| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1701 |      


 

 

 

  

Erich Erichsen f. ca 1642 og Lisbeth Jacobsdatter Rundkøbing f. ca 1659

 

 

 

Erich Erichsen, født ca 1642,[1] død 1689 i Porsgrunn.1

 

Han nevnes i skattemanntallet i Porsgrunn i 1683.

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1701 som "7. - Erich Erichsen, controlleur".

 

TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563-1886

Eriksen, Erik, født ca. 1642. Kontrollør i Porsgrunn 23. des. 1680, senere (fra 1683?) i Langesund. Efterfølger utnevnt 12. juni 1686. Død 1689 i Porsgrunn.

 

(Fra Solumslekt)
Skifte 3. april 1689: «Dend 3 Aprilis vahre tilneufnt Kiel och Niels Biørntvedt laugrettismænd, tillige ofuerværendis kongl. Maj. fougidt sr. Herculis Weyer,
imedens boedt blef registered til dehling effter afgangne Erich Erichsen Controleur ved Langesunds Toldsted, imellem hands epterladte hustru, erdyderige
matrone Elisabeth Jacobsdaatter og begge deris sammen auflede barn Sara Erichsdatter, vahr paa enchens weigne som laugverge Jørgen Jacobsen hendis
broder, ellers vahr ingen af dend afdøde mands slecht tilstede, fordj vahr vit fraværende saa ej kunde nu møde.» 


Skifte 4. juni 1689 i et hus under Bjørntvet søndre, Solum: «Dend 4 Junnij blef holden Rigtig Schifte» etter forrige Controleur ved Langesunds Toldsted
avgangne Erich Erichsen, mellom hans etterlatte kjæreste Lisbeth Jacobsdatter og deres sammen avlede datter Sara Erichsdatter. Som lagverge møter hennes
bror Jørgen Jacobsen ved Porsgrunden, på barnets vegne nærmest etter loven farbroren kongelig Majestets toller ved Laurviigens Toldsted høyaktbare Sr.
Torbiøn Erichsen.

 

 

Han giftet seg med Lisbeth Jacobsdatter Rundkøbing, født ca 1659, død 1724 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 02.05.1724 i Solum i Telemark.[2]

 

Lisbeth:

Hun ble senere gift med Richard Wheeler og Nils Casberg.

 

(Fra Sulumslekt)
I 1700 er Lisbeth Jacobsdatter oppført som enke med borgerskap. Hun driver tydeligvis et slags vertshus, for det står at hun har øltapping som
næring. Av tjenerskap har hun 1 (kjønn ikke oppgitt), og betaler såvidt mye som 4 riksdaler i skatt.

Brannmatr.nr. 68 inngått i Porselænsfabrikens tomt av Christian Abrahamsen:

 

Den opprinnelige gamle bebyggelse lå ved utløpet av Klyvebekken på dennes østside. Den tilhørte i siste halvdel av 1600-årene en Erik Eriksen f. 1642 d. 1689 som var tollkontrollør i Porsgrunn fra 1683 til sin død. Han var gift med Lisbeth Jacobsdtr. Rundkjøping f. 1659 d. 1724 og hadde med henne datteren Sara Eriksdtr. f. 1677 d. 1756.

 

Efter Erik Eriksens død giftet enken sig med den engelske «factor» Richard Willer, en av de engelske tømmeroppkjøpere hvorav flere var bosat i Porsgrunn. Willer hadde tidligere været g.m. Helene Parret og hadde slått sig ned i Porsgrunn i 1684. Hustruen døde i 1689. Skiftet efter henne viste bare ubetydelige midler.

 

Efter Willers død, antagelig i 1699 - giftet enken sig for tredie gang med Nils Casberg. Han er oppført i skattemanntallet fremover til 1720 som tilhørende borgerskapet. I manntallet for 1725 heter det at han forlengst hadde oppsagt sit borgerskap og at hans formuesforhold var i «slett tilstand».

 

I 1715 overdrog Nils Casberg eiendommen til stedatteren Sara Eriksdatter og hennes mann Johannes Nilsen med forbehold om livsvarig «fritt husvær for mig og hustru i den lille våning, søeboden kaldet» hvori det var innredet «en stue samt et lidet kjøkken, derover 2 de kammerser».

 

Johannes Nilsen f. 1672 d. 1724 hadde handelsborgerskap som vistnok ble overtatt av hans enke.

 

Den gamle bebyggelse er ganske utførlig beskrevet i skiftene efter Willer i 1700 og efter Johs. Nilsen i 1724. Det fremgår av dette siste skifte at huset var beliggende på søndre side av Kiils iboende gård (d.e. brmnr. 67) og ved samme 9 de hauger «østen og søndenfor den store elf».

 

Gravlagt som "Porsgr.: Lisbeth Jacobsdatter Rudkøbing 65 aar 2 maaneder 12 dage".

 

 

Barn:

 

 

I.    Sara Erichsdatter Grønvold, født ca 1684, død 1741 i Skien, gravlagt 27.02.1741 i Skien.[3]

      

      

       (1) Gift 27.11.1707 i Solum i Telemark,[4] med Johannes Nilsen Halling, født ca 1672, død 1724 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 31.05.1724 i Solum i Telemark.2

 

      

       (2) Gift 12.12.1726 i Solum i Telemark, med Jon Larsen Follum, født omkring 1690.[5]

 

       Se Østre Porsgrunn 1712

      

 

 

 

 [1]  TOLLERE GJENNOM 300 ÅR 1563 - 1886.

[2]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 151.

[3]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 2 (1716-1757), skannet av digitalarkivet, side 230.

[4]  Solumslekt

[5]  Stipulert