| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN 1712 |      


 

 

 

 

Johannes Nilsen Halling f. ca 1672 og Sara Erichsdatter Grønvold f. ca 1684 sin familie.

 

 

 

Johannes Nilsen Halling, født ca 1672, død 1724 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 31.05.1724 i Solum i Telemark.[1] .

 

Han nevnes i Porsgrunn i 1712 som: "11. Johannes Nielsen-11-1-18, Johannis Nielsøn beboer eget Huus og nærer sig af en Ringe Huusnæring. (hustrue, 1 pige)"

 

Leif Biberg Kristensen skriver på Solumslekt:

Manntall 1712 på Vestsida, Porsgrunn:

«Johannis Nielsøn beboer eget Huus og nærer sig af en Ringe Huusnæring. (hustrue, 1 pige)» 3

 

 I 1715 overdrog Niels Casberg eiendommen (brmnr. 68, et hus som befant seg ved utløpet av Klyvebekken ved dennes østre side, altså Bjørntvetsiden) til stedatteren Sara Erichsdatter og hennes mann Johannes Nielsen med forbehold om livsvarig «fritt husvær for mig og hustru i den lille våning, søeboden kaldet» hvori det var innredet «en stue samt et lidet kjøkken, derover de 2de kammerser». Johannes Nielsen hadde handelsborgerskap som visstnok ble overtatt av hans enke. Den gamle bebyggelse skal være ganske utførlig beskrevet i skiftene etter Willer i 1720 og etter Johs. Nielsen i 1724. Det fremgår av dette siste skifte at huset var beliggende på søndre side av Kiills iboende gård (brmnr. 67) og ved samme de 2de hauger «østen og søndenfor den store elf».

 

Gravlagt som "Porsgr: Johannes Nielssøn Halling 52 aar ringere 1 maaned".

 

Skifte 19. juli 1724 på Vestsida, Porsgrunn: Johannes Nielsen «udj Porsgrund» død, enke Mad. Zara Erich Grønwolds, barn: Niels, Lisbet. Enkens verge: Svend Nielsen.

 

 

Gift 27.11.1707 i Solum i Telemark,[2] med Sara Erichsdatter Grønvold, født ca 1684 (datter av Erich Erichsen og Lisbeth Jacobsdatter Rundkøbing), død 1741 i Skien, gravlagt 27.02.1741 i Skien.[3]

 

Sara:

Hennes mor giftet seg senere med Nils Casberg som nevnes i Porsgrunn i 1712.

 

Sara giftet seg på nytt i 1726 med Jon Larssøn Follum.

 

Solum viet 12.12.1726 ved Porsgr:

Jon Larssøn Follum og Sara Erichsdatter Grønvold.

Forlovere Hendrich Halleen og Isach Leth.

 

Hun døde i Skien hos sin datter Lisbeth i 1741.

 

Gravlagt som "True Pedersens vermoder Sara Grønvold 67 aar".

 

 

 

 

I.    Maren Lisbeth Johannesdatter, født 1714 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 25.02.1714 i Solum i Telemark,[4] død 1714 i vestre Porsgrunn i Solum, gravlagt 17.06.1714 i Solum i Telemark.[5] .

      

       Maren Lisbet Johannisdatter.

       Faddere: Jens Rasmusen, Albreth Blehr, Nicolai Hammer, Lisbet Niels Caspers, Magdalena Pedersdatter, Kisten Nielsdatter.

      

       Gravlagt som "Porsgr.: Maren Lisbet Johannisdatter 4 maaneder 18 dage".

      

 

 

II.   Lisbeth Johannesdatter, født 1717 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 28.11.1717 i Solum i Telemark.[6] .

      

       Johannes Nielsøns barn kaldet Lisbeth.

       Faddere: Mr: Wischer, Jens Clausøn, Jan Spillmand, Helene Lyche, Jørgine Erboe.

      

       Gjerpen Trol. 4/11-1750. Cop. 21/1-1751.

       True Pedersen og Lisbeth Johansdatter.

      

       De fikk en sønn Johan Truesen i Skien i oktober 1755 som døde i januar 1766.

      

 

       Gift 21.01.1751 i Gjerpen,[7] med True Pedersen, født omkring 1720.[8]

      

 

 

III. Nils Johannesen, født 1720 i vestre Porsgrunn i Solum, døpt 28.07.1720 i Solum i Telemark.[9] .

      

       Niels, far Johannes Nielsøn.

       Faddere: Niels Kassberg, Jens Kiill, Søfren Sparr, Mad: Wischers, Mad:selle Rhode

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 151.

[2]  Solumslekt

[3]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 2 (1716-1757), skannet av digitalarkivet, side 230.

[4]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 2.

[5]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 146.

[6]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 11.

[7]  gamlegjerpen.no.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 17.