| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I AUSTAD


 

Finsrud u/Austad

 

Fra 1662 og i jordboken fremover nevnes Austad med, blant annet, plassen Findsrød.

 

 

 

Bosatt her fra ca 1742 til 1784

 

Søren Hågensen f. ca 1713 var trolig sønn av Haagen Larsen på Plasssen u. Ås i Gjerpen. Søren giftet seg 1. gang i Siljan i 1737 med Tore Hansdatter f. ca 1711. (De ble forlovet i Eidanger.) De døpte barn bosatt i Siljan, men fra 1742 nevnes de på Finsrud u/Austad i Siljan. Sørens første kone døde på Finsrud i 1754 og hans giftet seg 2. gang i Siljan i 1755 med Lisbeth Helgesdatter f. 1718 fra Gonsholt Nordre. De bodde videre på Finsrud og døde begge der i 1784 med bare en måneds mellomrom.

 

Søren Hågensen og Tore Hansdatter sine barn:

Jacob Sørensen f. 1737 d. 1785

Lars Sørensen f. 1738 d. 1805

Anne Sørensdatter f. 1740 d. 1788

Marte Sørensdatter f. 1742

Anders Sørensen f. 1743 d. 1744

Hans Sørensen f. 1746 d. 1747

Hans Sørensen f. 1747 d. 1809

Karen Sørensdatter f. 1750 d. 1805

 

Søren Hågensen og Lisbeth Helgesdatter sine barn:

Tora Sørensdatter f. 1756 d. 1813

Kirsten Sørensdatter f. 1760 d. 1760

Anne Sørensdatter f. 1761 d. 1828

NN Sørensen f. 1762

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her fra 1789 til 1792 (Tora til 1813)

 

Kittil Asbjørnsen f. ca 1743 var fra Sigdal og var i tjeneste på Sølland i Siljan da han i 1781 ble utlagt som far til et uekte barn. Barnet mor, Karen Torstensdatter f. omkring 1750, var fra Ål i Hallingdal og tjente også på Sølland. Moren flyttet til Kongsberg og barnet ble døpt der. Kittil ble nok værende i Siljan og giftet seg der i 1789 med Tora Sørensdatter f. 1756. Hun var datter av overnevnte Søren Hågensen på Finsrud. Kittil og Tora ble bosatt der. Kittil døde der i 1792. Tora nevnes som enke på Finsrud i 1801 tellingen og døde der i 1813.

 

Kittil Asbjørnsen og Maren Torstensdatter sitt uekte barn:

Kittil Kittilsen f. 1781

 

Kittil Asbjørnsen og Tora Sørensdatter sine barn:

Lisbeth Kittilsdatter f. 1790 d. 1879

Kirsten Kittilsdatter f. 1792 d. 1869

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1796

 

Anders Paulsen f. 1772 og Maren Olsdatter f. 1764 bodde på Kjølnes u/Gurholt, men i 1796 stod det Finsrud da de døpte sitt barn.

 

Se Kjølnes u/Gurholt

 

 

 

Nevnt her i 1813

 

Reier Larsen f. 1792 fra Løkka u/Moholt giftet seg i 1812 med Anne Gulliksdatter f. omkring 1790. Hun kom da fra en plass under Lie(d) i Gjerpen. De døpte i 1813 et barn bosatt på Finsrud. De nevnes etter dette ikke mer i Siljan.

 

Barn:

Christen Reiersen f. 1813

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1813

 

Anne Levordsdatter f. ca 1800 døde på Finsrød i 1813, bare 13 år gammel.

 

Familieark

 

 

 

Se Finsrød etter 1814