| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLVERØD ETTER 1814

 


 

 

 

Simon Abrahamsen f. 1856 og Berte Amalie Mikkelsdatter f. 1859 sin familie.

 

 

 

Simon Abrahamsen,[1] født 18.11.1856 i Sølverød Siljan TE.,[2] døpt 26.12.1856 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.10.1928 i Sølverød Siljan TE.[4]

Han var sønn av Abraham Simonsen og Gunhild Marie Olsdatter på Østre Sølverød.

 

Simon giftet seg i 1892.

 

De ble bosatt på Vestre Sølverød.

 

Treschow hadde i 1886 kjøpt den delen av Sølverød av Løvenskiold som innbefattet Sølverød Østre Bnr.6 og Sølverød Vestre Bnr.5

 

Simon reiste til Amerika i 1884. Han kom tilbake i 1892.

 

Simon Abrahamsen kjøpte Vestre Sølverød av Treschow i 1892:

Skjøte på Sølverød Vestre Bnr.5 fra Treschow til Simon Abrahamsen for kr. 2500, med div forbehold og driftsvei, tømmerlegger osv. (datert 13.04.1892, thingl. 02.05.1892)

 

Han hadde nok da tjent penger i Amerika og ble nå selveier.

 

Hans bror Kristen Abrahamsen kjøpte samtidig Østre Sølverød.

 

I 1900 og 1910 bodde han med familien på Vestre Sølverød som selveiere.

 

Siljan 1900 – Sølverød vestre

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb. Tru.

001 Simen Abrahams. m g b hf Gaardbruger - selveier - Sysselsat med skogdrift i andres tjeneste 1856 Slemdal herred* n s

002 Amalie Mikalsd. k g b hm Gaardmandskone 1860 Kvelle JL n s

003 Abraham Simens. m ug b s Søn 1894 Slemdal herred* n s

004 Marie Simensd. k ug b d Datter 1897 Slemdal herred* n s

 

Tilstaaelse hvorved Simon A Sølverød tillater F. M. Treschow fri benyttelse av hus paa Solverød sæter opførte fjøs og sæterbod under Fritsøe verks tømmerlunning, drift og hugst, saalenge de dertil er tjenelig, hvorfor som vederlag er motatt materialer m.v., dat. 18.12.1908, tingl. 09.01.1909

 

Siljan 1910 – Sølverød vestre

Nr. Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

001 Simon Solverød m g b hf Gaardbruker - selveier 18.11.1856Slemdal n s Heimvendt norsk-amerikanar:Utflytta frå Noreg: 1884 Flytta attende til Noreg: 1891

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal Siste bustad i Amerika: Viskonsin Stilling i Amerika: Jordbruks- og skogarbeide Merknad:

002 Amalie Mikkelsdatter k g b hm Gaardmandskone 21.03.1860 Kvelle n s

003 Abraham Simonsen m ug b s søn, Jordbruks og skogarbeider 23.07.1894 Slemdal n s

004 Marie Simonsdatter k ug b d Datter 23.12.1897 Slemdal n s.

 

Treschow skilte i 1921 ut Sølverød/en parsell Bnr.8 fra Sølverød Bnr.4 og solgte den til han i 1924:

Skylldelingsforretning avholdt av Treschow på Sølverød Bnr.4 - løpenummer 486b den 14.11.1921, hvorved til Simon A Sølverød er utskilt Sølverød/en parsell Bnr.8. Tingl. 26.11.1921
Skjøte på Sølverød/en parsell Bnr.8 fra Treschow til Simon A Sølverød for kr. 1508, med div forbehold og driftsvei, tømmerlegger osv. Ting. 13.02.1924

 

Simon døde i 1928 og de testementerte det de eide til sønnen Abraham.

 

Testamente, hvori Simon Abrahamsen Sølverød og hustru Berthe Amalie bestemmer at efter begges død skal deres eiedele - løst og fast - tilfalle deres sønn Abraham Sølverød og hustru Kari. datert 18.07.1828, tingl. 03.01.1930

 

 

Gift 11.11.1892 i Siljan kirke TE.,[5] med Berte Amalie Mikkelsdatter,[6] født 19.03.1859 i Nordkvelde S. Hedrum VE.,[7] (datter av Mikkel Eriksen og Inger Marie Jacobsdatter), døpt 08.05.1859 i Hedrum VE., død 24.08.1943 i Sølverød Siljan TE.4

 

Berte:

Hun var fra Hedrum og kom til Siljan i 1892.

 

Hun overdro i 1935 gården Vestre Sølverød og Solverød/en parsell Bnr.8 til sønnen Abraham og tok føderåd.

 

Hun døde på Sølverød i 1943.

 

 

 

I.    Abraham Sølverød,6 født 23.07.1894 i Sølverød Siljan TE.,[8] døpt 23.09.1894 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[9] død 09.02.1968 i Sølverød Siljan TE.4

      

 

       Gift 20.01.1923 i Siljan kirke TE.,[10] med Kari Forberg,6 født 10.04.1896 i Sølland Siljan TE.,[11] (datter av Kristen Kristensen Forberg og Maren Andrine Jacobsdatter), døpt 19.07.1896 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.,[12] død 20.04.1989 i Sølverød Siljan TE.4

      

       Se Sølverød (Vestre)

 

 

 

II.   Inger Marie Simonsdatter,6 født 24.12.1897 i Sølverød Siljan TE.,[13] døpt 27.03.1898 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.,[14] død 10.01.1980.

 

       De døpte barn bosatt på Solvang u/Island i 1927 og 1930, så de bodde der en tid etter at de giftet seg.

 

 

       Gift 06.11.1926 i Siljan kirke TE.,[15] med Østen Larsen Ekornrød,6 født 21.11.1893 i Ekornrød Gjerpen TE.,[16] (sønn av Lars Østensen og Grete Marie Olausdatter), døpt 07.08.1894 i Gjerpen TE., konfirmert 26.04.1908 i Gjerpen TE.,16 død 29.11.1981.

      

       Østen:

       Han kom fra Ekornrød i Gjerpen og ble bosatt der som forpaktere. (Fra 1938 ifølge gamlegjerpen.no)

 

       Se gamlegjerpen.no

 

 

        Barn i Siljan:

 

        A.    Astrid Marie Ekornrød, født 09.10.1927 i Solvang u/Island Siljan TE., døpt 11.12.1927 i Siljan kirke TE.

 

 

        B.    Solveig Ekornrød , født 21.02.1930 i Solvang u/Island Siljan TE., døpt 01.06.1930 i Siljan kirke TE.

 

      

      

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 547 og 550.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 57.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[6]  Siljan bygdebok. side 550.

[7]  Hedrum ministerialbok 1857-1868. side 41.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[9]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[12]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 85.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 91.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 121.

[16]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 251.