| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Anders Isachsen født ca 1776 og Kirstine Halvorsdatter født ca 1775

 

 

 

Anders Isachsen, født ca 1776.[1]

 

Han giftet seg i 1803.

 

Porsgrunn Cop. 19/6-1803.

Uk. Anders Isaachsen og p. Kirsten Halvorsd.

Forl: Ole Larsen Sannij, Lars Larsen Bakken.

 

Han nevnes i 1815 tellingen som Bekkevald. Han ble også brukt som fadder av Hans Isachsen i Østre Porsgrunn som også kalles for Bekkevald. De er nok søsken.

 

Østre Porsgrunn 1815

Hus.54

Avskrift 1

Hugger Anders Bekkevald 39 aar

Fostersøn Johannes Knutsen 9 aar

Konen Kirsten Halvorsdatter 30 aar

 

Avskrift 2

Her står det: Rode No 26 i Østre Porsgrunn 30.april 1815

Husejer Anders Isachen Landværn ..? 36 aar

Konen Kirsten Halvorsdatter 35 aar

Fostersøn Johannes Knutsen 11 aar

 

Han og hans kone bodde her i 1825.

 

Østre Porsgrunn 1825

Hus 48

Anders Hejer - 32 aar - Arbeider

Maria Andersdatter - 27 aar - Konen

Guldbrand Hejer - 2 aar - Søn

Anders Isachsen - 48 aar - Logerende Arbeider

Kirsten Halvorsdatter - 45 aar

 

 

Gift 19.06.1803 i Østre Porsgrunn kirke,[2] med Kirstine Halvorsdatter, født ca 1775.[3],1

 

Kirstine:

Det kan ha vært hun som var i tjeneste hos Christopher Budde i Brevik i 1801 "Kirstine Halvorsdtr,Tjenestepige, 29 aar, Ugivt"?

 

 

 

 

 [1]  1815 tellingen.

[2]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[3]  1801 tellingen.