| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KVISLA I

 


 

 

 

Margrethe Jacobsdatter f. 1753 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Nils Hansen f. ca 1737 og 2. gang med Jens Henriksen f. ca 1716.

 

 

 

Margrethe Jacobsdatter, født 1753 på Ragnildrød i Hedrum,[1] døpt 13.05.1753 i Hedrum,[2] død 1794 på Kvisla i Siljan,[3] gravlagt 14.09.1794 på Siljan kirke.3

Han var sønn av Jacob Vetlesen og Kirsten Hansdatter på Ragnhildrød i Hedrum.

 

Hun giftet seg 1. gang i Hedrum i 1770.

 

Hedrum - forlovet 05.08.1770, viet 17.10.1770

Vitner: Ole Naphug og Christen Ouden, Jon Svartangen og Peder Øxenholt

 

Hennes første mann var enkemann på Kvisla i Siljan.

 

Hun giftet seg 2. gang i Siljan i 1793.

 

Trol. 18/8-1793 i Sillien. Copul. 22/9-1793.

Enkem. Jens Hendrics. Warnæs og Enken Margrete Jacobsd. Qvislen.

Caut: Peder Qvislen og Hans Nabhoug.

 

Margrethe døde på Kvisla i 1794.

 

Gravlagt som "Margrethe Jacobsd. Qvislen 41 aar".

 

 

(1) Forlovet 05.08.1770 i Hedrum,[4] gift 17.10.1770 i Hedrum,4 med Nils Hansen, født ca 1737,[5] (sønn av Hans Jensen og Anne Nilsdatter), død 1789 på Kvisla i Siljan,[6] gravlagt 27.12.1789 på Siljan kirkegård.6

 

Nils:

Han var enkemann etter Kirsten Pedersdatter f. 1740 som døde på Kvisla i 1779.

 

De bodde videre på Kvisla. Ved siden av Kvisla var Nils også bruker på Kvisladalen.

 

Han nevnes på Kvisla i 1782:

Qvisle, Gård, Niels Hansen

 

Han nevnes også på Kvisladalen i 1782:

Qvisledahlen, Gård, Niels Hansen

 

Hans døde på Kvisla i 1789.

 

Gravlagt som "Nils Hansen Qvislen 53 aar".

 

 

(2) Gift 22.09.1793 i Siljan kirke,[7] med Jens Henriksen, født ca 1716,[8] død 1796 på Hvarnes vestre i Hedrum.8

 

Jens:

Jens var bruker av Hvarnes Vestre i Hedrum fra 1749 til 1780. Han kom ifølge bygdeboken i Hedrum vistnok fra Stranden under Rimstad. Jens var 1. gang gift med Berte Larsdatter f. ca 1720. Han byttet i 1780 bygsel med sønnen Lars på Hellenes som da flyttet til Hvarnes Vestre. Han ble bruker på Hellenes Nordre fra 1780 til 1789 og tok så opphold der. Sønnen Anders hadde overtatt bygselen i 1789. 

 

Hans datter fra 1. ekteskap, Anne Jensdatter f. 1755, var gift og bosatt på Kiste Søndre i Siljan. Jens bodde en kort tid hos datteren på Kiste i Siljan. Han fikk bygsel på Kiste Søndre i 1777 etter at datteren, Anne Jensdatter, var blitt enke. Han overtok da bygselen etter hennes avdøde mann, Halvor Sørensen som druknet i 1777. (Bygselseddel datert 14.09.1777) Datteren Anne Jensdatter giftet seg på nytt året etter, i 1778, og da avstod Jens bygselen som ble overtatt av hennes nye mann. Han nevnes da som Jens Henrichsen Hvarnes og hadde flyttet tilbake til Hvarnes. 

 

Han første kone Berte Larsdatter døde på Hvarnes vestre i 1790 og han giftet i Siljan i 1793 med enken Margrethe Jacobsdatter. Jens og Margrethe bodde på Kvisla til Margrethe døde i 1794. Jens kom tilbake til Hvarnes vestre i Hedrum og døde der i 1796.

 

 

 

I.    Kirsten Nilsdatter, (datter av Nils Hansen og Margrethe Jacobsdatter) født 1778 på Kvisla i Siljan,[9] døpt 20.12.1778 i Siljan kirke,9 død 1779 på Kvisla i Siljan,[10] gravlagt 10.01.1779 på Siljan kirkegård.10

      

       Nils Hansen Qvislen og k. Margrete Jacobsdtr. - Kisten

       Faddere. 1. Marta Nilsdtr. ibid 2. Maren Jacobsdtr. Ouen 3. Peder Pedersen Qvislen 4. Anders Nilsen Rødningen 5. Wetle Jacobsen Ouen.

      

       Gravlagt som "Kisten Nilsd. Qvislen 8 dager".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Hedrum, døpte 1751-1777, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[4]  Hedrum, Trolovede og viede 1751-1801, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[5]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 902.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[7]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 1049.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.