| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I BRUMYR u/ISLAND ETTER 1814

 


 

 

Anders Anundsen f. 1853 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Anne Andersdatter f. 1855 og 2. gang med Sofie Kristensdatter f. 1860.

 

 

 

Anders Anundsen,[1] født 06.09.1853 i Setret u/Island Siljan TE.,[2],[3] døpt 16.10.1853 i Siljan kirke TE.,2,3 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.,[4] død 04.10.1909 i Bergan i Lindåskroken i Sandsvær.[5]

Han var sønn av Anund Dyresen og Karen Olsdatter på Dammyra u/Island.

 

Anders var fra Dammyra u/Island.

 

Han giftet seg 1. gang i 1877. De flyttet litt og døpte barn bosatt på Hogstadkåsa, Dammyra u/Island, Toa u/Island og Brumyr u/Island. Hans første kone døde i barselseng på Brumyr i 1886.

 

Anders giftet seg 2. gang i 1887. De døpte et barn bosatt på Brumyr i 1887.

 

Anders flyttet til Gjerpen med kona sin 2. kone Sofie og barna Abraham og Anders Kristian i 1898. (Anders ble da skrevet som Dammyra så de kan ha bodd der da de flyttet?)

 

I 1900 bodde de på Henningsdalen i Gjerpen.

 

Anders ble forpakter på Vassenden u/Mo i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

I 1906 kjøpte de eiendommen Bergan under Ljøterud i Sandsvær.

 

 

(1) Gift 26.10.1877 i Siljan kirke TE., med Anne Andersdatter,[6] født 18.02.1855 i Sætre i Luksefjell Gjerpen TE.,[7] (datter av Anders Andreasen og Kirsti Halvorsdatter), døpt 24.06.1855 i Gjerpen TE.,7 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.,[8] død 24.02.1886 i Brumyr u/Island Siljan TE.,[9] gravlagt 04.03.1886 i Siljan kirkegård TE.9

 

Anne:

Hun kom fra Kaasa u/Hogstad nedre Siljan. Anne døde i barselseng på Brumyr u/Island i 1886.

 

 

(2) Gift 14.10.1887 i Skien TE.,[10] med Sofie Kristensdatter,1 født 07.09.1860 i Romsdalsrønningen Siljan TE.,[11] (datter av Kristen Olsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 11.11.1860 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[12] død etter 1910.

 

Sofie:

Hun kom fra Seteret u/Island. I 1910 bodde hun med barna som enke på Bergan i Øvre Sandsvær.

 

 

 

 

I.    Johan Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Anne Andersdatter) født 03.03.1878 i Hogstadkåsa Siljan TE.,[13] døpt 22.04.1878 i Siljan kirke TE.,13 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.[14]

      

       Han meldte flytting til Luksefjell 21.03.1902 for å gifte seg.

      

       De bodde på Grinlia i Gjerpen, før de kom til Haukeroa u/Mo i Gjerpen ca 1908.

      

       De kom senere til Jammerdal under Sogn i Lardal og så til Gjetrang der han døde.

      

 

       Gift 31.03.1902 i Gjerpen kirke TE.,3,[15] med Inga Amalie Samuelsdatter, født 27.09.1882 i Lie Lardal VE.,3 (datter av Samuel Eriksen og Trine Torstensdatter).

      

       Inga:

       Hun kom fra Skuihaugen under Skui i Lardal.

      

 

       Barn:

 

        A.    Anders Johansen, født 17.12.1902 i Grinlia Luksefjell Gjerpen TE.,[16] døpt 03.02.1903 i Gjerpen kirke TE.16

 

 

        B.    Trina Abigael Johansdatter, født 11.09.1905 i Grinlia Luksefjell Gjerpen TE.,[17] døpt 11.03.1906 i Gjerpen kirke TE.

 

 

 

II.   Oluf Andersen,[18] (sønn av Anders Anundsen og Anne Andersdatter) født 13.04.1879 i Dammyra Siljan TE.,[19] døpt 06.07.1879 i Siljan kirke TE., død 18.05.1957 i Jønnevald Gjerpen TE.3

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1893. Han var i 1900 bosatt på Åsen i Gjerpen. 

 

        Han giftet seg i Gjerpen i 1901.

      

       De ble selveiere på Habakken u/Tufte i Gjerpen.

 

      

       Gift 16.02.1901 i Gjerpen TE.,5 med Fritsine Pedersdatter, født 07.12.1883 i Brånan u/Eriksrød Gjerpen TE.,3 (datter av Peder Eriksen og Lovise Pedersdatter), død 09.01.1964.5

      

       Se gamlegjerpen.no

 

      

 

III. Inger Helene Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Anne Andersdatter) født 27.11.1880 i Toa u/Island Siljan TE.,[20] døpt 20.03.1881 i Siljan kirke TE.

      

       I 1900 er hun tjenestejente hos Anders Andersen på Søntvedt søndre. Hun giftet seg i Gjerpen i 1912.

 

      

       Gift 01.12.1912 i Gjerpen TE.,5 med Olaves Hansen Furuvald, født 19.03.1878 i Ådalen u/Omholt Sandsvær BU.,5 (sønn av Hans Jørgen Sørensen og Anne Oline Clausdatter), død 18.04.1950.5

      

       Olaves:

       Olaves kom fra Brenneseter u/Mo i Gjerpen.

      

       Han var skogsarbeider og forpakter på Furuvald i Gjerpen. Han ble bryggeriarbeider på Lundetangen i Skien.

      

       Se gamlegjerpen.no

 

 

 

IV. Gunelia Andersdatter, (datter av Anders Anundsen og Anne Andersdatter) født 14.09.1882 i Island Siljan TE.,[21],3 døpt 12.11.1882 i Siljan kirke TE., død 26.06.1939.

      

       De ble bosatt under Tufte i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

      

       Gift 30.09.1902 i Gjerpen TE.,[22] med Kristian Pedersen,[23] født 04.01.1877 i Gjerpen TE.,5 (sønn av Peder Eriksen og Lovise Pedersdatter), død 20.01.1938.5

      

       Kristian:

       Han kom fra Brånan u/Eriksrød.

 

      

       Barn gift i Siljan:

 

        A.    Sverre Kristoffer Pedersen,[24] født 06.01.1912 i Eriksrød Gjerpen TE.,23 døpt 04.08.1912 i Gjerpen TE.

              

               Han kjøpte plassen Haug u/Sølland Gnr.1 Bnr. 29 i 1943 av sin svoger Olaf Grønland for 4000 kr. (datert 27.01.1943)

              

               Matrikkelutkast 1950

               Sølland Gnr.1

               Bnr.29 - Haug - Sverre Åsen.

              

               De var bosatt på Heistad i Eidanger/Porsgrunn.

 

 

               Gift 27.02.1940 i Siljan prestekontor Siljan TE.,[25] med Signe Dortea Grønland,24 født 16.10.1912 i Hagen u/Sørbø Siljan TE.,[26] (datter av Georg Danielsen og Signe Olsdatter), døpt 22.12.1912 i Siljan kirke TE.

                

 

 

V.   Abraham Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Anne Andersdatter) født 11.08.1884 i Brumyr u/Island Siljan TE.,[27] døpt 19.10.1884 i Siljan kirke TE., død 1940 i Bergan u/Ljøterud og Lindås Sandsvær BU.3,[28]

      

       Abraham flyttet til Gjerpen i 1898. Han bodde som skogsarbeider på Bergan i Øvre Sandsvær i 1910. Han giftet seg i Sandsvær i 1919.

 

      

       Gift 1919 i Sandsvær BU.,[29] med Laura Anette Sagvolden, født 1894 i Sagvolden u/Lauar Sandsvær BU.,3,24 (datter av Lars Johan Larsen og Ellen Olette Johannesdatter).

      

 

 

VI. Anders Kristian Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 30.10.1887 i Brumyr u/Island Siljan TE.,[30] døpt 01.01.1888 i Siljan kirke TE.

      

       Han flyttet til Gjerpen i 1898 og giftet seg der i 1907. I 1910 bodda familien på Mo i Gjerpen.

      

       De ble bosatt i Gregorius Dagssonsgate 187 på Bøle.

 

      

       Gift 23.03.1907 i Gjerpen TE.,5 med Margit Tovsdatter, født 13.01.1890 i Gjerpen TE.,5 (datter av Tov Torkildsen og Anne Nilsdatter).

      

 

 

VII. Isak Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 18.05.1890 i Ås Gjerpen TE.,[31] døpt 06.07.1890 i Gjerpen kirke TE.,26 konfirmert 02.19.1904 i Siljan kirke TE.[32]

      

       I 1900 var han gjetergutt hos Torkild Kristensen på øvre Grorud.

      

       Han giftet seg i Sandsvær i 1912.

 

       Isak var i er periode ordfører i Tinn.

 

      

       Gift 05.08.1912 i Hedenstad kirke Sandsvær BU.,23,5 med Olga Sofie Hillestad, født 1888 på Krogsrud i Sandsvær BU (datter av Peder Kristian Hillestad og Anne Turine Olsdatter).

      

 

 

VIII. Ole Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 25.10.1892 i Vassend u/Mo Gjerpen TE.,[33] døpt 26.12.1892 i Gjerpen kirke TE.,28 konfirmert 06.10.1907 i Siljan kirke TE.[34]

 

 

 

IX. Jacob Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 28.04.1895 i Vassend u/Mo Gjerpen TE.5

      

       Han ble forpakter på Åmot u/Haugedal i Gjerpen.

      

 

 

X.   Karoline Andersen, (datter av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 22.09.1897 i Vassend u/Mo Gjerpen TE.,5 død 1920 på Slettemo u/Hillestad i Sandsvær.[35]

      

       De giftet seg i 1919 og ble bosatt på Slettemo u/Hillestad Gnr. 94 Bnr.19. Kariline døde alt året etter hun giftet seg.

 

      

       Gift 1919,30 med Olaf Martin Pedersen Hillestad, født 1894,30 (sønn av Peder Kristian Hillestad og Anne Turine Olsdatter), død 1958.30

      

       Olaf:

       Han giftet seg 2. gang i 1923 med Anlaug Skogen f. 1899.

      

 

 

XI. Karl Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 12.01.1900 i Vassend u/Mo Gjerpen TE.,5 død 1908 på Bergan i Sandsvær BU.

 

 

 

XII. Martin Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 30.05.1902 i Henningsdalen u/Mo Luksefjell TE.5

 

 

 

XIII. Sigvart Andersen, (sønn av Anders Anundsen og Sofie Kristensdatter) født 22.03.1904 i Henningsdalen u/Mo Luksefjell TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 599.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 51.

[3]  Gamle Gjerpen.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[5]  Gamle Gjerpen.

[6]  Siljan klokkerbok 1864-1908.

[7]  Gjerpen ministerialbok 1834-1857. side 158.

[8]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 91.

[9]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 249.

[10]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 188.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 63.

[12]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 127.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[14]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 159.

[15]  Gjerpen ministerialbok 1896-1904. side 227.

[16]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 28.

[17]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 62.

[18]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 240.

[19]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 32.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 37.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 42.

[22]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 316.

[23]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 129.

[24]  Siljan bygdebok. side 570.

[25]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 27.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 12.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 48.

[28]  Sandsværs historie bind 6. side 318.

[29]  Sandsværs historie bind 6. side 437.

[30]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 58.

[31]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 47.

[32]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 115.

[33]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 75.

[34]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 119.

[35]  Sandsværs historie bind 6. side 191.