| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Naphaug - skogen Gnr.32 Bnr.8

 

 

 

Moholt/Naphaug løpenummer 563

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 563 den 26. og 27. april 1869 og tinglyst 3. august 1869, hvorved utskilt en del av Qvislarødningen løpenummer 563b, en del av Naphaugrødningen løpenummer 563c, en del av Skautvedt løpenummer 563d. Den resterende delen ble Moholt/Naphaug løpenummer 563a.

 

Siljan 1875

Naphaug - skov – løpenummer 563a

Naphaug skov ubeboet

 

Moholt/Naphaug løpenummer 563a – senere Bnr.8

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt/Naphaug løpenummer 563a den 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/Naphaug – indmarken – løpenummer 563e - senere Bnr.12. Den restende delen ble Moholt/Naphaug – skogen - løpenummer 563a – senere Bnr.8.

Moholt/Naphaug Bnr.8 og Moholt Bnr.28 ble sammenføyd med Moholt/Naphaug Bnr.13. Tinglyst 04.10.1894

 

 

 

 

Manntall for Moholt