| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I PRESTEGÅRDEN 


 

 

 

Fakta om gården

 

 

Prestegården

 

 

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Ikke nevnt

 

 

Landskatt 1620

 

Leiglendinger wdij Slemdall

Thormo Prestegaarden - j dl

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Giest Prestegaard - j dl

 

 

 

Koppskatten 1645

 

Raßmus Prestegaard och j tienestequinde - 16 ß

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Prestegaarden, Rasmus paaboer,

Schylder 3 huder til Edanger presteboel.

Er en forarmet mand. Lagt for ½ gaard, 3 dr.

Edanger presteboel byger.

      

 

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Silien  - 3 huder - Anders Toersen - 30 - Opsidder                     

Silien  - 3 huder - Abraham Olsen - 16 - Thienistedrenge           

Silien   - 3 huder - Asgout Andersen - 70 - Huusmend

      

 

 

 

Fogdens manntall 1664                   

Prestegaarden - Halffuegaarder - Anders - 30 - Opsidere - findiß en Liden offr sine 12 aar Abraham Olsen

Prestegaarden - Halffuegaarder - Abraham Olsen - 12 - Tienistedrenge                                           

                                                   

                                                   

                                                   

 

 

Matrikkelen 1723

 

Prestegaard – Oppsitter: Jacob – Skyld 3 huder – eier var Edanger Presteboel, 2 huusmend, 1 liden qvern

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Siljen Præstegaard

Eier: Præstens annex gaard

Mand og hustru: Christen Jacobsen og kone

Børn over 12 aar: Maria Christensdatter

Drenger over 12 aar: Per Joensen

Piiger over 12 aar: Anne Andersdatter

Andre husboende: Guttorm Rasmussen

 

Husmenn og Inderster under Præstegaarden:

1. Ole Rolighed og kone, 2. Lars Torbiørnsen og kone

 

Uformuende under Præstegaarden:

Uformuende Ole Joensen paa Præstegaarden, eet vandført barn

 

 

 

 

 

Prestegården 1782

 

Præstegaarden - Gård - Jacob Christensen - bare oppgitt hovedperson

Præstegaarden  - Gård - Niels - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

 

Prestegården 1801

 

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0096 001 Silljen

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Anund Jacobsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 58 (alder)

002 Hedevig Torgersdatter k 2det ægteskab Hans kone 44 (alder)

003 Christen Jacobsen m Ugift Hendes sønner 22 (alder)

004 Torger Jacobsen m Hendes sønner 16 (alder)

005 Giertrud Thomasdatter k Tjenestepige 22 (alder)

 

006 Solve Olsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 34 (alder)

007 Kari Thorsdatter k 2det ægteskab Kone 32 (alder)

008 Jacob Pedersen m Hendes søn 5 (alder)

009 Johannes Jacobsen m Ugift Tjenestefolk Nat. soldat 24 (alder)

010 Inger Christensdatter k Tjenestefolk 23 (alder)

011 Eli Larsdatter k Tjenestefolk 16 (alder)

012 Mari Olsdatter k Lægdslem 47 (alder)

 

013 Jens Olsen m 2det ægteskab Mand Husmand 42 (alder)

014 Marthe Jensdatter k 1ste ægteskab Kone 30 (alder)

015 Kari Jensdatter k Hans datter 10 (alder)

016 Jens Jensen m Begges søn 1 (alder)

017 Kirsti Nilsdatter k Ugift Logerende Inderste 37 (alder)

 

018 Erich Nilsen m 1ste ægteskab Mand Husmand 61 (alder)

019 Gunnild Olsdatter k 1ste ægteskab Kone 56 (alder)