| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I SØLLAND  


 

Kåsene u/Sølland

Kaasene ble to bruk, og lå vest for Opdalen, i retning Moheia.

 

Bosatt her (trolig) fra 1754 til 1797

Torkild Nilsen f. ca 1732 giftet 1. gang seg i Siljan i 1754 med enken Kirsten Andreasdatter f. ca 1716. De døpte barn i Siljan fra 1754 til 1763 uten at det stod noe stedsnavn. Fra 1762 nevnes de som husmenn under Sølland. De bodde nok da på Kåsene. Kirsten døde der i 1788. Torkild giftet seg da for 2. gang i Gjerpen i 1788 med Barbara Hansdatter f. ca 1751 fra Vassenden u/Mo i Gjerpen. De nevnes videre på Kåsene til 1797 og flyttet nå til Åsen u/Foss i Gjerpen der de bodde videre livet ut.

Torkild Nilsen barn med Kirsten Andreasdatter:

Maria Torkildsdatter f. 1754

Nils Torkildsen f. 1756

Isak Torkildsen f. 1758 d. 1758

Isak Torkildsen f. 1760 d. 1803

Kirsti Torkildsdatter f. 1763

 

Torkild Nilsen barn med Barbara Hansdatter:

NN Torkildsdatter f. 1789 d. 1789

Anders Torkildsen f. 1791 d. 1791

Kirsten Torkildsdatter f. 1792 d. 1792

Kirsti Torkildsdatter f. 1793 d. 1867

Anders Torkildsen f. 1797 d. 1797

Maria Torkildsdatter f. 1800

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1783 til ca 1788

 

Kirsti Torkildsdatter f. 1763 var datter av Torkild Nilsen Kåsene. Hun giftet seg i 1783 med Henrik Arnesen f. ca 1757. De bodde på Kåsene og døpte barn der i 1784 og 1787. Fra 1789 nevnes de under Island.

 

Se Moen u/Island

 

 

 

Bosatt her i 1789

 

Ei Gunhild Larsdatter f. ca 1789 døde på Kåsene i 1813, 24 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra ca 1797 til 1803

 

Isak Torkildsen f. 1760 var sønn av Torkild Nilsen Kåsene. Isak giftet seg i Siljan i 1785 med Helvig Andersdatter f. 1758 fra Tangen u/Austad. De døpte et barn bosatt der i 1785. De bodde så på Torsholt og Engelstad før de rundt 1800 flyttet til Kåsene u/Sølland. De overtok nok der etter at hans foreldre flyttet til Gjerpen i 1797. Isak døde på Kåsene i 1803. Helvig giftet seg på nytt og bodde videre på plassen.

 

Barn:

Andreas Isaksen f. 1785 d. 1799

Maren Isaksdatter f. 1789 d. 1813

Kirsten Isaksdatter f. 1792

Torkild Isaksdatter f. 1793

Kirsten Isaksdatter f. 1797 d. 1801

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1800

 

En Peder Olsen f. ca 1797 døde i 1800 på Kåsene bare 3 år gammel. Dette var nok sønn av Kari Pedersdatter og hennes mann Ole Torgersen i Gjerpen. Kari døde i 1798. De hadde en sønn Peder f. 1797 som da døde bosatt hos sin mormor, undernevnte Gunhild Ådnesdatter og hennes mann Ole Knudsen.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1801 og til 1805 (Gunhild til 1813)

 

Ole Knudsen f. 1760 fra plassen Sverige u/Mo i Gjerpen giftet seg i Siljan i 1791 med enken etter Peder Nilsen Rød, Gunhild Ådnesdatter f. 1740. De var bosatt under Søntvedt i 1801 og Ole døde på Kåsene i 1805. Gunhild døde der i 1813. Da kan ha bodd på Rød den første tiden?

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1805 til 1809

 

Ingeborg Pedersdatter f. 1777 var datter av Peder Nilsen Rød. Hun bodde på Kåsene da hun i 1805 giftet seg med Gunnulf Nilsen f. 1771. Han bodde også på Kåsene da han giftet seg med hans foreldre hadde nok kommet fra Seljord til Kleven i Gjerpen. Ingeborg sin søster, Hedvig, var gift og bosatt på Kleven. Ingeborg og Gunnulf levde livet ut på Kåsene. Ingeborg døde der i 1808 og Gunnulf i 1809.

 

Barn:

Peder Gunnulfsen f. 1806

Nils Gunnulfsen f. 1808 d. 1809

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1813

 

Paul Halvorsen f. 1783 var sønn av Halvor Paulsen Søntvedt. Paul døde trolig på Kåsene i 1813.

 

Se under hans far Halvor Paulsen på Rustad u/Søntvedt

 

 

Se Kåsene etter 1814