| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SØLVERØD ETTER 1814

 


 

 

 

Abraham Sølverød f. 1894 og Kari Forberg f. 1896 sin familie.

 

 

 

Abraham Sølverød,[1] født 23.07.1894 i Sølverød Siljan TE.,[2] døpt 23.09.1894 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[3] død 09.02.1968 i Sølverød Siljan TE.[4]

Han var sønn av Simon Abrahamsen og Berte Amalie Mikkelsdatter på Vestre Sølverød.

 

Abraham giftet seg i 1923.

 

Han overtok Vestre Sølverød Bnr.5 og Sølland/en parsell Bnr.8 i 1935. Hans mor tok føderåd.

Skjøte på Sølverød Vestre Bnr.5 og Sølland/en parsell Bnr.8 fra enke Berthe Amalie Sølverød med påt. hvori de angivelige samtl. og myndige arvinger efter avdøde Simon Abrahamsen Sølverød og gjenl. hustru Birthe Amalie Sølverød samtykker, til Abraham Simonsen Sølverød for kr. 14750, hvori for løsøre kr.2500, samt med forbehold for sælgeren med føderåd (nærmere spesifisert) til en 5 årig verdi kr. 4000 m.m. datert 13.12.1935, tingl. 20.12.1935

 

Sønnen Simon overtok gården i 1964.

 

Abraham døde i 1968.

 

 

Gift 20.01.1923 i Siljan kirke TE.,[5] med Kari Forberg,1 født 10.04.1896 i Sølland Siljan TE.,[6] (datter av Kristen Kristensen Forberg og Maren Andrine Jacobsdatter), døpt 19.07.1896 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.,[7] død 20.04.1989 i Sølverød Siljan TE.4

 

Kari:

Hennes far var lærer og bodde en tid på Oppdalen skole u/Sølverød før han kom til Island.

 

Kari døde i 1989.

 

 

 

I.    Simon Sølverød,1 født 15.02.1924 i Sølverød Siljan TE.,[8] døpt 08.06.1924 i Siljan kirke TE.

      

      

       Gift 26.09.1953 i Siljan kirke TE.,[9] med Borghild Nygård,[10] født 03.11.1929 i Nygård Siljan TE.,9 (datter av Harald Paulsen og Anna Hagbartsdatter), død 08.07.2006 i Sølverød Siljan TE.4

      

       Se Vestre Sølverød

 

 

 

II.   Magnhild Sølverød,1 født 11.03.1928 i Sølverød Siljan TE., død 05.11.1994 i Siljan TE.4

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 550.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 76.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 120.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 118.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 54.

[9]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 45.

[10]  Siljan bygdebok. side 43.