| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | ISLAND |


 

 

 

Fakta om gården

 

 

 

Island

 

 

 

Von Pappenhelms jordbok ca 1615

 

Island – Peder Jffuersøn eier 3 huder

 

 

 

Landskatt 1620

 

Thormo Jsland - j dl

 

 

 

 

Båtsmannskatt 1640

 

Olle Jslannd - j dl

 

 

 

 

 

Koppskatten 1645

 

Olle Jßland och j daatter -16 ß

 

 

 

 

 

Skattematrikkel 1647

 

Jsland som Olluff bruger,

schylder 3 huder,

som Giert Clausen eir med bøxell.

Lagt for 1/3 gaardt, penge 4 ½ dr.

 

 

 

Sogneprestens manntall 1664

 

Jsland - 3 huder - Engelbret Pedersen - 38 aar - Opsidder          

Jsland - 3 huder - Erich Nielsen - 26 aar - Thienistedrenge - Soldat

 

      

 

 

 

Fogdens manntall 1664

Jßland - Halffuegaarder - Jngebret - 40 aar - Opsidere                          

 

 

 

 

Matrikkelen 1723 - Island

      

Island – Skyld 3 huder - Oppsittere: Lars, Ingebret – eiere var Niels og Johan Hansønner

 

 

 

 

Island 1762

 

Gaardsnavn: Island

Eier: Propriatair gods til græv Laurvig

Mand og hustru: Jacob Island og kone, Christen Island og kone

Børn over 12 aar: Erich Christensen

Piiger over 12 aar: Kisti Mathisdatter, Maria Nielsdatter

 

Husmenn og Inderster under Island:

Johannes Nielsen og kone

 

 

 

 

 

Island 1782

 

Island - Gård - Jacob Pedersen - bare oppgitt hovedperson

Island  - Gård - Erik - bare oppgitt hovedperson

 

 

 

 

 

Island 1801

 

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0101 001 Island

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Nils Jacobsen m 2det ægteskab Husbonde Gaardbruger 45 (alder)

002 Ingeborg Abrahamsdatter k 1ste ægteskab Kone 23 (alder)

003 Jacob Nilsen m Hans børn 12 (alder)

004 Margrethe Nilsdatter k Ugift Hans børn 21 (alder)

005 Marthe Nilsdatter k Hans børn 18 (alder)

006 Kirsti Nilsdatter k Hans børn 10 (alder)

007 Hedevig Nilsdatter k Hans børn 7 (alder)

008 Dorothea Nilsdatter k Fælles datter 4 (alder)

009 Ole Gautesen m Tjenestedreng Sygelig 20 (alder)

010 Ole Jacobsen m Husbondens broder Sygelig 50 (alder)

 

011 Anne Jacobsdatter k Enke 1ste gang Husmoder Bruger gaard 53 (alder)

012 John Erichsen m Ugift Hendes børn Nat. soldat 30 (alder)

013 Jacob Erichsen m Hendes børn 16 (alder)

014 Marie Erichsdatter k Hendes børn 25 (alder)

015 Ingeborg Erichsdatter k Hendes børn 21 (alder)

016 Hedevig Erichsdatter k Hendes børn 18 (alder)

 

017 Syver Syversen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 38 (alder)

018 Dorthe Pedersdatter k 1ste ægteskab Kone 36 (alder)

019 Syver Syversen m Deres børn 3 (alder)

020 Nils Syversen m Deres børn 1 (alder)

021 Margit Syversdatter k Deres børn 11 (alder)

022 Inger Syversdatter k Deres børn 9 (alder)

023 Pernille Syversdatter k Deres børn 5 (alder)

 

024 Nils Arnesen m 2det ægteskab Mand Inderste og fledføring 80 (alder)

025 Ragnild Nilsdatter k 1ste ægteskab Kone 36 (alder)

026 Arne Nilsen m Deres børn 4 (alder)

027 Kari Nilsdatter k Deres børn 6 (alder)

 

028 Knud Syversen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 45 (alder)

029 Helge Pedersdatter k 1ste ægteskab Kone 48 (alder)

030 Peder Knudsen m Deres børn 9 (alder)

031 Nils Knudsen m Deres børn 3 (alder)

032 Mari Knudsdatter k Ugift Deres børn 16 (alder)

033 Kari Knudsdatter k Deres børn 11 (alder)

 

034 Lars Halvorsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 52 (alder)

035 Anne Syvertsdatter k 1ste ægteskab Kone 49 (alder)

036 Halvor Larsen m Ugift Deres børn 15 (alder)

037 Syver Larsen m Deres børn 5 (alder)

038 Margit Larsdatter k Ugift Deres børn 24 (alder)

039 Hedevig Larsdatter k Deres børn 10 (alder)

040 Ingebor Larsdatter k Deres børn 8 (alder)

 

041 Hans Torbiørnsen m 3die ægteskab Mand Husmand med jord 65 (alder)

042 Gunnild Olsdatter k 2det ægteskab Kone 52 (alder)

043 Christopher Larsen m Ugift Hendes børn 19 (alder)

044 Gunnild Larsdatter k Hendes børn 14 (alder)

045 Marthe Hansdatter k Fælles datter 7 (alder)

 

046 Henrich Arnesen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 44 (alder)

047 Kisti Torkildsdatter k 1ste ægteskab Kone 40 (alder)

048 Kari Henrichsdatter k Deres børn 14 (alder)

049 Barbara Henrichsdatter k Deres børn 12 (alder)

050 Ingebor Henrichsdatter k Deres børn 9 (alder)

051 Anne Henrichsdatter k Deres børn 5 (alder)

052 Wilhelm Halvorsen m Enkemand 1ste gang Logerende Inderste og skindarbeyder 60 (alder)

 

053 Rasmus Knudsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 60 (alder)

054 Ingeborg Erichsdatter k 1ste ægteskab Kone 46 (alder)

055 Peder Christophersen m Tjenestedreng 14 (alder)

 

Romsdalen ble nevnt under Island, men nevnes som eget bruk i 1801:

Bustadnr. Krins Namn Løpenr.

0100 001 Romsdahlen

Nr. Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd

 

001 Ole Rasmussen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger og nat. soldat 27 (alder)

002 Kirsti Abrahamsdatter k 1ste ægteskab Kone 25 (alder)

003 Ingebor Olsdatter k Deres datter 3 (alder)

004 Isaach Knudsen m Ugift Tjenestefolk 13 (alder)

005 Kari Abrahamsdatter k Tjenestefolk 18 (alder)

 

006 Knud Giermundsen m 1ste ægteskab Mand Husmand med jord 50 (alder)

007 Groe Rasmusdatter k 1ste ægteskab Kone 37 (alder)

008 Ingebor Knudsdatter k Ugift Deres børn 20 (alder)

009 Jøran Knudsdatter k Deres børn 7 (alder)

010 Ellen Knudsdatter k Deres børn 4 (alder)