| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KISTE SØNDRE BNR.18 ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Mathisen f. 1847 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Gunhild Marie Sigurdsdatter f. 1845 og 2. gang med Nella Jacobsdatter f. 1853.

 

 

 

Ole Mathisen,[1] født 24.10.1847 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[2] døpt 31.10.1847 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Mathis Halvorsen og Gunhild Olsdatter på Prestjordet u/Gonsholt.

 

Ole giftet seg 1. gang i Siljan i 1875. De nevnes i tellingen dette året hos hans svigerforeldre.

 

Siljan 1875 - Engelstad løpenummer 537b

Sigurd Hansen f. 1813 – husfader – leilending

Maren Borgersdatter f. 1802 i Kongsberg – kone

Borger f. 1830 – sønn – hjelper faderen

Nelle Jacobsdatter f. 1852 – tjenestepige

Ole Mathisen f. 1847 – husfader – inderst, jordbrug

Gunnhild M Sigurdsdatter f. f. 1845 – hans kone

 

Han flyttet med sin kone til Gjerpen i 1876 og nevnes da på Grini. Hans 1. kone døde der i 1884.

 

Ole var skomaker og bosatt på Grini da han giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1887.

 

Gjerpen - viet 4/3-1887

Ole Mathisen, enkem., skomager Grini, f. Slemdal 1847. F: Tømmerm. M. Halvorsen.

Nella Jakobsd., f. Slemdal 1853, konf. Slemdal 19/4-1868. F: Arbeider Jakob Pedersen.

 

De ble bosatt i Skien og døpte barn der fra 1887.

 

Ole kjøpte i 1895 Kiste Søndre Bnr.18 av Treschow:

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 fra Treschow til Ole Mathiesen Grini for kr. 8000, hvorhos sælgeren har forbeholdt seg ret til tomt for mulig benyttesle i vandfaldene i Kistefossen, der ikke medfølger i handelen, likesom tømmerlegger, stand og jagtrett osv. Datert 16.10.1895, tinglyst 02.11.1895

 

Han skilte i 1899 ut Kiste Søndre/Eklund Bnr.24:

Ole Mathisen avholdt skylldelingsforretning på Kiste Søndre Bnr.18 den 20.06.1899, hvorved utskilt Kiste Søndre/Eklund Bnr.24. Tinglyste 07.07.1899

 

De bodde i Duestien i Skien i 1900. Ole var skomakermester. De skrev seg som Grini. De har trolig ikke bodd på Kiste Søndre.

 

Ole solgte i 1904 Kiste Søndre Bnr.18 og Kiste Søndre Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18:

Skjøte på Kiste Søndre Bnr.18 og Kiste Søndre/Eklund Bnr.24 samt halvdelen av husbygningene på Kiste Søndre Bnr.18 fra Ole Mathiesen Grini til Anders Martin Olsen Kiste for kr. 8000. Datert 16.02.1904, tinglyst 27.02.1904

 

Ole var enkemann og bodde i Snipetorpgate 251a i Skien i 1910. Ole var fortsatt skomaker.

 

 

(1) Gift 29.10.1875 i Siljan kirke TE.,[4] med Gunhild Marie Sigurdsdatter,[5] født 22.01.1845 i Moholt verk Siljan TE.,[6] (datter av Sigurd Hansen og Maren Borgersdatter), døpt 02.03.1845 i Siljan kirke TE.,6 død 04.08.1884 på Grini Gjerpen TE.,[7] konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[8]

 

Gunhild:

I 1865 bodde hun på Engelstad. Hun døde på Grini i Gjerpen i 1884.

 

Gravlagt som "Gunhild Marie Sigurdsd., Ole Mattiassøns kone., 4/8-1884, 1845, Grini".

 

 

(2) Gift 04.03.1887 i Gjerpen kirke TE.,7 med Nella Jacobsdatter,[9] født 20.05.1853 i Høiseth Siljan TE.,[10] (datter av Jacob Pedersen og Pernille Pedersdatter), døpt 17.07.1853 i Siljan kirke TE.,10 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.,[11] død før 1910 i Skien TE.

 

Nella:

Hun kom fra Hagen u/Høiseth. Hun står som utflyttet til Gjerpen i 1887.

 

Nella døde i Skien før 1910.

 

 

 

 

I.    Martinius Olsen, (sønn av Ole Mathisen og Gunhild Marie Sigurdsdatter) født 16.09.1876 i Engelstad Siljan TE.,[12] død 19.09.1876 i Engelstad Siljan TE.,[13] gravlagt 24.09.1876 i Siljan kirkegård TE.13

      

       Han var kun hjemmedøpt.

      

 

 

II.   Mathilde Grini, (datter av Ole Mathisen og Nella Jacobsdatter) født 04.08.1887 i Skien TE.14,[14]

 

 

 

III. Petra Grini, (datter av Ole Mathisen og Nella Jacobsdatter) født 03.05.1889 i Skien TE.14,15

 

 

 

IV. Jonas Grini, (sønn av Ole Mathisen og Nella Jacobsdatter) født 20.11.1891 i Skien TE.14

      

       Han emigrerte til Amerika i 04.12.1910 fra Oslo med skipet Tietgen til Mischigan.

 

 

 

V.   Gunda Grini, (datter av Ole Mathisen og Nella Jacobsdatter) født 11.05.1894 i Skien TE.14,15

      

       Hun var i 1910 bosatt hos Kristian Olsen og hans familie i Øvre Elvegate 85 i Skien. Hun nevnes som tjenestepike.

 

 

 

VI. Nelly Olava Grini, (datter av Ole Mathisen og Nella Jacobsdatter) født 08.11.1895 i Skien TE.14,15

 

 

 

VII Trygve Grini, (sønn av Ole Mathisen og Nella Jacobsdatter) født 02.11.1898 i Skien TE.14,15

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 215.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 38.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[4]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 142.

[5]  Siljan bygdebok. side 274.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 31.

[7]  Gamle Gjerpen.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[9]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 235.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.

[14]  1910 tellingen.