| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I GONSHOLT SØNDRE/PRESTEJORDET Bnr.8  ETTER 1814

 


 

 

Mathis Halvorsen f. 1797 og Gunild Olsdatter f. 1803 sin familie.

 

 

 

Mathis Halvorsen,[1] født 1797 i Gjetrang Lardal VE., døpt 15.01.1797 i Lardal VE.,[2] død 20.12.1848 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[3] gravlagt 07.01.1849 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Halvor Mathissen og Gunnild Jacobsdatter i Lardal.

 

Det er trolig han som nevnes med sine foreldre på en husmannsplass på Gjetrang i Lardal i 1801.

 

Lardal 1801 - Gietterang

Halvor Mathissen 34 aar Huusbonde Givt 1ste gang Huusmd med jord

Gunnild Jacobsdatter 27 aar Hans kone Givt 1ste gang

Mathis Halvorsen 4 aar Deres børn Ugivt

Jacob Halvorsen 1 aar Deres børn Ugivt

Anne Nielsdatter 16 aar Tieneste pige Ugivt

 

Han bodde på Røsholt i Lardal da han giftet seg i 1825.

 

Mathis var husmann på en plass u/Røsholt i Lardal. (Familien står registrert som utflyttet til Siljan i 1841 i kirkeboken?)

 

Han fikk bygselen på Prestejordet i 1834. (Det passer jo med at han nevnes som ”gaardmann på Prestjordet” da de døpte et barn i 1835):

Bygselseddel fra presten Steenbuch til Mathias Halvorsen og hustru paa 6 skind av Gonsholt Søndre, plassen Præstejordet. Datert 04.03.1834, tinglyst 05.03.1834

 

(I martrikkelen i 1838 nevnes "enken Kari Olsdatter" som oppsitter på Prestejordet. Det virker da noe rart. Kan det være hun som døpte et barn der i 1832 som har blitt enke og så bare ha hengt igjen i listene? Hennes mann nevnes i 1832 som arbeider ikke bruker? Det nevnes to husstander på Prestejordet i 1846. I 1838 og i 1865 nevnes bare en bruker/del på Prestejordet.)

 

Siljan 1846

Gonsholt Søndre

Prestejordet

Mtr.No 182 Løbe.No. 552

1.

Mathias Halvorsen 49 aar

Hans kone Gunnil Olsd. 42 aar

Deres hjemmeværende børn:

Thorsten 19 aar

Gullik 1 aar

Helvig 13 aar

Ingebor 5 aar

 

Han døde på Prestjordet i 1849.

 

 

Gift 21.02.1825 i Lardal VE.,[4] med Gunhild Olsdatter,1 født 1803 i Røsholt Lardal VE. (datter av Ole Johannesen og Tore Mathisdatter), død 31.01.1886 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[5] gravlagt 08.02.1886 i Siljan kirkegård TE.5

 

Gunhild:

Hun kom fra Røsholt i Lardal.

 

Gunhild overtok ansvaret for gården da hun ble enke og vi ser i 1865 at hun fikk hjelp av sønnen Ole og datteren Anne.

 

Siljan 1865 - Præstgjordet løpenummer 552

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Gunhild Olsdatter k e Husmoder Gaardbr og Leilænding 62 (alder) Svarstad Prgj.

Ole Mathiasen m ug hendes Søn hjælper med Gaardsbr 19 (alder) Slemdal Prgj.

Anne K. Mathiasdatter k ug hendes Datter 33 (alder) Svarstad Prgj.

Daarte Christensdatter k ug logerende Spinderske 47 (alder) Slemdal Prgj.

Inger K. Christophersdatter k ug hendes Datter 7 (alder) Hedrum Prgj.

 

Sønnen Gullik kjøpte Prestejordet av kongen i 1873.

 

Hun døde på Prestejordet i 1886.

 

 

 

I.    Marte Maria Mathisdatter,1 født 1825 i Lardal VE.

 

 

 

II.   Torsten Mathisen,1 født 1827 i Lardal VE., konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke TE.,[6] død 03.01.1893 i Grini Gjerpen TE.

      

       Han ble bosatt på Rising i Gjerpen.

      

 

       (1) Gift 07.04.1863 i Gjerpen TE., med Anne Gurine Gundersdatter, født 24.10.1840 i Mæla Gjerpen TE.,[7] (datter av Gunder Solvesen og Anne Mortensdatter), død 09.01.1878 i Rising S. Gjerpen TE.7

      

 

       (2) Gift[8] med Oline Tovsdatter, født 1841 i Holla.8

      

       Se gamlegjerpen.no (Familie 1 - S. Rising 1875. Kalt "Risinghagen" i 1891).

 

 

 

III. Helvig Mathisdatter,1 født 1830 i Lardal VE., døpt 02.02.1830 i Lardal VE.,[9] konfirmert 09.08.1846 i Siljan kirke TE.9

 

 

 

IV. Anne Kristine Mathisdatter,1 født 27.10.1832 i Lardal VE.,[10] døpt 04.11.1832 i Lardal VE.,10 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.[11]

 

 

 

V.   Jacob Mathisen, født 04.08.1835 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[12] døpt 16.08.1835 i Siljan kirke TE.,12 død 18.04.1839 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE., gravlagt 12.05.1839 i Siljan kirkegård TE.[13]

 

 

 

VI. Ingeborg Mathisdatter,[14] født 18.09.1841 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[15] døpt 03.10.1841 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.[16]

 

 

 

VII. Gullik Mathisen, født 19.03.1845 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[17] døpt 30.03.1845 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 30.09.1860 i Siljan kirke TE.,[18] død 16.04.1920 i Gurholt Siljan TE.,[19] gravlagt 24.04.1920 i Siljan kirkegård TE., yrke Skipstømmermann.[20]

      

      

       Gift 12.04.1875 i Hidra VA.,[21] med Henrikke Jette Hansdatter,[22] født 11.01.1848 i Linnevig Hidra VA.,[23] (datter av Hans Syvert Hansen og Malene Henriksdatter), død 22.11.1921 i Gonsholt Siljan TE.,[24] gravlagt 30.11.1921 i Siljan kirkegård TE., konfirmert 05.10.1862 i Hidra VA.23

      

       Se Gonsholt Søndre

 

 

              

VIII. Ole Mathisen,14 født 24.10.1847 i Prestjordet u/Gonsholt Siljan TE.,[25] døpt 31.10.1847 i Siljan kirke TE.,67 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.[26]

      

       Han bodde med sin mor på Prestejordet i 1865.

 

       Ole giftet seg 1. gang i 1875 og flyttet med sin kone til Gjerpen i 1876.

 

       Han ble enkemann i 1884 og giftet seg 2. gang i 1887.

 

       Gjerpen - viet 4/3-1887

       Ole Mathisen, enkem., skomager Grini, f. Slemdal 1847. F: Tøm.... M. Halvorsen.

       Nella Jakobsd., f. Slemdal 1853, konf. Slemdal 19/4-1868. F: Arbeider Jakob Pedersen.

 

 

       (1) Gift 29.10.1875 i Siljan kirke TE.,[27] med Gunhild Marie Sigurdsdatter,[28] født 22.01.1845 i Moholt verk Siljan TE.,[29] (datter av Sigurd Hansen og Maren Borgersdatter), døpt 02.03.1845 i Siljan kirke TE.,71 død 04.08.1884 på Grini Gjerpen TE.,8 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.[30]

      

       Gunhild:

       I 1865 bodde hun på Engelstad.

 

       Hun døde på Grini i 1845.

      

       Gravlagt som "Gunhild Marie Sigurdsd., Ole Mattiassøns kone., 4/8-1884, 1845, Grini".

      

 

       (2) Gift 04.03.1887 i Gjerpen kirke TE.,8 med Nella Jacobsdatter,[31] født 20.05.1853 i Høiseth Siljan TE.,[32] (datter av Jacob Pedersen og Pernille Pedersdatter), døpt 17.07.1853 i Siljan kirke TE.,74 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.[33]

      

       Se Kiste Søndre Bnr.18

              

 

 

 

 

 [1]  Lardal bygdebok bind 3. side 885.

[2]  Lardal ministerialbok 1733-1815. side 769-770.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[4]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 444-445.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 158.

[7]  Gamle Gjerpen.

[8]  Gamle Gjerpen.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 163.

[10]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 242-243.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 165.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 268.

[14]  Siljan bygdebok. side 215.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 32.

[18]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 178.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 137.

[20]  Siljan bygdebok. side 212 og 215.

[21]  Hidra klokkerbok 1867-1889. side 293.

[22]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 223.

[23]  Hidra klokkerbok 1831-1866. side 464.

[24]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 138.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 38.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 179.

[27]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 142.

[28]  Siljan bygdebok. side 274.

[29]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 31.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[31]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 235.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[33]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 25.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 240.