| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT


 

 

Tveiten u/Gurholt

 

Tveiten hadde en egen skyld på 2 huder, men lå under Gurholt Gnr.23.

 

 

Trolig bosatt her fra 1722 til 1762

Peder Findsen f. ca 1697 giftet seg i 1722 med Maren Olsdatter f. ca 1696. Hun var fra Gurholt og Peder kan ha vært en sønn av Find Øverbø. De ble bosatt under Gurholt og ble nok de første brukerne der på plassen Tveitan. Peder døde i 1762 og Maren i 1763.

 

Barn:

Anna Pedersdatter f. 1723 f. 1773

Guri Pedersdatter f. 1724 d. 1795

Maren Pedersdatter f. 1726 d. 1806

Nils Pedersen f. 1729

Find Pedersen f. 1731 d. 1809

Amund Pedersen f. 1734 d. 1794

Gunild Pedersdatter f. 1736 d. 1736

Amund Pedersen f. 1738

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1757 til 1809

 

Find Pedersen f. 1731 var sønn av overnevnte Peder Findsen. Find giftet seg 1. gang i Lardal i 1757 med Marthe Sørensdatter f. 1737 fra Styrvold i Lardal. De overtok plassen Tveiten u/Gurholt og Marthe døde der i 1783. Find giftet seg 2. gang i Siljan i 1784 med Mari Halvorsdatter f. 1755 fra Sortedal. Find døde på Tveiten i 1809.

 

Find Pedersen og Marthe Sørensdatter sine barn:

Nils Findsen f. 1758 d. 1833

Ole Findsen f. 1761 d. 1800

Berthe Findsdatter f. 1765 d. 1783

Peder Findsen f. 1768 d. 1769

Maren Findsdatter f. 1770 d. 1848

Peder Findsen f. 1773 d. 1781

Anna Findsdatter f. 1776 d. 1865

Sissel Findsdatter f. 1779 d. 1862

 

Find Pedersen og Mari Halvorsdatter sine barn:

Marta Findsdatter f. 1784 d. 1785

Peder Findsen f. 1786 d. 1787

Peder Findsen f. 1789 f. 1868

Anders Findsen f. 1792 d. 1866

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1810 til 1868

 

Peder Findsen f. 1789 var sønn av overnevnte Find Pedersen. Peder giftet seg 1. gang i 1810 med Anne Nilsdatter f. 1781. Hun var datter av Nils Gundersen Tormodsrød. De overtok plassen Tveiten etter Peders far. Anne døde på Tveiten i 1823. Peder giftet seg 2. gang med Lisbeth Børgesdatter f. 1789 fra Øverbø. De bodde videre på Tveiten og Lisbeth døde der i 1857. Peder døde på Tveiten i 1868.

 

Peder Findsen og Anne Nilsdatter sine barn:

Nils Pedersen f. 1811 d. 1876

Ole Pedersen f. 1813 d. 1889

Jacob Pedersen f. 1816 d. 1821

Peder Pedersen f. 1819

 

Peder Findsen og Lisbeth Børgersdatter sine barn:

Børre Pedersen f. 1824 d. 1882

Anne Pedersdatter f. 1826 d. 1891

Maren Pedersdatter f. 1829

 

Familieark

 

 

 

Se Tveiten etter 1814