| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I MOHOLT 


 

Løkka u/Moholt

 

 

 

Bosatt her fra ca 1734 til etter 1752

 

Ole Olsen f. omkring 1700 kom fra Nedre Hogstad da han giftet seg i 1724 med Karen Knudsdatter f. omkring 1705. De bodde på Hogstad Nedre frem til 1732. De nevnes på Løkka u/Moholt fra 1734. Dette var den første familien som nevnes på Løkka. De døpte barn der til 1752.

 

Barn:

Lars Olsen f. 1725 d. 1725

Knut Olsen f. 1726 d. 1737

Åste Olsdatter f. 1730 d. 1777

Lars Olsen f. 1732 d. 1804

Peder Olsen f. 1734 d. 1737

Berte Olsdatter f. 1739 d. 1739

Kirsten Olsdatter f. 1741

Knud Olsen f. 1744

Jon Olsen f. 1746

Birthe Olsdatter f. 1752

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her til 1757

 

Lars Olsen f. 1732 var sønn av overnevnte Ole Olsen Løkka. Lars giftet seg i 1755 med Thora Michelsdatter f. ca 1725. De døpte barn bosatt på Løkka frem til 1757. De nevnes senere Rød u/Nordre Tveten i Eidanger.

 

Se Rød u/Nordre Tveten i Eidanger

 

 

 

Plassen lå trolig øde en tid.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1802 til 1821

 

Lars Haagensen f. ca 1763 var soldat da han giftet seg i 1. gang 1790 med Anne Clarine Jacobsdatter f. ca 1767 fra Skautvedt u/Naphaug. De ble bosatt på Skautvedt og Anne Clarine døde der i 1797. Lars giftet seg 2. gang med Maria Jacobsdatter f. ca 1773. Hun kom fra Moholt da de giftet seg. De døpte et barn på Skautvedt i 1800, men fra 1802 nevnes de under Moholt og da nok på plassen Løkka u/Moholt. Lars døde på Løkka i 1821. Marie giftet seg 2. gang i 1822 med Lars Olsen f. 1775 fra Tveitan og de bodde videre på Løkka. Marie døde der i 1831 og Lars i 1856.

 

Lars Haagensen og Anne Clarine Jacobsdatter:

NN Larsen f. 1790 d. 1790

NN Larsen f. 1791 d. 1791

Reier Larsen f. 1792

NN Larsen f. 1793 d. 1793

 

Lars Haagensen og Maria Jacobsdatter:

Peder Larsen f. 1800 d. 1884

Ole Larsen f. 1802 d. 1805

Marthe Marie Larsdatter f. 1804

Jacob Larsen f. 1806 d. 1879

Marthe Maria Larsdatter f. 1809 d. 1809

Karen Larsdatter f. 1809 d. 1809

Ole Larsen f. 1811

 

Familieark

 

 

 

Se Løkka u/Moholt etter 1814