| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I TVEITEN Bnr.2 u/GURHOLT ETTER 1814

 


 

 

Sigvart Tveiten f. 1883

 

 

 

Sigvart Tveiten,[1] født 17.12.1883 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[2] døpt 24.02.1884 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 02.10.1898 i Siljan kirke TE.,[3] død 25.02.1970 i Siljan TE.[4]

Han var sønn av Ole Nikolai Svendsen og Else Marie Børresdatter på Tveiten u/Gurholt.

 

Hans far døde som selveier på Gurholt/Tveiten Bnr.2 i 1917. Hans mor overtok da eiendommene deres.

 

Olav Nilsen Høiseth solgte i 1918 Høiseth/Sagmyren Bnr.32 til Sigvart Nikolaisen Tveiten:

Skjøte fra Olaf Nilsen Høiset til Sigvart Nikolaisen Tveiten for kr. 290. Tinglyst 15.05.1918

      

Hans mor solgte i 1928 Gurholt/Tveiten Bnr.2, Gurholt/Ødegården Bnr.3 og Gurholt Bnr.15 til sønnen Sigvart:

Skjøte på Gurholt/Tveiten Bnr.2 og Gurholt/Ødegården Bnr.3 fra Elise Tveten til sønnen Sigvart Tveten for kr. 15 500, hvorav for løsøre kr. 5000. Datert 21.01.1928, tinglyst 18.06.1928

      

Sigvart solgte i 1947 Høiseth/Sagmyren Bnr.32 til Simon Torjusrød:

Skjøte på Bnr.32 fra Sigvard Tveiten til Simon Torjusrød f. 11.04.1915 for kr 500. Datert 03.05.1947.

 

Han solgte i 1966 sine eiendommer til sin bror Nils:

Skjøte på Gurholt/Ødegården Bnr.3, Gurholt/Tveiten Bnr.2 og Gurholt Bnr.15 fra Sigvart Tveiten til Nils N Tveiten f. 20.06.1902 for kr. 10 000. I tillegg til kjøpesummen, fritt hus og pleie kr. 18 000. Datert 09.02.1966.

 

Sigvart døde i 1970.

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 254.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 45.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 105.

[4]  Siljan kirkegård.