| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KÅSENE u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Karl Sigvart Nilsen (Island) f. 1893 og Anna Hansdatter f. 1900 sin familie.

 

 

 

Karl Sigvart Nilsen,[1] født 15.12.1893 i Island Siljan TE.,[2] døpt 22.03.1894 i Siljan kirke TE.,2 død 08.01.1964 i Island Siljan TE.[3]

Han var sønn av Nils Hansen og Kirsten Jacobsdatter på Island.

 

Han kom fra Island og familien skrev seg også som Island.

 

Karl giftet seg i 1920.

 

De ble bosatt på Kåsene Nordre u/Sølland og Karl overtok som forpakter der i 1933 etter sin svigerfar. Han drev gården til 1963. Det var eid av Treschow og jorden ble leid bort.

 

De kom siden til Island for Karl døde der i 1964.

 

 

Gift 21.03.1920 i Siljan kirke TE.,[4] med Anna Hansdatter,[5] født 25.03.1900 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[6] (datter av Hans Jonsen og Anne Helvig Sørensdatter), døpt 05.08.1900 i Siljan kirke TE.,6 død 07.01.1990 i Island Siljan TE.,3 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.[7]

 

Anna:

Hun kom fra Kåsene.

 

Anne døde på Island i 1990.

 

 

 

I.    Mary Kristine Island,5 født 06.06.1920 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[8] døpt 15.08.1920.

 

 

 

II.   Harald Island,5 født 01.03.1923 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[9] døpt 10.06.1923, død 26.08.2000.3

      

 

       Gift 1952, med Ellen Marie Gonsholt, født 10.09.1930 i Gonsholt Siljan TE.,[10] (datter av Harald Olsen og Ester Brynhildsen).

      

 

 

III. Arthur Island,5 født 08.06.1927 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 553.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 75.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 116.

[5]  Siljan bygdebok. side 539.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[7]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 40.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 50.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 43.