| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I STEGERØNNINGEN ØSTRE BNR.19 u/MOHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

 

Sigvart Julius Antonsen f. 1878 og Anna Marie Mathiasdatter f. 1884 sin familie.

 

 

 

Sigvart Julius Antonsen,[1] født 06.04.1878 i Rambo Hedrum VE.,[2] døpt 22.04.1878 i Hedrum VE.,2 død 06.10.1931 i Svartangen Hedrum TE.,[3] konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.[4]

Han var sønn av Syvert Anton Jensen og Inger Johanne Sivertsdatter på Kiste Søndre Bnr.17.

 

Han giftet seg i Siljan i 1907 og døpte barn bosatt på Moholt/Verket frem til 1919.

 

De nevnes i 1910 på Moholt/Verket Gnr.32 Bnr.19. I tellingen kalles plassen Moholt/Verket, men Bnr.19 ble også kalt Moholt/Stregrøningen nordre Bnr.19, som den også heter i matrikkelen i 1905.

 

Det virker som om Moholt Bnr.19 fikk navnet ”Verket” etter 1900.

 

Siljan 1910 – Moholt/Verket Gnr.32 Bnr.19

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Sigvart Antonsen m g b hf leilending skogsarb. 08.04.1879 Varnes n s

Anna Matisen k g b hm Husarbeide 29.05.1884 Kvelle n s

Inga Sigvartsen k ug b d Barn 19.03.1908 Slemdal n s

Sigmund Sigvartsen m ug b s Barn 08.04.1910 Slemdal n s

Anna Matiasen k ug b tj Til gjelp i huset 10.10.1890 Lardal n s.

 

Det kan være at de bodde her hele tiden de nevnes på Moholt verk?

 

De døpte barn bosatt på Svartangen i 1921 og 1923. Sigvart døde der i 1931.

 

Sigvart døde på Svartangen i 1931.

 

 

Gift 04.05.1907 i Siljan kirke TE.,[5] med Anna Marie Mathiasdatter, født 28.05.1884 i Rimstadstranda Hedrum VE.,[6] (datter av Mathias Andersen Rimstad og Karoline Olsdatter), døpt 06.07.1884 i Hedrum VE., død 12.10.1953 i Siljan TE.3

 

Anna Marie:

Hun kom fra Hedrum og døde i Siljan i 1953.

 

 

 

I.    Inga Katrine Svartangen, født 19.03.1908 i Moholt Siljan TE.,[7] døpt 06.04.1908 i Siljan kirke TE.,7 død 06.02.1932 i Svartangen Hedrum VE.3

      

       Ugift.

      

 

 

II.   Alf Mathias Svartangen, født 02.05.1909 i Moholt Siljan TE.,[8] døpt 30.05.1909 i Siljan kirke TE.,8 død 13.06.1909 i Moholt verk Siljan TE.,[9] gravlagt 19.06.1909 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

III. Alf Sigmund Svartangen, født 08.04.1910 i Moholt Siljan TE.,[10] døpt 19.06.1910 i Siljan kirke TE.,10 død 05.02.1932 i Siljan TE.3

      

       Ugift.

      

 

 

IV. Margit Svartangen, født 03.02.1912 i Moholt Siljan TE.,[11] døpt 07.04.1912 i Siljan kirke TE.,11 død 28.07.2003 i Siljan TE.,3 gravlagt 01.08.2003 i Siljan kirkegård TE.[12]

      

 

       Hun giftet seg med Halvard Martinius Nygård, født 31.05.1916 i Nygård Siljan TE.,[13] (sønn av Harald Paulsen og Anna Hagbartsdatter), døpt 23.07.1916 i Siljan kirke TE.,13 død 07.11.1997 i Siljan TE.,3 gravlagt 13.11.1997 i Siljan kirkegård TE.12

      

       Se Solbo u/Gonsholt Søndre

 

      

      

V.   Anton Svartangen, født 12.04.1914 i Moholt Siljan TE.,[14] døpt 31.05.1914 i Siljan kirke TE.,14 død 1995 i Kvelde Hedrum VE.,12 gravlagt 25.01.1995 i Kvelde kirkegård Hedrum VE.12

      

 

       (1) Han giftet seg med Mimmi Holt, født 11.03.1915 i Moholt Siljan TE.,[15] (datter av Petter Oluf Pedersen og Karen Kirstine Hansdatter), døpt 04.07.1915 i Siljan kirke TE.

      

 

       (2) Han giftet seg med Aslaug Komma, født 13.10.1920 i Bonnegolt Hedrum VE.,[16] (datter av Oluf Laurits Johansen og Ingeborg Evensen), døpt 14.11.1920 i Kvelde kirke Hedrum VE.,16 død 1983 i Kvelde Hedrum VE.,12 gravlagt 02.09.1983 i Kvelde kirkegård Hedrum VE.12

      

 

       Barn:

 

 

       A.   Gerd Svartangen, (datter av Anton Svartangen og Mimmi Holt) født 11.04.1938 i Moholt Siljan TE., døpt 05.06.1938 i Siljan kirke TE.[17]

      

 

              Gift 1955, med Arne Komma, født 30.09.1931 i Komma u/Bonnegolt Hedrum VE. (sønn av Oluf Laurits Johansen og Ingeborg Evensen).

      

              Arne:

              Forpaktet Komma i Kvelde fra 1961.

 

 

 

        B.    Sigrun Svartangen, (datter av Anton Svartangen og Mimmi Holt) født 06.04.1941 i Kvelde Hedrum VE.[18]

              

 

               Hun giftet seg med Arne Høiseth,[19] født 26.04.1937 i Siljan TE.,17 (sønn av Georg Høiseth og Asta Thorsen).

              

               Arne:

               Bosatt på Høiseth.

              

       

               Barn:

 

               1.     Rune Høiseth, født 23.12.1958.[20]

 

 

 

              

     C.    Ingeborg Marie Svartangen, (datter av Anton Svartangen og Aslaug Komma) født 17.07.1949 i Kvelde Hedrum VE., død 27.09.1990 i Vassvik i Larvik VE.

              

 

               Hun giftet seg med Leif Eriksen, født 17.08.1947 i Vasvik VE. (sønn av Arfin Eriksenog Anna Erikka Eriksen).

                                    

 

 

        C.    Vidar Svartangen, (sønn av Anton Svartangen og Aslaug Komma) født 29.04.1954,12 død 30.07.2011 i Kvelde Hedrum VE.,12 gravlagt 05.08.2011 i Kvelde kirkegård Hedrum VE.12

 

 

 

 

VI. Bjarne Svartangen, født 16.09.1915 i Moholt Siljan TE.,[21] døpt 21.11.1915 i Siljan kirke TE.,20 død 26.05.2000 i Siljan TE.3,[22]

      

 

       Gift 1941, med Gunvor Hansen,[23] født 20.07.1921 i Kveldsvik u/Vestby Hedrum VE.,3,[24] (datter av Hans Teodorsen Ragnhildrød og Gunne Farmen), døpt 21.08.1921 i Kvelde kirke Hedrum VE.,23 død 30.03.1989 i Siljan TE.,3 gravlagt 05.04.1989 i Siljan kirkegård TE.12

      

 

       Barn:

 

        A.    Jorunn Svartangen,[25] født 19.04.1943 i Svartangen.26]

              

 

               Hun giftet seg med Reidar Glenna, født 08.05.1941 i Moholt Siljan TE.,25 (sønn av Ivar Olsen Glenna og Sigrid Nordbø).

              

 

 

        B.    Bjørg Gunne Svartangen,24 født 1946 i Svartangen.

 

 

 

        C.    Svein Helge Svartangen,24 født 16.07.1948 i Svartangen.

              

 

               Gift 15.06.1974 i Styrvold kirke VE., med Elin Steinsholt, født 20.12.1954 i Steinsholt Lardal VE.

              

 

 

        D.    Bjørn Svartangen,24 født 1956 i Svartangen.

 

 

 

VII. Johan Svartangen, født 07.09.1917 i Moholt Siljan TE.,[27] døpt 28.10.1917 i Siljan kirke TE.,26 død 1986 i Kvelde Hedrum VE., gravlagt 22.02.1986 i Kvelde kirkegård Hedrum VE.12

      

 

       Gift 1943 i Kvelde kirke Hedrum VE., med Gunvor Evensen, født 02.03.1923 i Nordkvelle N. Bnr.6 Hedrum VE.,[28],[29] (datter av Even Bernhard Evensen og Anne Helene Kristiansdatter), døpt 30.03.1923 i Kvelde kirke Hedrum VE.,28 død 29.08.1999 i Kvelde Hedrum VE.,12 gravlagt 07.09.1999.12

      

       Gunvor:

       Hun var tvilling med et dødfødt barn. (Er nevnt i kirkeboken ved Gunvors dåp).

      

 

 

VIII. Astrid Svartangen, født 01.05.1919 i Moholt Siljan TE.,[30] døpt 06.07.1919 i Siljan kirke TE.29

      

 

       Gift 09.10.1948 i Siljan kirke TE.,[31] med Hans Kristian Vindheim,[32] født 20.12.1918 i Vranghull Siljan TE.,[33] (sønn av Hans Albert Hansen og Hanna Josefine Kristiansen), døpt 09.03.1919 i Siljan kirke TE.,32 død 20.08.1999 i Siljan TE.3

      

       Se Nygård

 

 

 

IX. Ragnvald Svartangen,[34] født 05.05.1921 i Svartangen Hedrum VE.,[35] døpt 21.08.1921 i Siljan kirke TE.,34 død 29.11.2008 i Moholt Siljan TE.,3 gravlagt 05.12.2008 i Siljan kirkegård TE.12

      

      

       Han giftet seg med Hjørdis Thorsen,[36] født 02.11.1920 i Furulund Bnr.2 Hedrum VE.,[37] (datter av Tor Torsen og Inga Bertine Kristiansdatter), døpt 05.12.1920 i Kvelde kirke Hedrum VE.,16 død 24.12.1981 i Moholt Siljan TE.,3 gravlagt 30.12.1981 i Siljan kirkegård TE.12

      

       Se Moholt

 

 

 

X.   Ingrid Johanne Svartangen, født 03.06.1923 i Svartangen Hedrum VE.,[38] døpt 02.09.1923 i Siljan kirke TE.,38 død 24.02.2004 i Siljan TE.3

      

 

       Gift 1944, med Harald Hagen,[39] født 19.04.1923 i Hagen u/Høiseth Siljan TE.,[40] (sønn av Ole Arnesen og Olga Kristine Olsdatter), døpt 22.07.1923 i Siljan kirke TE., død 26.02.1993 i Siljan TE.3

 

       Se under hans foreldre

              

 

 

 

 

 [1]  Hedrum bygdebok bind 3. side 662.

[2]  Hedrum ministerialbok 1869-1880. side 73.

[3]  Siljan kirkegård.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 205.

[6]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1881-1905. side 8.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 27.

[9]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 123.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 32.

[11]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 10.

[12]  Gravminner i Norge.

[13]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 25.

[14]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 16.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 21.

[16]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1906-1924. side 50.

[17]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 48.

[18]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 55.

[19]  Siljan bygdebok. side 472.

[20]  Lardal lysningsprotokoll 1966-1978. side 28.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 22.

[22]  Gravstøtte.

[23]  Hedrum bygdebok bind 3. side 729 og 909.

[24]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1906-1924. side 52.

[25]  Hedrum bygdebok bind 3. side 909.

[26]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 58.

[27]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 29.

[28]  Hedrum bygdebok bind 3. side 684.

[29]  Hedrum Kvelde ministerialbok 1906-1924. side 58.

[30]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 36.

[31]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 37.

[32]  Siljan bygdebok. side 48.

[33]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 34.

[34]  Siljan bygdebok. side 11.

[35]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 45.

[36]  Hedrum bygdebok bind 3. side 673.

[37]  Hedrum Hedrum klokkerbok 1902-1920.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 50.

[39]  Siljan bygdebok. side 488.

[40]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 51.