| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TOA u/ISLAND ETTER 1814 I

 


 

 

Jon Johannesen f. 1814 og Karen Kirstine Olsdatter f. 1820 sin familie.

 

 

 

Jon Johannesen,[1] født 16.10.1814 i Godal Gjerpen TE.,[2] død 13.05.1879 i Toa u/Island Siljan TE.,[3] gravlagt 19.05.1879 i Siljan kirkegård TE.3

Han var sønn av Johannes Olsen og Karen Andersdatter på Godal i Gjerpen.

 

Han kom fra Gjerpen. Hans far bodde på Grinlia.

 

Jon ble gift og de døpte et barn på Arkoset i Sandsvær i 1845. (Jeg har ikke funnet giftemålet deres.)

 

Hans bror Ole og hans kone flyttet til Sandsvær i 1842 og bodde der til ca 1850.

 

I 1849 døpte de barn bosatt på Steindalen u/Grorud i Siljan.

 

I 1855 var de tilbake i Sandsvær og døper barn der fremover.

 

I 1865 finner vi familien på Dammen i Ytre Efterløf. (Vi ser der at han var født i Gjerpen)

 

Dammen - Yttre Efterlød - Sandsvær - 1865:

John Johannesen 52 Gjerpen Prgj. Husfader g Leilænding Tømmerhugger

Karen K. Olsdatter 47 Slemdal hans Kone g

Johannes Johnsen 17 Slemdal deres Søn ug

John Johnsen 11 Sandsver deres Søn ug

Jacob Johnsen 7 Sandsver deres Søn ug

Christian Johnsen 5 Sandsver deres Søn ug

Peder Johnsen 1 Sandsver deres Søn ug

 

Ifølge innflyttingslistene i kirkeboken kom de til Siljan i 1874 med sønnene Jon og Jacob for å bruke husmannsplassen Toa. De nevnes der i 1875.

 

Siljan 1875:

Toa – løpenummer 489d 490d

John Johannesen f. 1814 i Gjerpen – husfader – leilending og skogsarbeider/tømmerfløter

Karen Kirstine Olsdatter f. 1819 – kone

John f. 1855 i Efterlød S i Sandsvær – sønn – hjelper faderen

Jacob f. 1859 i Efterlød S i Sandsvær – sønn – hjelper faderen

Christian f. 1862 i Efterlød S i Sandsvær – sønn

Peder f. 1865 i Efterlød S i Sandsvær – sønn – døvstumm

Inger Marie Isaksdatter f. 1869 i Efterlød S i Sandsvær – datterdatter - fosterbarn

Helle Marie Andersdatter f. 1859 i Efterlød S i Sandsvær – tjenestepike

 

Jon døde på Toa i 1879.

 

 

Han giftet seg med Karen Kirstine Olsdatter,[4] født 03.06.1820 i Saga u/Tveitan Siljan TE.,[5] (datter av Ole Olsen og Anne Margrete Olsdatter), døpt 20.08.1820 i Siljan kirke TE.5

 

Karen:

Hun kom til Siljan i 1874.

 

Hun ble enke i 1879 og drev nok plassen Toa etter det alene.

 

Hun dro som enke til Amerika i 1887.

 

 

 

I.    Karen Sofie Jonsdatter, født 28.06.1845 i Arkoset Sandsvær BU.,[6],[7] døpt 02.11.1845 i Efteløt kirke Sandsvær BU.6

 

 

 

II.   Johannes Jonsen,[8] født 06.02.1849 i Steindalen u/Grorud Siljan TE.,[9],7 døpt 17.06.1849 i Siljan kirke TE.9

      

 

       (1) Gift 28.09.1871 i Tuft kirke Sandsvær BU.,[10] med Maren Andrine Timandsdatter,[11] født 05.10.1849 i Tuftevju Sandsvær BU.,[12] (datter av Timand Pedersen og Gurine Larsdatter), døpt 04.11.1849 i Tuft kirke Sandsvær BU, død 1878 i Arkoset u/Gåserud Sandsvær BU.

      

            

       (2) Gift 18.10.1880 i Siljan kirke TE.,[13] med Maren Helene Hansdatter,8 født 17.08.1838 i Sandsvær BU.,[14] (datter av Hans Jørgen Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter ), døpt 16.09.1838 i Efteløt kirke Sandsvær BU.

      

       Se Årum u/Grorud

 

 

 

III. John Jonsen,1 født 24.10.1855 i Gåserudeiet Sandsvær BU., døpt 08.06.1856 i Sandsvær BU.,[15] død 06.12.1895 i Grorud Siljan TE.,[16] gravlagt 14.12.1895 i Siljan kirkegård TE.,16 konfirmert 02.10.1870 i Sandsvær BU.[17]

      

       Han kom til Siljan med foreldrene i 1874.

      

       Han reiste til Amerika med sin mor i 1887, men iflg. Bakken kom han tilbake. Han døde i Øvre Grorud i 1895.

      

 

 

IV. Jacob Jonsen,1 født 05.05.1859 i Gåserudeiet Sandsvær BU., døpt 02.10.1859 i Sandsvær BU.,[18] konfirmert 05.10.1873 i Sandsvær BU.[19]

      

       Han kom til Siljan med foreldrene i 1874. Han dro siden til USA.

      

 

 

V.   Kristian Jonsen,[20] født 02.01.1862 i Dammen Sandsvær BU.,13,[21] døpt 15.06.1862 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.21

      

       Han reiste med kone og datter til Amerika i 1883.

 

      

       Gift 10.04.1882 i Siljan kirke TE.,[22] med Anne Kristine Andersdatter,20 født 08.03.1857 i Sætre i Luksefjell Gjerpen TE.,[23] (datter av Anders Andreasen og Kirsti Halvorsdatter), døpt 14.06.1857 i Gjerpen kirke TE.,23 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.22

      

       Se under hennes far

 

 

 

VI. Peder Jonsen,1 født 1865 i Sandsvær BU.[24]

      

       Han var døvstum ifølge 1875 tellingen. Han dro senere til USA.

      

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 593.

[2]  Gamle Gjerpen.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[4]  Siljan bygdebok. side 364 og 522.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 65.

[6]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 92-93.

[7]  Sandsværs historie bind 3. side 681.

[8]  Siljan bygdebok. side 364.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 42.

[10]  Sandsvær ministerialbok 1869-1877. side 254.

[11]  Sandsværs historie bind 2. side 203.

[12]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 168-169.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[14]  Sandsvær ministerialbok 1817-1839. side 666-667.

[15]  Sandsvær ministerialbok 1840-1856. side 266-267.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[17]  Sandsvær ministerialbok 1869-1877. side 161.

[18]  Sandsvær ministerialbok 1857-1868. side 28.

[19]  Sandsvær ministerialbok 1869-1877. side 178.

[20]  Siljan bygdebok. side 364 og 593.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 128.

[22]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[23]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 88.

[24]  1865 tellingen.