| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØRBØ 

 


 

 

Christen Mikkelsen f. ca 1666 og Karen Jensdatter f. omkring 1670 sin familie

 

 

 

Christen Mikkelsen, født ca 1666,[1],[2] død 1738 på Sørbø i Siljan,[3] gravlagt 13.01.1738 på Siljan kirkegård.[4]

 

Han kan ha vært sønn av Mikkel Colbjørnsen som nevnes på Torsholt rundt 1660?

 

Jacob Mikkelsen Torsholt var sønn av Mikkel Alfsen Torsholt og han var trolover for Christen sin sønn i 1722. Christen var ikke sønn av Mikkel Alfsen, for han nevnes ikke i skifte etter han.

 

Christen giftet seg i 1694.

 

Trol. i Gjerpen krk. d. 21.Mart. 1694

Christen Michelsen fra Slemdal og Karen Jensd.

 

Fra 1695 nevnes Christen som bruker av 2 huder (hele) Sørbø. I 1711 nevnes Christen Michelsen som oppsitter med kvinne og 3 barn og han nevnes fortsatt i matrikkelen i 1723.

 

Han døde på Sørbø i 1738.

 

Han gravlegges som "Christen Michelsøn Sørbøe 72 aar".

 

 

Forlovet 21.03.1694 i Gjerpen,[5] gift 1694,5 med3 Karen Jensdatter, født omkring 1670,[6]

 

Karen:

Under skifte etter søsteren Margrethe i 1712 i Skien står hun som "søster Karen Jensdtr Slæmdal g.m. Christen Sorbøe".

 

Skifteregister for Skien 1666-1808, 18.8.1712  1693-1713  Skifteprotokoller 3  594a

arvelater Margrete Jensdtr Sr: Gregers Peders: Huus i Gielden død. Etterlot ingen livsarvinger. Relasjonen mellom arvelateren og arvingene er ikke nevnt direkte, men det må ha vært hennes søsken

arving ektefelle Gunder Tormoesen bodde nå hos broren

arving bror Ingvold Jensen ved Herre

arving søster Karen Jensdtr Slæmdal g.m. Christen Sorbøe

andre svoger Christen Sorbøe Slæmdal g.m. Karen Jensdtr

arving søster Anne Jensdtr ved Herre g.m. Jens Olsen

andre svoger Jens Olsen ved Herre g.m. Anne Jensdtr

andre svoger Niels Tormoesen enkemannens bror.

 

 

 

I.    Jens Christensen, født omkring 1690.3,6

      

      

       Gift 29.09.1722 i Siljan kirke,8 med Ingeborg Solvesdatter, født omkring 1690,6 (datter av Solve Ingebretsen), døpt ca 1743 på Sørbø i Siljan.[7]

      

       Se Sørbø denne gården

 

 

      

II.   Inger Christensdatter, født ca 1700 på Sørbø i Siljan,3 død 1772 på Sørbø i Siljan,[8] gravlagt 05.04.1772 på Siljan kirkegård.7

      

      

       Gift 26.07.1730 i Siljan kirke,3,[9] med Christopher Jørgensen Waxmuth, født ca 1700,3 død 1771 på Sørbø i Siljan,3 gravlagt 04.04.1771 på Siljan kirkegård.7

      

       Se Søbø denne gården

 

 

      

III. Tone Christensdatter, født omkring 1705.6

      

      

       Gift 19.10.1732 i Siljan kirke,8 med Anders Jonsen, født omkring 1700.6

      

       Se Sørbø denne gården

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 317.

[2]  Alder ved død.

[3]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 348.

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[5]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[6]  Stipulert, Stipulert.

[7]  Skifte etter henne.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[9]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".