| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I KAASA u/HOGSTAD NEDRE ETTER 1814

 


 

 

 

Anders Andreasen f. 1833 og Kirsti Halvorsdatter f. 1833 sin familie.

 

 

 

Anders Andreasen,[1] født 02.03.1833 i Slettekollen u/Sølland Siljan TE.,[2] døpt 19.05.1833 i Siljan kirke TE.,[3] konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.[4]

Han var en uekte sønn av Andreas Madsen og Anne Olsdatter.

 

Foreldrene var ugift da han ble født. Han far nevnes som en ”uconfimert dreng” og hans mor var pike på Slettekollen. Hun var datter av Ole Knutsen Slettekollen.

 

Han giftet seg i Gjerpen i 1855. (Her er farens navn skrevet galt.)

 

Gjerpen - viet 15/2-1855

Anders Andreassen, Sletkollen (i Slemdal), uk., 22. F: Andreas Østensen Sletkollen.

Kirsti Halvorsd., Sæter i Luxefjeld, p., 22. F: Halvor Tovsen Sæter.

 

Anders og Kirsti døpte barn bosatt på Sætre i Luksefjell i 1855 og 1857. I 1861 døpte de et barn bosatt på Lassejordet Solum. Fra 1863 døpte de barn bosatt på Hogstad i Siljan.

 

De bodde nok der på husmannsplassen Kåsa for de var husmenn på plassen Kaasa u/Hogstad Nedre i 1865 og 1875.

 

Kaasa u/Hogstad Nedre 1865:

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Anders Andreasen m g Husfader Husmand uden Jord, Tømmerhugger 33 (alder) Slemdal Prgj.

Kirsti Halvorsdatter k g hans Kone 33 (alder) Saude Prgj.

Anne Andersdatter k ug deres Datter 11 (alder) Gjerpen Prgj.

Hanna Kistine Andersdatter k ug deres Datter 9 (alder) Gjerpen Prgj.

Ole Christian Andersen m ug deres Søn 5 (alder) Solum Prgj.

Isak Andersen m ug deres Søn 3 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Hogstad nedre løpenummer 497b

Anders Andreasen f. 1833 – husfader - bosatt i en stue Kaasa stuen kaldet – dagarbeider tømmerhogst, tømmerfløter

Kirsti Halvorsdatter f. 1833 i Saude – kone

Ole Christian f. 1861 i Solum – sønn

Nils f. 1868 – sønn

Tilla f. 1874 – datter

 

De reiste til Amerika i 1891.

 

 

Gift 15.02.1855 i Gjerpen kirke TE.,[5] med Kirsti Halvorsdatter,1 født 19.04.1833 i Sauherad TE.,2 (datter av Halvor Tovsen og Ingeborg Nerisdatter), døpt 21.04.1833 i Sauherad TE.[6]

 

Kirsti:

Hun var uekte født. Hennes far Halvor Tovsen var da bosatt på Seljord prestegård og dette var morens 2. leilemaal. (Det vil si hennes andre uekte barn.)

 

Hun kom fra Setre i Luksefjell i Gjerpen da hun giftet seg. Ifølge vielsen var da hennes far da bosatt der.

 

 

 

 

I.    Anne Andersdatter,[7] født 18.02.1855 i Sætre i Luksefjell Gjerpen TE.,[8] døpt 24.06.1855 i Gjerpen TE.,8 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[9] død 24.02.1886 i Brumyr u/Island Siljan TE.,[10] gravlagt 04.03.1886 i Siljan kirkegård TE.10

      

 

       Gift 26.10.1877 i Siljan kirke TE., med Anders Anundsen,[11] født 06.09.1853 i Dammyra Siljan TE.,[12],[13] (sønn av Anund Dyresen og Karen Olsdatter), døpt 16.10.1853 i Siljan kirke TE.,12,13 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[14] død 04.10.1909 i Bergan i Lindåskroken.[15]

      

       Se Brumyr u/Island

      

 

 

II.   Anne Kristine Andersdatter,[16] født 08.03.1857 i Sætre i Luksefjell Gjerpen TE.,[17] døpt 14.06.1857 i Gjerpen kirke TE.,17 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.[18]

      

       De døpte et barn i 1882 bosatt på Toa u/Island, men reiste med datteren til Amerika i 1883.

 

      

       Gift 10.04.1882 i Siljan kirke TE.,18 med Kristian Jonsen,16 født 02.01.1862 i Dammen Sandsvær BU.,[19],[20] (sønn av Jon Johannesen og Karen Kirstine Olsdatter), døpt 15.06.1862 i Siljan kirke TE.,20 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.20

      

 

       Barn:

 

        A.    Inga Karine Kristiansdatter,28 født 07.07.1882 i Toa u/Island Siljan TE.,22 døpt 03.09.1882 i Siljan kirke TE.

              

               Hun reiste til Amerika med sine foreldre i 1883.

 

 

      

III. Ole Kristian Andersen, født 08.07.1861 i Lassejordet  Solum TE.,[21] døpt 01.09.1861 i Solum kirke TE.,[22],21 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.,20 død 17.06.1938 i Austad Siljan TE., gravlagt 24.06.1938 i Siljan kirkegård TE.[23]

      

       Han flyttet fra Tangen i Siljan til Gjerpen i 1890. Han giftet seg der samme året.

      

       De ble bosatt som husmenn på Kåsa u/Skilbred i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no  

 

       Han giftet seg 2. gang i 1899.

 

       Gjerpen - viet 6/9-1899

       Ole Kristian Andersen Kaasa, enkem., Skovarb. Venstøp, f. Slemdal 1861, konf. S. 1876. F: Inderst Anders Andreassen.

       Berte Jonsd., enke, f. Luksefjeld 1855, konf. Solum 1871. F: Leil. John Andersen.

 

       Han døde på Austad i Siljan i 1938.

      

      

(1)   Gift 24.10.1890 i Gjerpen TE.,15 med Maren Karine Hansdatter, født 27.08.1860 på Skilbred Gjerpen TE.,15 (datter av Hans Andersen og Inger Kirstine Ingebretsdatter), død 14.03.1898 på Skilbred Gjerpen TE.

 

      

       (2) Gift 06.09.1899 i Gjerpen TE.,15 med Berte Jonsdatter, født 04.10.1855 i Kåsa Luksefjeld Gjerpen TE.,[24],13 (datter av Jon Andersen og Aaste Christensdatter), død 05.10.1950 i Siljan TE.15

      

       Berte:

       Hun nevnes også som Børt(h)e.

      

       Hun var enke etter Anders Abrahamsen f. 1850 på Grinlia i Lukesfjell i Gjerpen og død på Venstøp i 1897.

 

       Børte bodde hos Hans Andersen Grindlia på Fekjan i Luksefjell i 1910 som husholderske. Hun var da separert:
Navn - Alder/født - Fødested - Bostatus - Familiestilling - Sivilstand - Yrke
Hans Anderssen Grindlia 1888-02-28 Gjerpen b hf ug Jæger og tømmerhugger 
Abraham Andersen Grindlia 1885-12-19 Gjerpen b broder ug Skogarbeider 
Bernt Anderssen Grindlia 1883-05-06 Gjerpen b broder ug Skogarbeider 
Kristian Anderssen Grindlia 1895-11-06 Gjerpen b broder ug Skogarbeider 
Børte Johnsdatter Grindlia 1855-10-04 Gjerpen b hm s Husholderske 

    

       (Av barna hennes fra første ekteskapet ble sønnen Hans Andersen (Grinlia) f.1888 gift og bosatt på bosatt på Bonndalen u/Island i Siljan. Sønnen Anders Andersen (Grinlia) f.1877 ble gift og bosatt Sølverød i Siljan. Sønnen Jon Andersen (Grinlia) f.1880 ble gift med Anna Mathilde Larsdatter f.1879 fra Øverbø/Rønningen Bnr.9 i Siljan. Sønnen Kristian Andersen (Grinlia) f.1895 ble gift med Inga Mathilde Nilsdatter f. 1895 i Lardal. Hennes foreldre nevnes på Bjørndalen u/Island i Siljan. Datteren Anne Grinlia f.1883 var gift med Halvor Karlsen og de skal ha bodd på Toa i Siljan rundt 1950.)

  

       Fra gamlegjerpen.no: Børthe døde hos sin datter Anne Karlsen på Toagården i Siljan i 1950. (Siste setning etter opplysning fra etterkommere).

 

 

 

IV. Isak Andersen, født 03.10.1863 i Hogstad Siljan TE.,2 døpt 29.11.1863 i Siljan kirke TE.,2 død 27.05.1867 i Hogstadkåsa Siljan TE.,[25] gravlagt 04.06.1867 i Siljan kirkegård TE.23

 

 

 

V.   Nils Andersen, født 06.11.1866 i Hogstad Siljan TE.,[26] døpt 24.03.1867 i Siljan kirke TE.,24 død 27.04.1867 i Hogstadkåsa Siljan TE.23

 

 

 

VI. Nils Andersen,1 født 12.06.1868 i Hogstadkåsa Siljan TE.,[27] døpt 12.07.1868 i Siljan kirke TE.,25 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.[28]

      

       Han reiste som enkemann til Amerika i 1898.

 

      

       Gift 17.10.1891 i Siljan kirke TE.,[29] med Tine Marie Olsdatter, født 16.02.1871 i Finneplass u/Rogstad Sandsvær BU.,27 (datter av Ole Anstensen og Karen Olsdatter), døpt 10.09.1871 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,[30] død før 1898.

      

       Tine:

       Hun var uekte døpt med far Ole Anstensen 50 år fra Kokkerud, og mor Karen Olsdatter 42 år fra Finneplassen.

 

       Hun stod som pike bosatt på Serkeland da de giftet seg. Hun var, ifølge vielsen, datter av Ole Anstensen og født i Sandsvær.

      

       Hun døde før 1898, da reiste hennes mann til Amerika som enkemann.

      

 

 

VII. Isak Andersen, født 15.06.1872 i Hogstad Siljan TE.,[31] døpt 28.07.1872 i Siljan kirke TE, død 13.03.1873 i Hogstadkåsa Siljan TE.,[32] gravlagt 23.03.1873 i Siljan kirkegård TE.29

 

 

 

VIII. Tilla Andersdatter,1 født 23.07.1874 i Hogstadkåsa Siljan TE.,[33] døpt 16.08.1874 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 06.10.1889 i Siljan kirke TE.[34]

      

       Hun reiste med sine foreldre til Amerika i 1891.

      

 

 

IX. Anders Kristian Andersen, født 20.09.1877 i Hogstadkåsa Siljan TE.,[35] døpt 21.10.1877 i Siljan kirke TE, død 23.06.1889 i Hogstadkåsa Siljan TE.,[36] gravlagt 30.06.1889 i Siljan kirkegård TE.33

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 364.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[5]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 284.

[6]  Sauherad ministerialbok 1827-1850. side 40.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908.

[8]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 158.

[9]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[11]  Siljan bygdebok. side 599.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[13]  Gamle Gjerpen.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[15]  Gamle Gjerpen.

[16]  Siljan bygdebok. side 364 og 593.

[17]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 88.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 94.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 184.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 128.

[21]  Solum ministerialbok 1856-1864. side 93.

[22]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 243.

[23]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 186.

[24]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 21.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 80.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 141.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 192.

[30]  Sandsvær ministerialbok 1869-1877. side 22.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[32]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 238.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 22.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 154.

[35]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 28.

[36]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 252.