| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SERKLAND

 


 

 

 

Peder Halvorsen f. ca 1667 og Maren Torsdatter f. omkring 1660 sin familie

 

 

 

Peder Halvorsen, født ca 1667,[1] død 1757 på Serkland i Siljan,[2] gravlagt 19.06.1757 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Halvor Gulbrandsen.

 

Peder nevnes som bruker på Serkeland i 1705.

 

Peder nevnes der i 1711 som Peder Halvorsen med kvinne, 2 barn og to tjenestepiker. Den ene piken tjente 3 rdl i året og den andre 5 rdl.

 

Peder Halvorsen fikk ikke bygselskontrakt på Serkland fra greven i Larvik før 1717. Det står her at skylden var på 3 huder. I bygselskontrakten i 1717 står det også at hans far Halvor Gulbrandsen hadde brukt gården før han og at han var død. (Bygselseddel datert 20.11.1717)

 

Peder nevnes også i matrikkelen i 1723:

Serchland - Oppsittere: Peder - Skyld 2 huder 7 skind

 

Påskrevet på bygselseddelen fra 1717 står det at Peder Halvorsen overdro bygselen til sin sønn Halvor i 1740. (Datert 11.03.1740)

 

Han døde på Serkeland i 1757.

 

Gravlagt som "Per Halvorsen Sarceland 90 aar".

 

 

Han giftet seg med2 Maren Torsdatter, født omkring 1670.[4]

 

 

 

I.    Birte Pedersdatter, født ca 1705,1 død 1745 i Siljan,[5] gravlagt 04.04.1745 på Siljan kirkegård.5

      

      

       Gift 27.12.1721 i Siljan kirke,[6] med2 Asbjørn Olsen, født ca 1688,1 død 1737 i Siljan,5 gravlagt 10.03.1737 på Siljan kirkegård.5

      

       Se Serkland denne gården

 

 

      

II.   Halvor Pedersen, født ca 1710 på Serkland i Siljan,1 død 1742 på Serkland i Siljan,[7] gravlagt 30.09.1742 på Siljan kirkegård.5

      

      

       Gift 06.10.1735 i Siljan kirke,6 med2 Jøran Olsdatter, født ca 1705 på Rød i Siljan,[8],[9],1 (datter av Ole Olsen og Kjersti Nirisdatter), død 1761 på Serkland i Siljan,5 gravlagt 12.05.1761 på Siljan kirkegård.5

      

       Se Serkland denne gården

 

 

      

III. Hans Pedersen, født 1716 på Serkland i Siljan,[10] døpt 08.03.1716 i Siljan kirke,10 død 1724 på Serkland i Siljan,[11] gravlagt 06.02.1724 på Siljan kirkegård.11

      

       Peder Halvorsen Serckland og Maren Torsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Lispet Ingebretsdatter Tosholt, assist: Mette Povelsdatter Guurholt, mandfaddere: Joen Madsen Søeland, Jacob Michelsen Tosholt, Kolbiørn Olsen Guurholt.

      

       Han gravlegges som "Hans Halfvorsøn (Skulle vært Pedersøn. JO) Peder Serchland lille søn 6 aar 9 uger".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 261.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[4]  Stipulert, Stipulert.

[5]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[6]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Skifte etter han.

[8]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 231.

[9]  Skifte etter moren.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[11]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.