| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SKILBRED ETTER 1814

 


 

 

 

Peder Nilsen f. 1833 og Gunhild Guttormsdatter f. 1847 sin familie.

 

 

Peder Nilsen,[1] født 17.10.1833 i Skilbred Siljan TE.,[2] døpt 21.10.1833 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[3] død 31.01.1904 i Hagen u/Sørbø Siljan TE.,[4] gravlagt 06.02.1904 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Nils Olsen og Maren Hansdatter på Skilbred før 1814.

 

Han far døde i 1863 og Peder hjalp moren med å bestyre deres del på Skilbred i 1865. Moren stod som leilending.

 

Skilbred - løpenummer 507 - 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Maren Hansdatter k e Husmoder Gaardbger, Leilænding 65 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Nielsen m ug hendes Søn bestyrer Moderens Gaardsbrug 33 (alder) Slemdal Prgj.

Anne Nielsdatter k ug hendes Datter 35 (alder) Slemdal Prgj.

Tollef Endresen m ug Tjenestedreng 18 (alder) Saude Prgj.

 

Peder giftet seg i 1870.

 

Skilbred 1875 - Skjældbred løpenummer 507

Peder Nielsen f. 1833 – husfader – leilending

Gunild Guttormsdatter f. 1847 – hustru

Nella Mathilde f. 1873 – datter

Maren Hansdatter f. 1799 – hans moder – forsørges av sønnen

Karen Pettersdatter f. 1856 i Gjerpen – tjenestepike

De døpte barn bosatt på Skilbred frem til 1884. Hans mor døde der i 1880.

 

Fra 1887 døpte de barn bosatt på Hagen u/Sørbø og nevnes der i 1900.

 

Siljan 1900 - Sørbø/Hagen Gnr.18 Bnr.8 
Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.
Peder Nils. Hagen m g b hf Leilænding. Skogarbeider 1833 Slemdal herred* n s
Gunhild Gutormsd. k g b hm Leilændingskone 1847 Slemdal herred* n s
Anne Marie Nilsd. k ug b d Sypige 1879 Slemdal herred* n s
Nils Peders. m ug b s Skogarbeider 1884 Slemdal herred* n s
Petra Pedersd. k ug b d Datter 1889 Slemdal herred* n s

 

Peder døde der i 1904.

 

 

Gift 15.08.1870 i Siljan kirke TE.,[5] med Gunhild Guttormsdatter,[6] født 16.03.1847 i Søntvedt Siljan TE.,[7] (datter av Guttorm Larsen og Marte Halvorsdatter), døpt 06.06.1847 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 18.08.1861 i Siljan kirke TE.[8]

 

Gunhild:

Hun kom fra Søntvedt. I 1865 var hun tjenestepike hos Even Kristensen på Kløverød.

 

Gunhild bodde i 1910 hos datteren Nella Mathilde og hennes familie på Limi i Gjerpen som "Gunhild Nilsdatter f. 16/3-1847 i Siljan, Føderådskone".

 

 

 

 

I.    Nils Pedersen, født 17.09.1870 i Skilbred Siljan TE.,[9] døpt 06.11.1870 i Siljan kirke TE, død 06.03.1873 i Skilbred Siljan TE.,[10] gravlagt 16.03.1873 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

 

II.   Nella Mathilde Pedersdatter,[11] født 11.04.1873 i Skilbred Siljan TE.,[12] døpt 15.06.1873 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.,[13] død 22.02.1944 i Gjerpen TE.[14]

      

       Hun flyttet til Gjerpen i 1893 og giftet seg der samme året.

      

       Gjerpen - viet 13/10-1893

       Anders Ingebretsen, tømmermand Sandbakken, f. Sandbakken 1870. F: Gaardm. Ingebret Andersen.

       Nella Mathilde Pedersd., f. Slemdal 1873. Konf. Slemdal 1887. F: Leil. Peder Nilsen Hagen.

 

        Bosatt på Grønli i Gjerpen i 1900.

      

       De ble bosatt på Limi og skrev seg også som Limi. De fikk 7 barn sammen i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Limi 7 - Søgaard)

 

      

       Gift 13.10.1893 i Gjerpen TE.,14 med Anders Ingebretsen Limi,11 født 13.12.1870 på Sandbakken u/Tufte Gjerpen TE.,14 (sønn av Ingebret Andersen og Karen Olsdatter), død 27.02.1952 i Gjerpen TE.14

      

       Anders:

       Han var snekker.

 

 

       Et av barna giftet seg i Siljan:

 

 

        A.    Ingebret Andersen Limi,[15] født 08.07.1894 i Gjerpen TE.,[16] døpt 02.12.1894 i Gjerpen kirke TE., død 26.11.1952 i Gjerpen TE.14

              

               De overtok hans foreldres plass på Limi.

              

              

               Gift 01.12.1918 i Siljan kirke TE.,[17] med Mathilde Isaksdatter,15 født 24.07.1887 i Rød u/Sølland Siljan TE.,[18] (datter av Isak Ingebretsen og Karen Kristine Andersdatter), døpt 30.10.1887 i Siljan kirke TE., død 02.12.1968 i Gjerpen TE.14

 

 

 

III. Karen Gunelia Pedersdatter,11 født 19.10.1876 i Skilbred Siljan TE.,[19] døpt 19.11.1876 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 04.10.1891 i Siljan kirke TE.[20]

      

       Hun flyttet til Skien i 1895 og giftet seg der i 1899.

      

       Skien - viet 16/10-1899

       Gunnar Olsen Holt, Brandkonst., Sk., f. 1872 i Gj. F: G.br. Ole Gundersen.

       Karen Gunelia Pedersen f. 1876 i Slemdal. F: Leil. Peder Nilsen.

       Forlovere: Nils Olsen Hustvedt, Nils Olsen Holt.

 

       De bodde i Skistredet i Skien i 1900.

      

       Skien - Skistredet - 1900:

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Gunnar Olss. Holt 1872 Gjerpens hr Brb hf g Aspirant og Brandkonstabel ved Brandvæsene b

       Karen Gunelia Olss. 1876 Slemdal Brb hm g Husmor b

        ? Gunnars. Holt 13.08.1900 Skien s ug Søn b

       Abraham Karls. 1865 Holden Brb el ug Kusk ved Brandstation b

       Olaus Jens. 1878 Solum Brb el ug Kusk ved Brandstation b.

      

 

       Gift 16.10.1899 i Skien TE.,14 med Gunder Olsen, født 23.10.1872 på Ås Gjerpen TE. (sønn av Ole Gundersen og Anne Nilsdatter).

      

       Gunder:

       Hans mor var fra Skilbred i Siljan og hans far fra Afsøla u/Sølland i Siljan.

 

 

 

IV. Anna Marie Pedersdatter,11 født 10.01.1879 i Skilbred Siljan TE.,[21] døpt 02.03.1879 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 01.10.1893 i Siljan kirke TE.,[22] død 1965.14

      

       Hun bodde på Falkum i 1900 og var da budeie.

 

       Hun meldte flytting til Gjerpen 13.04.1904 etter å ha giftet seg der.

      

       Bosatt på Frogner i Gjerpen.

      

      

       Gift 12.04.1904 i Gjerpen TE.,14 med Lars Pedersen Aas,11 født 23.06.1876 i Ås Gjerpen TE.,14 (sønn av Peder Hansen og Elise Christophersdatter), død 10.06.1919 i Frogner Gjerpen TE.14

      

       Lars:

       Hans far kom fra Island i Siljan.

 

       Se gamlegjerpen.no (Frogner 5 - Frogner nordre - Garmo)

 

 

 

V.   Helga Sofie Pedersdatter,11 født 12.11.1881 i Skilbred Siljan TE.,[23] døpt 22.01.1882 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 27.09.1896 i Siljan kirke TE.[24]

      

       Hun var tjenestepike hos legen Maurits Fonahn i Erling Skjalgsøns Gade 19 i Kristiania i 1900:
Helga Pedersen Øverbø 1880 Slemdal pr Skien tj ug Tjenestepige

 

       Hun var tjenestepike bosatt i Parkveien 25 i Kristiania i 1910:

       Helga Sofie Pedersen 12.11.1882 Slemdal pr Skien tj ug

      

 

 

VI. Nils Pedersen,[25] født 28.10.1884 i Skilbred Siljan TE.,[26] døpt 28.12.1884 i Siljan kirke TE.,22 konfirmert 01.10.1899 i Siljan kirke TE.[27]

      

       Han reiste til Amerika i 1906.

      

 

 

 

VII. Georg Pedersen,11 født 18.02.1887 i Hagen u/Sørbø Siljan TE.,[28] døpt 05.06.1887 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 29.09.1901 i Siljan kirke TE.[29]

      

       I 1900 var han gjetergutt hos Hans Knutsen på Høiseth. Han dro til USA.

      

 

 

VIII. Petra Pedersdatter, født 29.07.1889 i Hagen u/Sørbø Siljan TE.,[30] døpt 22.09.1889 i Siljan kirke TE.,26 konfirmert 13.12.1903 i Siljan kirke TE.,[31] død 07.05.1965 i Gjerpen TE.14

      

       Bosatt på Hagen u/Gjerpen Lille i Gjerpen.

      

      

       Gift 09.01.1926 i Gjerpen kirke TE.,[32] med Johannes Mathias Sørensen, født 11.12.1897 i Hagen u/Gjerpen lille TE.,[33] (sønn av Søren Hansen og Karoline Johannesdotter), døpt 18.12.1898 i Gjerpen kirke TE., død 14.12.1988 i Gjerpen TE.

      

       Se gamlegjerpen.no (Hagen - Myren - Turvildsplads)

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 457 og 490..

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 6.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[4]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[5]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 138.

[6]  Siljan bygdebok. side 457 og 525..

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 36.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 15.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[11]  Siljan bygdebok. side 490.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 19.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 150.

[14]  Gamle Gjerpen.

[15]  Siljan bygdebok. side 541.

[16]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 96.

[17]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 114.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 57.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 26.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 31.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 160.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 39.

[24]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 103.

[25]  Siljan bygdebok. side 365.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 49.

[27]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 107.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 56.

[29]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 110.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 63.

[31]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 114.

[32]  Gjerpen lysningsprotokoll 1919-1946. side 28.

[33]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 37.