| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Hans Isachsen f. ca 1778 og Margrethe Johanesdatter f. ca 1782 sin familie

 

 

 

Hans Isachsen, født ca 1778,[1] konfirmert 27.04.1794 i Østre Porsgrunn kirke,[2] død 05.08.1818 i Østre Porsgrunn, gravlagt 12.04.1818 i Østre Porsgrunn.[3]

 

Konfirmert som "9. Hans Isaachsen 16 aar".

 

Anders Isachsen Bekkevold var brukt som fadder. Trolig en bror. Han var gift i Østre Porsgrunn. Har ikke funnet noe kobling til Bekkevald i Gjerpen?

 

Trolig han som ble konfirmert i 1794 som gifter seg i 1807?

 

Porsgrunn Cop. 31/3-1807.

Uk. Hans Isaachsen og p. Margrethe Johansd.

Forl: Anders Isaachsen, Engelbrecht Jacobsen.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.86

Avskrift 1

Oldermand Ingebreth Isachsen (Huseier, ikke bosatt der)

Logerende Hans Isachsen 31 aar

Hans sønn Isach Hansen 3 aar

Hans sønn John Hansen ¼ aar

Konen Margrethe 31 aar

Datteren Maren 7 aar

 

Avskrift 2

Husejer Dagarbeider Hans Isachsen 32 aar

Kone Margrethe Jonsdatter 33 aar

Datter Maren Hansdatter 7 aar

Logerende

Dagarbeider Erich Jacobsen 20 aar

Kone Helene Larsdatter 25 aar

 

Gravlagt som "Hans Isachsen Bækkevald, forhen Biælkehugger i østre Porsgrund af Arbeidsclassen, 34 aar".

 

Kan dette være han?

Anno 29.05.1800 - aflyst! Hans Bielletangen under Biørntvedt Grd. til Hans Isaksen Meltved for 24. rd. 2 s 8 p Børnemidler, Johan Henrich Andersen tilhørende, hvilke er transportert til Torhius Jensen og andfriet eft. 2. Qvest (datert 27.02.1800).

 

 

Gift 31.03.1807 i Porsgrunn,[4] med Margrethe Johanesdatter, født ca 1782.[5]

 

Margrethe:

Hun og sønnen Isach nevnes her i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Rode 26

Hus 58

Christian Skanke - 30 aar - Maler Mæster

Hendrich Wajdenauer - 50 aar - Konen

Bertea Maria Wajdenauer* - 13 aar - Datteren

Magrethe Jonsdatter - 42 aar - Enke, Logerende, Almisselem

Isach Hansen - 9 aar - Sønnen, Almisselem.

 

 

 

I.    Maren Hansdatter, født 1807 i Østre Porsgrunn, døpt 13.12.1807 i Østre Porsgrunn kirke,[6] konfirmert 05.10.1823 i Østre Porsgrunn.[7]

      

       Hans Isaachsen og Margrethe Johnsdatters barn Maren.

       Faddere: Niels Thorsens enke Maren Jacobsdatter, pigen Gunild Pedersdatter, Gunder Isaachsen, Engelbrecht Isaachsen, Isaach Nielsen, Engelbrecht Mathiasen.

      

       Konfirmert som "Maren Hansdatter østre Porsgrund, foreldre Hans Isachsen og hustru Margrethe Johnsdatter østre Porsgrund, døbt 13.12.1807 østre Porsgrund".

      

 

 

II.   Isach Hansen, født 07.06.1811 i Østre Porsgrunn, døpt 16.06.1811 i Østre Porsgrunn kirke,[8] død 1814 i Østre Porsgrunn, gravlagt 18.09.1814 på Østre Porsgrunn kirkegård.[9]

      

       Hans Isachsen og Margrethe Johnsdatters barn Isach født 7de d.m.

       Faddere: Anders Isachsens kone Kirsten Halvorsdatter, pigen Gunild Pedersdatter, John Pedersen, Engelbreth Isachsen, Peder Kittilsen, Jon Engelsen.

      

       Gravlagt som "Hans Isachsens søn Isach 3 aar".

      

 

 

III. Jon Hansen, født 16.04.1814 i Østre Porsgrunn, døpt 08.05.1814 i Østre Porsgrunn,[10] død 02.01.1815 i Østre Porsgrunn, gravlagt 07.01.1815 i Østre Porsgrunn.3

      

       Bekræftet Hans Isachsen og Margrethe Johnsdatters hjemmedøbte barn John født 16 Apr.

       Faddere: Anders Isachsens kone Kirsten Halvorsdatter, Helene Larsdatter, John Pedersen, Engebreth Isachsen, Ole Meen.

      

       Gravlagt som "John Hansen Bækkevald, søn af Hans Bækkevald i østre Porsgrund, ¾ aar".

      

 

 

IV. Isach Hansen, født 07.01.1816 i Østre Porsgrunn, døpt 28.01.1816 i Østre Porsgrunn,[11] konfirmert 02.10.1831 i Porsgrunn.[12]

      

       Født 07.01.1816 – hjemmedøpt 08.01.1816 – bekreftet i kirken 28.01.1816: Isach Hansen – Hugger Hans Isachsen og Hustrue Margrethe Johanesdatter af arbeidstanden i østre Porsgrund, faddere: Oldermand Engelbreth Isachsens Kone Live Jacobsdatter, Pigen Anne Gundersdatter hiin fra Østre Porsgrund, denne fra Gierpen Sogn, Hugger Anders Isachsen, Hugger Thor Levordsen fra østre Porsgrund, Bonde John Pedersen fra Gierpen Sogn.

      

       Konfirmert som "6. Isach Hansen, døbt 26.01.1816, fødested østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Hans Isachsen og hustru Margrethe Johnsdatter".

 

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 192-193.

[3]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[4]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[5]  1815 tellingen.

[6]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 282-283.

[7]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av konfirmerte1814-1828, på Eidangerslekt.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 294-295.

[9]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 324-325.

[10]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 234-235.

[11]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[12]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 128.