| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

  I MOHOLT ETTER 1814


 

 

Moholt/Moene Gnr.32 Bnr.3

 

Se Moene før 1814

 

Moene var en husmannsplass under Moholt frem til 1873 da den ble utskilt som eget bruk, Moholt/Moene Bnr.3.

 

Moene – løpenummer 561c, 562c – senere Bnr.3

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 562 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 562b – senere Bnr.7, ½ del av plassen Moene – løpenummer 562c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 562d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 562e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 562b – senere Bnr.6.

Skylldelingsforretning avholdt på Moholt løpenummer 561 den 15.09.1873, tinglyst 01.11.1873, hvorved utskilt Moholt/innmarken - løpenummer 561b – senere Bnr.7, ½ del av plassen Moene – løpenummer 561c – senere Bnr.3, ½ delen av plassen Løkka – løpenummer 561d - senere Bnr.4, ½ delen av plassen Strandalen – løpenummer 561e – senere Bnr.5. Den resterende delen ble Moholt/Skogen – løpenummer 561b – senere Bnr.1.

 

Matrikkelen 1905

Moholt Gnr.32

Bnr.3 – Moene - eier/bruker F M Treschow

 

Matrikkelen 1950

Moholt Gnr.32

Bnr.3 – Moene - 0 mark 40 øre - F. M. Treschow

 

 

 

 

Manntall for Moholt

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1806 til 1847 (Anne til 1849)

Jan Jansen f. 1774 var sønn av Jans Jansen Moene. Jan fikk i 1794 et uekte barn med Anne Sørensdatter f. 1761 fra Finsrud u/Austad. Jan giftet seg 1. gang i 1806 med Anne Andersdatter f. 1769 fra Kvislarødningen. Jan overtok som husmann på Moene etter sin far. De bodde der en tid sammen, da hans far ikke døde før 1832. Anne døde på Moene i 1828. Jan giftet seg 2. gang i 1829 med Anne Andersdatter f. 1796. Hun kom fra Moholt da hun giftet seg. Jan døde på Moene i 1847 og Anne døde der i 1849.

 

Se Moene før 1814

 

 

 

Nevnt her i 1836

 

Hans Sørensen f. 1810 fra Moholt giftet seg i Siljan i 1832 med Lisbet Svendsdatter f. 1803 fra Lardal. Ifølge vielsen kom hun fra Lardal og bodde på Naphaug da hun giftet seg. De døpte et barn bosatt på Moholt verk i 1832 og på Moene i 1836. Familien bodde på Langestrand i Larvik i 1865. Hans var smed ved verket der.

 

Barn:

Helvig Hansdatter f. 1832

Berte Gurine Hansdatter f. 1836

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1845 til 1868 (Anne Pernille døde i 1891)

 

Ole Nilsen f. 1817 bodde på Rød da han giftet seg i 1845 med Anne Pernille Jansdatter f. 1829. Hun var datter av overnevnte Jan Jansen. Ole og Anne Pernille ble bosatt på Moene og Ole overtok som husmann der etter sin svigerfar. Svigerfaren døde i 1847 og svigermoren i 1849. Ole døde på Moene i 1868. Anne Pernille levde mye lenger og stod som "fattiglemenke" da hun døde på Moene i 1891.

 

Barn:

Maren Andrea Olsdatter f. 1847

Jacob Olsen f. 1849 d. 1923

Nils Olsen f. 1852 d. 1867

Karen Petrea Olsdatter f. 1855 d. 1939

Anders Olsen f. 1859

Ole Martin Olsen f. 1863 d. 1867

Nils Martin Olsen f. 1867 d. 1953

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1850

 

Birthe Pedersdatter f. 1815 fra Kvisla bodde på Moene da hun døpte et uekte barn i 1850. Barnets far var Anders Isaksen f. 1823 fra Lia u/Øverbø.

 

Se under hans far Isak Andersen

 

 

 

Ifølge Bakken ble plassen nedlagt i 1885. Den ble leid ut til fattigvesenet i 1890 og senere lagt ut til skog. Det stod Moene da overnevnte Anne Pernille døde i 1891. Hun døde som fattiglemenke og det kan jo passe med at plassen ble leid ut til fattigvesenet i 1890.