| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I TORSHOLT 


 

 

Bakkane u/Torsholt

 

 

Bosatt her fra ca 1762 til 1777 (Margrethe døde der i 1779)

 

Nils Alexandersen f. 1717 fra Gjerpen giftet seg 1. gang i Gjerpen i 1743 med Karen Aslachsdatter f. 1691 fra Gravli i Gjerpen. De ble bosatt på Berg i Gjerpen og Karen døde der i 1752. Nils giftet seg 2. gang i Siljan i 1752 med Margrethe Jensdatter f. 1725 fra Sørbø. De døpte barn bosatt på Berg i Gjerpen frem til 1755, men fra 1757 døpte de barn bosatt i Siljan uten at noen stedsnavn ble nevnt. Fra 1762 nevnes de på Bakkane u/Torsholt. Nils var trolig den første husmannen der. Familien ble boende på Bakkane og bodde der nok i april 1777. De gravla da et barn bosatt på Bakkane. Da Nils døde i desember 1777 stod det at han døde på Hagen u/Serkeland. Han hadde overtatt feste på plassen i april 1777. Da Margrethe døde i 1779, så stod det at hun døde på Bakkane.

 

Nils Alexandersen og Margrethe Jensdatter sine barn:

Anne Nilsdatter f. 1753 d. 1753

Anne Nilsdatter f. 1755 d. før 1807

Jens Nilsen f. 1755 d. 1755

Ingeborg Nilsdatter f. 1757

Kari Nilsdatter f. 1759

Kirsten Nilsdatter f. 1762 d. 1810

Maren Nilsdatter f. 1764 d. 1777

NN Nilsdatter f. 1767 d. 1767

Jens Nilsen f. 1768

 

Familieark

 

 

 

Det er nå noe usikkert hvem som bodde her en periode frem til ca 1799. Det er ført noen under Torsholt som bare ble nevnt på gården en korte perioder. Noen av disse kan ha bodd på Bakkane.

 

 

 

Bosatt her fra i perioden ca 1779 til ca 1784

 

Jon Kittelsen f. 1783 som døde i 1783, har trolig bodd her en periode etter Nils Alexandersen.

 

Se Torsholt

 

 

 

Bosatt her fra ca 1799 til rundt 1805

 

Peder Halvorsen f. 1766 giftet seg i 1791 med Siri Christoffersdatter f. ca 1758. De døpte barn bosatt på forskjellige steder i Siljan, før de i 1799 nevnes på en plass under Torsholt. Dette var plassen Bakkene. De har siden kommet til Kamperhaug u/Høgset der Peder døde i 1824. Ut fra konfirmasjonene til barna var de nok der, i alle fall, fra 1808.

 

Barn:

Maren Pedersdatter f. 1791 d. 1820

Karen Pedersdatter f. 1793 d. 1808

Halvor Pedersen f. 1796

Anna Pedersdatter f. 1799

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1866

 

Peder Nilsen f. 1780 fra Torsholt giftet seg i 1805 med Taran Jonsdatter f. 1780 fra Austad. De ble bosatt på Bakkane u/Torsholt som husmenn. Taran døde der i 1845 og Peder i 1866.

 

Barn:

Ingeborg Pedersdatter f. 1806

Berthe Pedersdatter f. 1808

Anna Helvig Pedersdatter f. 1812

Inger Pedersdatter f. 1814

Anne Helvig Pedersdatter f. 1816 d. 1887

Nils Pedersen f. 1819 d. 1834

Karen Pedersdatter f. 1821 d. 1849

 

Familieark

 

 

Se Bakkane etter 1814