsdatter, født 1766 på Listul i Gjerpen (datter av Erich Perdersen og Aslaug Thordsdatter), døpt 09.05.1766 i Gjerpen, død 1805 på Doksrød i Gjerpen, gravlagt 19.07.1805 i Gjerpen.

      

       De kom til Bjørkekollen u/Doksrud i Gjerpen.

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

 

VII. Anne Samuelsdatter, (datter av Samuel Pedersen og Anne Larsdatter) født 1759 på Vanebu i Siljan,[21] døpt 08.04.1759 i Siljan kirke,21 konfirmert 02.07.1780 i Siljan kirke,[22] død 1794 på Toa u/Island i Siljan,15 gravlagt 02.02.1794 på Siljan kirkegård.15

      

       Samuel Vanneboens barn navnl. Anne                                                   

       Faddere: baaren af Per Tvetens kone, Birthe Christensdatter Iisland, mandfaddere: Anders Tveten, Ole Gundersen Tormosrød.

      

       Konfirmert i 1780 som "Anne Samuelsdatter Grorød 20".

      

       Hun fikk et uekte barn i 1792.

      

       Gravlagt som "Anne Samuelsd. Toa 30 aar".

 

      

       Forhold til Nils Arnesen, født ca 1721,16 (sønn av Arne Olsen), død 1812 på Toa u/Island i Siljan,[23] gravlagt 20.05.1812 på Siljan kirkegård.23

      

       Nils:

       Han fikk et uekte barn i 1792 som enkemann.

 

       Han gifter seg i Siljan i 1794 som enkemann. Se Toa u/Island i Siljan

 

 

       Deres uekte barn:

 

       A.   Anne Nilsdatter, født 1792 på Toa u/Island i Siljan,[24] døpt 18.03.1792 i Siljan kirke,44 død 1793 i Siljan,18 gravlagt 03.02.1793 på Siljan kirkegård.18

            

             Anne Samuelsdtr. Toen, uægte - Anne

             Faddere: 1. Gunil Olsdtr. Biørnedal 2. Tora Asbiørnsdtr. Hochstad 3. Siul Siulsen 4. Ole Ericsen Snurren 5. Ole Olsen Gurholt.

             - Barne-fader var Nils Arnesen Toen. enkemand.

             Merknad. Anmældt d. 3. April.

            

             Gravlagt som "Anne Nilsd. /: Anne Samuelsd. uægte B.:/  1 aar".

            

 

      

VIII. Tora Samuelsdatter, (datter av Samuel Pedersen og Anne Larsdatter) født 1762 på Vanebu i Siljan,[25] konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke.22

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 9. juni 1762 finnes blant introduserte kvinner "Samuel Vaneboes kone" etter å ha fått et barn. Dette var etter å ha fått datteren Tora.

      

       Det var hun som ble konfirmert i 1783 som "Thora Samuelsdatter Island 19".

 

       Hun giftet seg i 1789.

      

       Trol. i Sillien 15/6-1789. Vielse: 25/8-1789

       Uk. Ole Knuds. af Sandswær og P. Tora Samuelsd. Trolovede i Eid. Pr.gaard.

       Caut.: Jacob Halvors. af Osebakken og Lars Ols. Rødningen af Gierpen Sogn.

 

      

       Gift 25.08.1789 i Siljan kirke,8 med Ole Knudsen, født omkring 1760.7

 

       Ole:

       Han kom fra Sandsvær.

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 599.

[2]  Alder ved død.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 169.

[4]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[5]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Stipulert, Stipulert.

[8]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 184.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 117.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[14]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[16]  1801 tellingen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 139.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[25]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.