| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GURHOLT


 

Kjølnes u/Gurholt

 

 

Bosatt her fra ca 1774 til 1798 (Gjøran til 1809)

 

Ole Torsen f. 1735 fra Gurholt giftet seg i 1763 med Gjøran Halvorsdatter f. 1741. Hennes foreldre bodde på Sortedal. De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1764, men fra 1766 til 1771 døpte de barn bosatt på Sortedal. Hennes foreldre bodde på Sortedal. Fra 1774 døpte de barn bosatt på Kjølnes u/Gurholt. De var nok de første brukerne på Kjølnes. Ole døde der i 1798. Gjøran fikk opphold på Kjølnes. Hun bodde på Kjølnes i 1801 med datteren Maren og hennes familie og døde der i 1809.

 

Barn:

Maren Olsdatter f. 1764 d. 1843

Nils Olsen f. 1766 d. 1802

Karen Olsdatter f. 1769 d. 1769

Anne Olsdatter f. 1771

Rønnaug Olsdatter f. 1774 d. 1808

Kari Olsdatter f. 1777

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her 1779

 

Anna Halvorsdatter f. 1744 var søster av overnevnte Gjøran Halvorsdatter. Anna giftet seg i Lardal i 1778 med Arne Olsen f. 1743 fra Lardal. Anna og Arne døpte i 1779 et barn bosatt på Kjølnes. De bodde da hos hennes søster.

 

Familieark

 

 

 

Etter at Ole Torsen Kjølnes døde i 1798 ble Kjølnes del i to brukerparter, Nordre og Søndre Kjølnes. 

 

 

 

Nevnt her rundt 1798

 

Nils Olsen var husmann på Nordre Kjølnes frem til 1798. Ole Olsen overtok feste etter han. Nils overtok feste på Hagen u/Gurholt. Hans far, Ole Torsen døde samme året, i 1798. Nils sin mor, Gjøran Halvorsdatter, fikk opphold på Kjølnes da Ole Olsen overtok, ifølge festeseddelen.

 

 

 

Nordre Kjølnes

 

 

Bosatt her fra ca 1798 til 1856

 

Anders Paulsen f. 1772 fra Gurholt giftet seg i 1793 med Maren Olsdatter f. 1764 fra Kjølnes. De døpte et barn bosatt på Gurholt i 1793. I 1796 døpte de barn bosatt på Finsrød u/Austad. Fra 1798 nevnes de på Kjølnes u/Gurholt. De overtok da som husmenn der etter hennes far som døde dette året. Maren døde på Kjølnes i 1843 og Anders i 1856.

 

Barn:

Jacob Andersen f. 1793 d. 1813

Anne Andersdatter f. 1796 d. 1813

Ole Andersen f. 1798 d. 1868

Maren Andersdatter f. 1801 d. 1882

Paul Andersen f. 1803 d. 1810

Ingeborg Andersdatter f. 1805 d. 1813

Nils Andersen f. 1807 d. 1874

 

Familieark

 

 

Se Nordre Kjølnes etter 1814

 

 

 

Søndre Kjølnes

 

 

Bosatt her fra 1798 til 1846

 

Karen Pedersdatter f. 1770 fra Sortedal giftet seg 1. gang i 1799 med Ole Olsen f. 1763 fra Tormodsrød. De ble bosatt på Søndre Kjølnes som husmenn. Han overtok feste på Kjølnes i 1798 etter en Nils Olsen. Ole døde der i 1811. Kirsten giftet seg 2. gang i 1813 med Helge Nilsen f. 1787 fra Grorud. Det ble et kort ekteskap da Helge døde bare et par måneder etter at de giftet seg. Karen giftet seg så for 3. gang med Gunder Nilsen f. 1790 fra Tormodsrød. Karen og Gunder bodde på Kjølnes livet ut. De døde begge der i 1846.

 

Karen Pedersdatter og Ole Olsen sine barn:

Ole Olsen f. 1801 d. 1802

Christen Olsen f. 1803 d. 1803

Peder Olsen f. 1805 d. 1805

Ole Olsen f. 1806

Berte Olsdatter f. 1810 d. 1888

 

Familieark

 

 

 

Se Søndre Kjølnes etter 1814