| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE


 

Vierød u/Gonsholt Søndre

 

 

Bosatt her fra 1779 til 1809 (Kari til 1812)

 

Michel Nilsen f. 1755 fra Tveitan giftet seg i 1779 med Kari Olsdatter f. 1753 fra Roligheten u/Prestegården. De ble bosatt på Gonsholt Søndre som husmenn på plassen Vierød. Dette var nok de første som nevnes på denne plassen. Michel døde der i 1809 og Kari i 1812.

 

Barn:

Nils Michelsen f. 1779 d. 1863

Ole Michelsen f. 1782 d. 1782

Guri Michelsdatter d. 1783 d. 1848

Jacob Michelsen f. 1787 d. 1791

Ingri Michelsdatter f. 1791

 

Familieark

 

 

Bosatt her fra 1804 til rundt 1840

 

Nils Michelsen f. 1779 var sønn av overnevnte Michel Nilsen. Nils giftet seg i 1804 med Anne Olsdatter f. 1771 fra Kjølnes u/Gurholt. De ble bosatt på Vierød. Nils overtok der som husmann etter sin far. En annen hadde overtatt som husmann på 1840 tallet. Nils døde på Øverbø i 1863.

 

Barn:

Karen Nilsdatter f. 1804 d. 1883

Michel Nilsen f. 1806 d. 1832

Ole Nilsen f. 1810 d. 1839

Jøran Nilsdatter f. 1812

 

Familieark

 

 

 

Se Vierød etter 1814