| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD


 

Riset u/Austad

 

 

  

Bosatt her fra rundt 1775 til 1799 (Rønnaug til 1802)

 

Hans Halvorsen f. 1740 fra Serkland giftet seg i 1764 med Rønnaug Svendsdatter f. ca 1741 fra Austad. De døpte barn bosatt på Austad i 1764 og 1765. De døpte barn i 1768 og 1770 bosatt på Årholt. Årholt nevnes på denne tiden under Austad. I 1772 døpte de et barn bosatt i Vestre Porsgrunn, men fra 1775 døpte de barn bosatt på Austad. De har der kommet til husmannsplassen Riset. Hans døde i 1799. Rønnaug nevnes der som enke i 1801. Hun giftet seg i 1802 med Isach Andersen på Nordre Kiste og flyttet dit.

 

Barn:

Halvor Hansen f. 1764 d. 1764

Gjøran Hansdatter f. 1765 d. 1775

Svend Hansen f. 1768 d. 1781

Taran Hansdatter f. 1770 d. 1837

Peder Hansen f. 1772 d. 1835

Halvor Hansen f. 1775 d. 1841

Nils Hansen f. 1781

Helvig Hansdatter f. 1795 d. 1862

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her rundt 1779

Hans Evensen f. ca 1746 giftet seg i 1776 i Siljan med Kirsti Nilsdatter f. 1741 fra Tveitan. De døpte i 1779 et barn bosatt på Austad. Kirsti døde der i 1779. Det var skifte etter henne i 1780 på Austad eiet. Dette var nok plassen Riset u/Austad. Ifølge Bakken hadde han fått feste på plassen av Nils Svendsen Austad. Hans bodde på Austad da han giftet seg 2. gang i 1780 med Ingeborg Larsdatter f. 1735 fra Sortedal. De nevnes i 1780 på Kløverød og ble der bosatt på Kløva u/Kløverød.

 

Se Kløva u/Kløverød

 

 

 

 

Bosatt her fra 1802 til 1841 (Karen til 1855)

 

Halvor Hansen f. 1775 var sønn av overnevnte Hans Halvorsen Riset. Halvor giftet seg i 1802 med Karen Jørgensdatter f. 1777 fra Gonsholt Nordre. Halvor overtok som husmann på Riset. Hans mor døde samme året som han ble gift. Halvor døde på Riset i 1841. Karen døde der i 1855.

 

Barn:

Dorthe Halvorsdatter f. 1804 d. 1839

Anna Halvorsdatter f. 1806 d. 1879

Jørgen Halvorsen f. 1808 d. 1809

Rønnaug Halvorsdatter f. 1811 d. 1880

Karen Halvorsdatter f. 1815 d. 1890

 

Familieark

 

 

 

Se Riset etter 1814