| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I SØLLAND  


 

Slettekollen u/Sølland

 

 

Plassen lå helt vest i Opdalen. Det er ingen tufter igjen der i dag.

 

 

Bosatt her fra 1733 til 1747

 

Vetle Tønnesen f. ca 1705 fra Tveitan giftet seg 1. gang i 1731 med Karen Michelsdatter f. 1710. De døpte i 1732 barn bosatt på Vanebuseter, men da Karen døde i 1733 bodde de på Slettekollen. Vetle giftet seg 2. gang i 1734 Kari Sørensdatter f. omkring 1710. De bodde videre på Slettekollen frem til Vetle døde der i 1747. Kari sin videre skjebne er uviss.

 

Vetle Tønnesdatter og Karen Michelsdatter sine barn:

Karen Vetlesdatter f. 1732

 

Vetle Tønnesdatter og Kari Sørensdatter sine barn:

Kirsten Vetlesdatter f. 1738

Søren Vetlesen f. 1743 d. før 1748

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1750 til 1752 (Usikkert hvor lenge Kirsten bodde der)

 

Isach Mathiasen f. 1721 fra Søntvedt giftet seg i 1749 med Kirsten Andreasdatter f. ca 1716. De døpte barn i Siljan samme året uten at det stod hvor de bodde. I 1751 døpte de barn bosatt på Slettekollen. Isach døde der i 1752. Kirsten giftet seg på nytt i 1754 med Torkild Nilsen f. ca 1732. De kan ha bodd her noen år før de nevnes på Kaasene u/Sølland. Hun døde på Kåsene i 1788.

 

Barn:

Anders Isachsen f. 1749

Marthe Isachsdatter f. 1751 d. 1752

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1753

 

Halvor Helgesen f. 1720 fra Gonsholt giftet seg i 1752 ned Maren Pedersdatter f. 1726. De døpte barn bosatt på Slettekollen i 1753 og etter det står det ikke noe stedsnavn ved deres barns dåp. I 1762 nevnes de på Engelstad.

 

Se Neset

 

 

 

Bosatt her i 1756

 

Colbjørn Knudsen f. ca 1732 var 1. gang gift med Lisbeth Olsdatter f. 1722. De døpte er barn i 1756 bosatt på Slettekollen.

 

Se Gurholt

 

 

 

Bosatt her rundt 1760

 

Bent Gulliksen f. 1734 og hans 1. kone Maren Eriksdatter f. ca 1730 bodde på Slettekollen rundt 1760. De nevnes der i 1762 og Maren døde der i 1764.

 

Se Gurholt

 

 

 

Bosatt her rundt 1765

 

Nils Larsen f. 1742 fra Søndre Brekke i Gjerpen giftet seg 2. gang i Siljan i 1762 med Gunhild Olsdatter f. 1727 fra Kløverød. De nevnes på Slettekollen i 1765, 1766 til 1767.

 

Se under hennes far Ole Jacobsen Kløverød

 

 

 

Bosatt her i 1768

 

Ole Christensen f. ca 1736 og Boel Hansdatter f. ca 1739 døpte et barn i 1768 bosatt på Slettekollen. De kom siden til Tormodsrød.

 

Se Nyhus u/Tormodsrød

 

 

 

Bosatt her rundt 1775

 

Jan Jansen f. ca 1745 og hans 1. kone Anne Jonsdatter f. 1741 giftet seg i 1773. I 1774 døpte de barn bosatt på Slettekollen. De er usikkert hvor lenge de bodde der. De kom siden til Moen u/Moholt.

 

Se Moene u/Moholt

 

 

 

Bosatt her fra 1788 til 1800 (Gro til 1858)

 

Ole Knudsen f. 1757 fra Søntvedt giftet seg i 1784 med Gro Rønniksdatter f. 1763 fra Gjerpen. De døpte barn på Søntvedt i 1785, men fra 1788 nevnes de på Slettekollen. Ole døde der i 1800 og Gro ikke før 1858.

 

Barn:

Knud Olsen f. 1758 d. 1792

Rønnik Olsen f. 1788 d. 1862

Anne Olsdatter f. 1791 d. 1833

Birthe Olsdatter f. 1793 d. 1809

Knud Olsen f. 1796 d. 1832

Karen Olsdatter f. 1798 d. 1802

 

Familieark

 

 

 

Se Slettekollen etter 1814