| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/SOLBO Bnr.23  ETTER 1814

 


 

 

 

Halvard Martinius Nygård f. 1916 og Margit Svartangen f. 1912 sin familie.

 

 

 

Halvard Martinius Nygård, født 31.05.1916 i Nygård Siljan TE.,[1] døpt 23.07.1916 i Siljan kirke TE.,1 død 07.11.1997 i Siljan TE.,[2] gravlagt 13.11.1997 i Siljan kirkegård TE.[3]

Han var sønn av Harald Paulsen og Anna Hagbartsdatter på Nygård.

 

Treschow skilte i 1947 ut eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 fra Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 og solgte den året etter til Halvard Nygård:

Skylldelingsforretning avholt på Gonsholt Søndre/Skogen Bnr.7 den 02.01.1947, hvorved er utskilt eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 og eiendommen Gonsholt Søndre/en parsell Bnr.24

Skjøte på eiendommen Gonsholt Søndre/Solbo Bnr.23 fra Treschow til Halvard Nygård f. 31.05.1916 for kr. 250. Datert 15.01.1948

 

Matrikkelutkast 1950

Gonsholt Søndre Gnr.28

Bnr.23 - Solbo - 0 mark 03 øre - Halvard Nygård

 

Halvar døde i 1997. 

 

 

Han giftet seg med Margit Svartangen, født 03.02.1912 i Moholt verk Siljan TE.,[4] (datter av Sigvart Julius Antonsen og Anna Marie Mathiasdatter), døpt 07.04.1912 i Siljan kirke TE.,4 død 28.07.2003 i Siljan TE.,2 gravlagt 01.08.2003 i Siljan kirkegård TE.3

 

Margit:

Hun kom Moholt verk. Margit døde i Siljan i 2003.

 

 

 [1]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 25.

[2]  Siljan kirkegård.

[3]  Gravminner i Norge.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 10.