| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

 

Christian Kruuse f. 1771 og Anne Susanne Erboe f. 1771 sin familie

 

 

 

 

Christian Kruuse, f. 1771 i Gjerpen, døpt 12.08.1771 i Gjerpen,[1] død 03.06.1827 i Osebakken i Gjerpen,[2] gravlagt 09.07.1827 i Gjerpen.[3]

Han var sønn av Michael Kruuse og Helvig Andersdatter.

 

Michel Kruuses db. Christian

Faddere: Francisca Aall, Constance Berggreen, Ditlef Rasch, Nicolaj Aall.

 

Borgerskap i Skien:

Christian Kruuse av Porsgrunn. Hadde skippersertifikat av 14/1 1789.

B. som skipper 612 1798.

 

Finner familien på Borge Østre i Gjerpen i 1801. Christen står som 30 år og skipper og konen Susanne står også som 30 år. De har datteren Micheline Hedvig på 2 år.

 

Torkil Lier skriver:

Christian Kruuse ble konf. 1786, var til sjøs og fikk allerede 14. Jan. 1789 - 17 ½ år gl.! - skippersertifikat; borgerskap til Skien 1796 og samme år fører av Nic. Benjamin Aalls skip "4 Brødre" (114 kl.) til England med trelast.

 

Christian Kruuse og Susanne Erboe var som nygifte bosatt i Storgaten 197 (matr.nr.272, utgått fra Borge nr.8), som han i 1796 hadde kjøpt etter dødsfallet til Hans Hansen Bradsbergs enke.

 

Syv-årskrigen resulterte i norsk statsbankerott, det ene aktverdige handelshus falt etter det annet og etter 1815 stagnerte Porsgrunn som trelastby. Rederne hadde lite hell med å få fraktet skipene; hyrene sank, og mange ble arbeidsledige. Disse dårlige år fikk også betydelige konsekvenser for Christian Kruuse, som 15.aug.1818 erklærer å være skyldig 100 spdlr. til Magnus Bjergdahl i Brevik.

Den 13.des.1822 solgte han sin 1/6 part i briggskipet ”Anne Margrethe” for 300 spdlr. til Jacob Grubbe Ottesen, og 5.mars året etter pantsetter han sitt innbo av løsøreffekter (vurdert til 523 spdlr.) til Just Wright i Langesund for lån på 500 spdlr.

Så er det stille et par år; "de gode år 1822-25 hjalp mange til å holde det gående enda en tid, men tilbakeslaget i slutten av 1820-årene rev dem med seg, og denne gang var det særlig Osebakkens innvånere det gikk utover".

 

År 1826, den 16.mai og 12. August, ble auksjoner avholdt over Kruuses løsøre i gjestgiver Condrups hus på Osebakken. Den 28.apr. 1827 gikk mer løsøre under auksjonshammeren, og samme dag ble det opprettet en auksjonsrett som hadde til hensikt å få solgt Kruuses eiendommer.

Disse besto i:

- 1/4 av Bjerketvedt i Eidanger, oppropt for 1000 spdlr. uten at noe bud ble erholdt.

 - En engehage under gården Borge (av skyld 2 skinn), tilslått Jacob Grubbe Ottesen for 500 spdlr.

 - Neste tomt, beliggende imellom Kruuses og Ole Norbyes sjøboder, hvilket ble tilslått Christen Thobias Vauvert

 for 60 ½ spdlr.

 

Da salget av Bjerketvedt ikke hadde lykkes, forsøkte man igjen den 12.mai 1827, denne gang oppropt for 800 spdlr. Gårdbruker Anders Solie i Gjerpen fikk omsider tilslaget på sin sønn Simons vegne for 875 spdlr., og Christian Kruuse forlangte salget av sin bygård, som sto for tur, innstilt inntil videre.

 

Gravlagt som "Christian Kruse, Skipper, Osebakken, 3/6-1827, 56 aar".

 

 

Gift 19.12.1797 i Langesund i Bamble,1 med Anne Susanne Erboe, f. 1771 i Langesund i Bamble,1 (datter av Henrich Jørgensen Erboe og Anne Sommer Smestad), døpt 10.11.1771 i Langesund i Bamble,1 død 13.03.1840 i Brevik,1 gravlagt 23.03.1840 i Brevik.[4]

 

Anne:

Faddere: Jørgen Erboes Enke, Madame Cudrio, Seigr. Peder Green, skipper Thomas Nielsen fra Arendahl, Bertel Ravn, alle i Langesund.

 

Torkil Lier skriver om hennes far:

Henrick ble konfirmert 1759 i Langesund og var deretter til sjøs udenlands nogle aar.

Den 27. Jan. 1768 fikk han skipperborgerskap til Skien med rett til å drive liten husnæring i Langesund.

 

Gravlagt som "Susanne Knudsen født Erboe, Skibsfører Christian Knudsens enke, 69 aar".

 

 

 

I.    Micheline Hedvig Kruuse, f. 01.10.1799 på Osebakken i Gjerpen,[5],1 døpt 09.10.1799 i Gjerpen,1 d. 31.03.1888 i Tønsberg.1

      

       Faddere: Mad. Hedevig Kruuse , Mad. Anne Maria Müller , Jomfru Kiil , kjøpm. Henrich Erboe fra Langesund, skipskapt. Louis Vauvert, kjøpm. Sivert Backa.

 

      

       Hun giftet seg med Peder Bruu, f. 02.12.1790 i Tønsberg (sønn av Johannes Bruu og Johanne Catharia Thorsdatter), d. 04.06.1846.

      

       Peder:

       Torkil Lier skriver:

       Han var sønn av losoldermann og havnefogd i Tønsberg Johannes Bruu og hustru Johanne Catharina Thorsdatter Burstad (?).

      

       Peder Bruus første hustru var Maren Cecilia Holm, som imidlertid allerede døde i 1824 etter to mnd. ekteskap, og hvoretter havnefogd Bruu i sine familieopptegnelser skriver: ”Det var et stort tab for os alle , og min søn Peder Bruu værende paa sørejser.."

       Om sin nye svigerdatter skriver Johannes Bruu flg.: "Anno 1827 den 10de Januari var jeg med en del af vores familie i Sørbyen og imodtog min søn Peder Bruu som havde været i Porsgrund og haft Brøllup med en Jomfru Michaeline Hedevig Kruuse, hvis fader Christian Kruuse havde været skibscapitain. Brøllupet stod hos hendes Forældre Capt. C.kruuse og hustroe Anne Susanne Kruuse fød Erboe. Hund var 27 aar gamel og P. Bruu 36 aar".

       Ved sin død var Peder Bruu på en gård Bjørnberg i Tønsbergdistriktet og underviste i navigasjon, da han plutselig avled ved døden etter ca. 10. Min. sykdom. Fra den dag ble det altså Michaelines oppgave å ta ansvaret for de 4 umyndige barn. Det skal for øvrig bemerkes at Peder Bruu i familieopptegnelsene stadig refererer til sin hustru som " min Mikkoline", en mindre høytidelig form av navnet.

    I 1865 er Michaeline bosatt hos sin sønn Johannes i Christiania, og ved morens død 1888 averteres dødsfallet av ham, hvori hun kalles "Mikkoline Hedvig Bruu f. Kruse ".

      

 

 

II.   Anna Catrine Erbo Kruuse, f. 15.02.1802 i Østre Porsgrunn,1 d. 01.02.1868 på Moldhaugen i Solum.1

      

       Torkil Lier skriver:

       Konfirmert 1817 i Østre Porsgrunn med flg. bemerkelse: "Jomfru Anne Erboe Kruuse, der er høist sædelig og har giort siælden fremgang i sin religionskundskab". Senere hadde hun post som husjomfru hos Müllers på Vestsiden, i hvilken anledning hun gjorde sin kommende ektefelles bekjentskap. Anders Rougthvedt hadde våren 1827 fått i oppdrag av Jacob Kruuse Müller i København å bestyre dødsboet etter ekteparet Müller.

      

       Hun bor i 1865 sammen med sin sønn Ole og hans familie på Moldhaugen. Hun står der som enke, 64 år født i Gjerpen.

 

       Hun var husholderske hos Jørgen Aal i 1825.

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 168

       Jørgen Aall - 54   aar

       Amborg Lina Aall - 30 aar - Ælste Datter

       Chonstance Aall - 17 aar - Datter*

       Elise Aall - 15 aar - Datter*

       Anne Erboe - 24 aar - Huusholderske

       Christiane Hansdatter - 22 aar - Stuepige

       Anne Larsdatter - 24 aar - Kokkepige

       Inger Christofersdatter - 48 aar - Enke* Fæpige

       Marthe Fæen - 70 aar

       Even Johannesen - 76 aar

       Christen Hansen - 21 aar - Tjenestedreng

       Ingebreth Stohen - 13 aar

       Carl Nilsen - 54 aar - Skibs Tømmermand

       Kistie Thorgiusdatter - 73 aar - Konen

       Thorgius Carlsen - 28 aar - Logerende Snekker Svend

       Børte Charine Andersdatter - 27 aar - Konen

       Hans Torgiusen - 1 aar - Sønnen

       Marthe Magrethe Aslaksdatter - 20 aar - Tjenestepige

       Anne Sofie - 48 aar - Almisselem

       Christiana Halvorsdatter - 16 aar - Datteren, Almisselem*

       Anne Maria Halvorsdatter - 10 aar - Datteren, Almisselem*

       Magrethe Halvorsdatter - 9 aar - Datteren, Almisselem*

 

       Hun giftet seg i 1828.

 

       Viet 24/6-1828

       Uk. og Skibscapitain Anders Rugtvedt, 34 aar af vestre Porsgrund.

       Jomfrue Anne Erboe Kruse, 22 aar af vestre Porsgr.

       Forl: Kiøbmand Jacob Müller og do. Aasold Rugtvedt.

 

      

       Gift 24.06.1828 i Porsgrunn,[6] med Anders Olsen Rugtvedt, f. 01.11.1793 i Vestre Porsgrunn,1 (sønn av Ole Andersen Rugtvedt og Karen Olsdatter), d. 14.11.1846.1

      

       Anders:

       Torkil Lier skriver:

       Han bor med sine foreldre på en del av Klyve Østre i 1801, 9 år gammel. Anders overtok i 1826 sin fars del av Østre Klyve. Han skal ha vært 34 år når han giftet seg i Porsgrunn i 1828.

      

       Som sin far dro Anders Rougthvedt til sjøs, avla 6.mars 1818 navigasjonseksamen i Kristiansand med karakter "bekvem" og fikk 27.jan.1826 skippersertifikat. Borgerskap av 8.feb.1826

       Anders Rougthvedt kjøpte som nevnt 1826 farens anpart av Østre Klyve med Porsgrunns grunner. Denne eiendom solgte han i 1834 for 650 spdlr. til skipskaptein Halvor Niels Pedersen, for selv samme år å kjøpe 10 skinn i Moldhaugen ved Vestsidens bygrense av grosserer Carl Deichmann Møller. Den økonomiske krisen hadde svekket Møller så sterkt at han i 1832 hadde avertert nesten alle sine eiendommer til salgs. Moldhaugen med to hus og låve (11 og 5/6 upantsatt mål jord) ble solgt til Anders Rougthvedt for 1000 spdlr. Uthavnen Moldhaugåsen med Skormoen (2 skinn) solgte Møller s. år til kjøpmann Peter Bøyesen.

       Ved farens død arvet Rougthvedt ¾ skinn i morens slektsgård Ånnerød. Dette solgte han sammen med sin egen part Trettekås (1/4 skinn) ved skjøter av 9/11-1835 og 9/7-1836 til prokurator F.C. Borchsenius for 250 rdlr. Samtidig solgte han (21/8-1835) et hus på Moldhaugen til Jacob Andersen for 100 spdlr. Omkr.1838-39 må Rougthvedt ha havnet i økonomiske vansker, hvilket resulterte i at han ved skjøte 12.aug.

       1839 avhendet Moldhaugen i to deler; 7 skinn til Niels Halvorsen for 800 spdlr. og 3 skinn til Hans Olsen Øen for 300 spdlr. Samme dato ble det opprettet kontrakt mellom Rougthvedt og Halvorsen på en arvefestet tomt til førstnevnte for 300 spdlr., og sluttelig solgte Anders Rougthvedt 13.nov.1840 Moldhaugens grunnavgifter til Halvorsen for kjøpesummen 100 spdlr.

       Anders Rougthvedt døde som nevnt i 1846, men hvor vites ikke. Som enke med 3 unge sønner strevde Anne Erboe Kruuse med å få endene til å møtes. I folketellingen 1865 finner vi henne i huset hos sin yngste sønn. Hun døde på Moldhaugen etter to slagtilfelle i 1868. Christian Rugthvedt har i sin bibel anført:

       "Den 1ste Februar 1868: om aftenen kl. omtr.10 døde min kjære Moder Anne Erboe født Kruuse den 5te Februar 1802 i Østre Porsgrund. hendes Fader var skibsfører C. Kruuse og hendes Moder var Anne Susanne Erboe. i sin ægtestand med min Fader Anders Rougthvedt avlede di 5 børn hvoraf 2 Modtog hende i Himmelen, Ligesom hendes Mand ogsaa var død før hende og Modtog hende i Himmelen 1846 den 14de November".

 

 

      

III. Christian Kruuse, f. 14.08.1807 på Osebakken i Gjerpen,1 døpt 18.09.1807 i Gjerpen.1

      

       Faddere: Hans Müllers hustru, Edel Margrethe Manal, skipskaptein Christen Berg, skipskaptein Johan C. Baar, Johan Storm, S.Wamberg.

      

       Torkil Lier skriver:

       Han ble konf. i Porsgrunn 1823 med flg. vitnesbyrd: et i enhver henseende agtværdig ungt menneske. Etter å ha gått gradene til sjøs var han i 1832 blitt styrmann. Den 16.apr. 1835 fikk han skippersertifikat og 21.april borgerskap til Skien.

       Ved skjøte 1.nov.1832 kjøpte Kruuse snekker Georg Stribolts gård med tilliggelser på Osebakken (matr.nr.249, Storgaten 230) for 400 spdlr.

       I 1843 var Christian Kruuse kaptein på den lille brigg Thora, seilende med emigranter til Amerika. Skipet var på 64 kl. og tilhørte kjøpmann M.T.Mathiesens Enke.

       Mens Kruuse var fraværende i de Amerikanske forenede fristater ble det gjort inførsel i Marthe Kruuses hus, og på forlangende av prokurator Peter Pavels Hielm ble det 1.sep.1843 holdt auksjon over diverse løsøre samt en sluk Lofoten; båten ble kjøpt av Hielm på tilslaget 20 spdlr., det halve av den oppropte minstepris.

       Det var imdlertid ikke bare løsøret som kom til å gå under auksjonshammeren. Allerede 16.des. samme år var det på Porsgrunns Rådhus berammet offentlig auksjon over ekteparets eiendom. Den oppropte pris 270 rdlr. fikk imidlertid ingen respons hos de fremmøtte, og forretningen ble derfor sluttet og inntil videre innstilt. Prokurator Hielm var også pådriver ved denne anledning.

       Innen marsmåned 1844 var Kruuse tilbake i Porsgrunn, hvoretter eiendommen på auksjon den 20.mars ble tilslått høystbydende Abraham Jensen for spottprisen 200 spdlr. Kjøperen erklærte imidlertid straks at hans bud var gjort på vegne av Kruuses fetter, Jacob Kruuse Müller. Christian Kruuse var selv til stede og bad om at der måtte foretas ny auksjon, ettersom han antok eiendommens verdi at komme i større verd. Dette ble avvist av auksjonsretten, som fastholdt tilslaget for Müller. Prokurator Hielm var boets hovedkreditor, og da denne

       gjeldspost var kvittert må Kruuse og hustru så å si ha blitt lemnet på bar bakke. Da det nå ikke var noe som bandt det forholdsvis unge par til hjembyen, øynet de vel som så mange andre

       nye sjanser og muligheter i det forjettede Amerika.

      

      

       Gift 05.02.1835 i Gjerpen,1 med Marta Christensdatter, f. 23.04.1810 på Herøya i Eidanger,[7] (datter av Christen Larsen og Engel Mathea Olsdatter Bradsberg), døpt 18.04.1810 i Eidanger kirke.5

      

       Marta:

       Christen Larsen Herøen og Engel Matthea Olsdatter - Marta

       Faddere: Kirsten Olsdatter af Porsgrund, Kirsten Herøen, Hans Herøen, Ole Kleven, Hans Tangen.

      

      

      

IV. Susanne Kruuse, f. 28.09.1810 på Osebakken i Gjerpen, døpt 14.12.1810 i Gjerpen,1 d. 30.12.1867 i Brevik.1

      

       Faddere: Madame Gunild Maria Erboe fra Langesund, Jomfruene Maren Christine og Anne Sommer Baar, skipskaptein Abraham Pharo, skipskapt.Barth, Herman og Abraham Bruun, Jens Munthe.

 

      

       Gift 27.11.1832 i Gjerpen,1 med Iver Herkelsen Ugelstad, f. 11.06.1806 i Kornstad annex i Kvernes i Møre og Romsdal,1 d. 12.09.1886 i Brevik.

      

       Iver:

       Torkil Lier skriver:

       Han var sønn av husmann Harkel Pedersen og hustru Marie Iversdatter Ugelstad. Iver Ugelstad ble 15.des.1834 erkjent som dugelig skreddermester og løste Skiensborgerskap på sin profesjon.

       Familien var bosatt på Osebakken til 1837, da Ugelstad 26.juli d.år oppsa sitt borgerbrev for å vende tilbake til sin hjemtrakt. Etter om lag 2 års opphold i Kristiansund, vendte familien tilbake til Bratsberg, og Iver Ugelstad virket fra den tid som mesterskredder i Brevik.

      

 

 

 

 [1]  Torkil Liers slektsopplysninger på forumet til Grenland Ættehistorielag.

[2]  gamlegjerpen.no.

[3]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 5 (1823-1829), skannet av digitalarkivet, side 145.

[4]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 122.

[5]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.