| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KÅSENE u/SØLLAND ETTER 1814

 


 

 

 

Hans Jonsen (Kaasene) f. 1868 og Anne Helvig Sørensdatter f. 1872 sin familie.

 

 

 

Hans Jonsen,[1] født 12.01.1868 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[2] døpt 01.03.1868 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.,[3] død 05.11.1949.[4]

Han var sønn av Jon Alfsen og Inger Halvorsdatter på Kåsene u/Sølland.

 

Han kom fra Kåsene u/Sølland og overtok som leilending der da hans far døde i 1890.

 

Hans var bosatt på Kåsene Nordre med sin mor og ei tjenestepike i tellingen i 1891. Hans giftet seg i 1895.

 

Han ble dessverre enkemann allerede i 1900.

 

I 1900 bodde Hans som enkemann med barna på Kåsene nordre.

 

Siljan 1900 - Kaasene nordre:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Hans Johns. m e b hf Gaardbruger -leilænding-. Forøvrigt sysselsat med skovbrugsarbeide for grundeieren 1868 Slemdal herred* n s

Inger Halvorsd. k e b Husfarens mor Sysselsat med husgjerning 1826 Slemdal herred* n s

Inga Hansd. k ug b d Datter 1896 Slemdal herred* n s

Jakob Hanss. m ug b s Søn 1897 Slemdal herred* n s

Anna Hansd. k ug b d Datter 25.03.1899 Slemdal herred* n s

Olufine Olsd. k ug b tj Husbestyrerinde 1870 Tønsberg JL n s

Hans Sørens. m ug f el Sysselsat med skovbrugsarbeide i andres tjeneste 1875 Slemdal herred* n s

Sannsynleg opphaldstad: Gjerpen

Inga Andersd. k ug mt b Sysselsat med husgjerning og kreaturstel 1886 Slemdal herred* n s

Sedvanleg bustad: Hogstad i tællingsherredet

Henrik Bøger m ug b tj Gjæter 1887 Skien Brb n s

 

Han bodde der også som enkemann i 1910 og skrev seg da som Hans Kaasene.

 

Siljan 1910 - Opdalen Kaasene nordre:

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Hans Kaasene m e b hf Leilænding og skogarbeider 12.01.1868 Slemdal n s

Inge Hansdatter k ug b d Husgjerning 04.06.1896 Slemdal n s

Jakob Hansen m ug b s Søn 08.12.1897 Slemdal n s

Anna Hansdatter k ug b d Datter 25.03.1900 Slemdal n s

Kjesti Jonsdatter k e b tj Husholderske - kreaturstel 02.05.1850 Slemdal n s

Jakob Andersen m ug f fl Skogarbeider 17.04.1892 Slemdal n s

Sannsynleg opphaldstad: Blesene, Gjerpen

 

Hans døde i 1949.

 

 

Gift 21.10.1895 i Siljan kirke TE.,[5] med Anne Helvig Sørensdatter,1 født 09.08.1872 i Hogstad Siljan TE.,[6] (datter av Søren Nilsen og Anne Helvig Henriksdatter), døpt 15.09.1872 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[7] død 08.11.1900 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[8] gravlagt 14.11.1900 i Siljan kirkegård TE.

 

Anne Helvig:

Hun døde på Kåsene i 1900.

 

 

 

 

I.    Inga Hansdatter,1 født 04.06.1896 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[9] døpt 19.07.1896 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 02.10.1910 i Siljan kirke TE.,[10] død 06.11.1975 i Sæther Siljan TE.4

      

 

       Gift 09.11.1918 i Siljan kirke TE.,[11] med Karl Johan Knutsen, født 11.12.1894 i Braaten Enebakk AH.,[12] (sønn av Knut Kristoffersen og Kristine Augusta Hansdatter), døpt 10.03.1895, død 19.10.1959 i Sæther Siljan TE.4

 

       Se Kåsene u/Sølland denne gården

 

 

 

II.   Jacob Hansen,1 født 08.12.1897 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[13] døpt 27.03.1898 i Siljan kirke TE.,13 død 17.11.1916 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[14] gravlagt 24.11.1916 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 06.10.1912 i Siljan kirke TE.[15]

 

 

 

III. Anna Hansdatter,1 født 25.03.1900 i Kåsene u/Sølland Siljan TE.,[16] døpt 05.08.1900 i Siljan kirke TE.,16 død 07.01.1990 i Island Siljan TE.,4 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.[17]

      

 

       Gift 21.03.1920 i Siljan kirke TE.,[18] med Karl Sigvart Nilsen,[19] født 15.12.1893 i Island Siljan TE.,[20] (sønn av Nils Hansen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 22.03.1894 i Siljan kirke TE.,20 død 08.01.1964 i Island Siljan TE.4

      

       Se Kåsene u/Sølland denne gården

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 539.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 138.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 194.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 150.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 183.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 79.

[10]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 87.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[12]  Enebakk Enebakk klokkerbok 1891-1903. side 29.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 85.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 131.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 90.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 92.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 116.

[19]  Siljan bygdebok. side 553.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 75.