| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ 

 


 

 

 

Rønningen u/Sørbø

 

 

 

 

Bosatt her fra 1792 til 1830 (Karen til 1848)

 

Lars Jørgensen f. 1768 var sønn av Jørgen Christophersen Sørbø. Lars giftet seg i 1792 med Karen Larsdatter f. 1773 fra Torsholtsaga. De ble bosatt på Sørbø og der nevnes de som en av to husmannsfamilier i 1801. Det nevnes ingen brukere på Sørbø i 1801. Husmansplassen var nok trolig den som ble kalt Rønningen hele tiden, selv om navnet Rønningen ikke ble nevnt før etter 1801. Da sønnen Jens ble gift i 1818 bodde han og da nok de på Rønningen. Lars døde på Rønningen u/Sørbø i 1830 og Karen døde på Sørbø i 1848. De kan ha vært brukere på Sørbø en tid før de kom til Rønningen.

 

Barn:

Jens Larsen f. 1793 d. 1874

Lars Larsen f. 1795 d. 1874

Lisbeth Larsdatter f. 1797 d. 1888

Jacob Larsen f. 1798 d. 1867

Isach Larsen f. 1801 d. 1829

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1799 til 1836 (Maria til 1839)

 

Peder Hansen f. 1772 fra Riset u/Austad giftet seg i 1797 med Maria Christensdatter f. 1770 fra Sørbø. De døpte barn bosatt på Austad i 1797, men fra 1799 døpte de barn bosatt på Sørbø. På denne tiden var det bare husmenn og ingen brukere på Sørbø. (Jordveiene ble siden overført Øverbø.) De nevnes som husmenn under Øverbø i 1801, men både før og etter dette døpte de barn bosatt på Sørbø/Sørbø eje. De døde begge på Rønningen u/Sørbø. Peder i 1836 og Maria i 1839. Det er usikkert om de bodde på Rønningen hele tiden de var på Sørbø. De nevnes jo også på en plass under Øverbø i 1801.

 

Barn:

Svend Pedersen f. 1797 d. 1832

Helvig Pedersdatter f. 1799 d. 1872

Karen Pedersdatter f. 1803

Nils Pedersen f. 1806

Hans Pedersen f. 1810

Christen Pedersen f. 1815

 

Familieark

 

 

 

Se Sørbø/Rønningen etter 1814